Ano, mzda za práci je droga, kolem které se zde vše točí, bez této drogy se zde vše zastaví

Většina lidí jsou naivní idealisti, a následkem je zde konzumní očistec, je třeba být objektivním realistou, jenom tak vám dojde, že cestou k úspěchu je vytrvalost, pomocí které vše optimalizujete, v nějaké specializaci která je vám blízká. Nejdůležitější je u všeho začátek, pokud je začátek chybný nemá smysl dál pokračovat a je třeba začít znova, zde je jádro problému, díky kterému je zde konzumní očistec.

Podívejme se na plození dětí, je statisticky dokázáno to, že nejvíce dětí mají zaostalí idioti, a nejméně dětí mají vyspělé celebrity, následkem je konzumní očistec. Podobné je to i s výrobou zboží, nejvíce se vyrábí nekvalitního levného zboží, a kvalitního drahého zboží je nedostatek. Jádrem problému je práce za mzdu, následkem je to, že se z konzumentů stal kariéristický dobytek, co soutěží a bojuje o plná koryta. Lidi se díky mzdě, rozdělili na ty, co jsou dole, a ty co jsou nahoře, co je dovoleno těm, co jsou nahoře, to je zakázáno těm, co jsou dole.

Bylo zde v minulosti mnoho naivních pokusů o to, eliminovat závislost na mzdě, ale tyto pokusy selhali, mzda je droga, kolem které se zde vše točí, bez této drogy se zde vše zastaví. Zlo je pácháno proto, aby se někdo měl dobře, nadbytek je zde díky nedostatku, na vrcholu mocenské a ekonomické pyramidy jsou lháři a zloději, které chrání soudy a policie, z díla spatříme tvůrce, o tom je politika a podnikání.

Všichni lžou a kradou, rozdíly jsou jenom v tom, jak je zde každý úspěšný v egoistickém parazitování. Cestou k lepší budoucnosti je digitalizace a robotizace, nejsou lidi, tak nejsou s lidmi problémy, člověk je parazit a s parazity nelze mít smilování, místo výpovědi zde bude pro zaměstnance recyklace na substrát, z prachu vše vzniká a v prach se to navrací, život to je jenom hra a smrt to je konec hry, zazvonil zvonec, a tak je zde konec egoistické kultury.