Jsme existenčně závislí na bohatství, bída dělá z lidí ubožáky. Podívejme se na lidské děti, které odchovali divoká zvířata, takový jedinec myslí a jedná jako divoké zvíře, a tak jej už nelze začlenit do lidské společnosti. Války, konflikty, pandemie, vandalismus, dogmatismus, extrémismus, totality, monopoly, katastrofy, propaganda, cenzura atd. to vše je následek bídy!

Snažíme se sice už velmi dlouho bídu minimalizovat, ale naše humanistická snaha je povrchní a to nestačí! Je nám často bídně protože máme problémy s bídou, mnozí to vyřeší radikálně a spáchají v depresi sebevraždu, nikdo za nic nemůže každý si jenom plní svoje povinnosti! Není zde bída jenom ekonomická, je zde i bída psychická, řešit psychickou bídu pomocí slivovice a cigaret to je jako si podřezávat větev na které sedíme! 

Je naivní očekávat od těch co nám zde centrálně byrokraticky vládnou že oni vyřeší naše problémy s bídou, oni z vysoka serou na ty, co jsou dole a starají se jenom egoisticky o sebe, aby si rychle nahrabali co nejvíce; peněz, moci, výhod, jistot, popularity atd. Často je slyšet, jak si to každý udělá takové to i má, to je teorie, která v praxi nefunguje! 

Vše je zde o limitech, které nás limitují od narození do smrti, existují sice i výjimky, kdy se někomu podaří limity překonat, a tak on se má dobře a nemá s bídou problémy. S limity je to jako když složíme náročné zkoušky, a tak postoupíme nahoru a pokud ve zkoušce neuspějeme tak sestoupíme dolů.

Zde se nabízí jednoduché řešení, budeme lidi v nemocnici každoročně testovat na to, jak jsou zdraví a jaké mají vědomosti, pokud někdo v testování neuspěje tak jej optimálně eliminujeme, nejsou na světě ubožáci tak zde už není problém s bídou, nic nového pod sluncem v přírodě vše, co je ubohé se stává potravou pro to, co není ubohé.