Amatér je chudý a profesionál je bohatý, to platí jak pro jednice, tak i pro státy, cesta od amatérismu k profesionalitě je dlouhá a plná problémů, v mnohém tato cesta k profesionalitě připomíná sportovní ligy, kdy jenom ti nejlepší sportovci se dostanou do první sportovní ligy. Mnoho jedinců a by chtělo uspět pomocí protekce a podvodů, vše, co rychle získáš o to i rychle přijdeš.

Pochopte, že vše, co je zadarmo to nemá žádnou hodnotu, nestarejte se o cizí a starejte se jenom o sebe, dobrota je žebrota. Podívejme se na sociální sítě na internetu, které jenom okrádají lidi o čas, věnujte čas tomu, co z vás udělá profesionála, nevěřte na zázraky, prověřujte, než začnete něčemu věřit, jediným skutečným zázrakem je profesionální práce jiné zázraky zde nejsou. Základem profesionality je tajemství, pokud je tajemství prozrazeno tak je zde konkurence, která eliminuje vaše zisky z profesionální práce.

Jak mít velikou návštěvnost na internetu to je dneska veliké tajemství, které vám nikdo zadarmo neprozradí. Pevnost řetězu určuje nejslabší článek o tom je tajemství úspěchu, hledejte svoje nejslabší články a snažte se je opravit, nejslabším článkem je většinou dobrota k tomu, co si dobrotu nezaslouží, dobrotu si musí každý zasloužit.