Ano, díky byrokratické centralizaci zde vše ekonomicky spí

Vše je zde o příčině a následku, jakmile jsme založili konzumní civilizaci na byrokratické centralizaci tak následkem bylo to, že ekonomika usnula a tím se z oblečené opice stali pitomci co dělají samé pitomosti a nikdo už neví, jak proměnit konzumní očistec na psychický ráj. K moci se dostali psychicky mrtví pitomci, co se řídí heslem, moje svatá hra a moje svatá pravidla.

Nejsou zde psychicky mrtví pitomci jenom mezi vysokoškoláky, najdeme je i mezi dělníky a nepřizpůsobivými příživníky. Pokud pitomci žijí mnoho tisíciletí jako ubožáci, tak se z pitomců stanou jistě psychicky mrtví pitomci, jakákoli snaha o to léčit v psychiatrické nemocnici tyto psychicky mrtvé pitomce je naivní a marná, je to obrazně jako se zuby, kde je jediným možným řešením, aby zuby opravil profesionálně zubař.

Ježíš Kristus byl obrazně takovým svatým zubařem, který se rozhodl, že spraví pitomcům jejich bolavé zuby, jenže pitomci měli ze zubaře veliký strach, protože s trháním zubů je spojená veliká bolest, a tak zubaře ukřižovali, protože jej za čaroděje považovali, následkem je to, že pitomci musí žít v konzumním očistci, a nikdo jim už nedokáže pomoci, komu není moudré rady, tomu není pomoci.

Čarovat zde smí jenom elita, která je naším pastýřem a pro elitu jsme jenom dobytek který marně touží po plném korytu, jenže plné koryto je zde jenom pro elitu. Ano, díky byrokratické centralizaci zde vše ekonomicky spí, fungující rodina je základem pro to abychom se měli všichni dobře, pokud byrokratická centralizace eliminuje násilně život v rodině, tak se máme zle, se vším zde manipuluje minulost a situace.

Pokud má systém pitomou minulost a existuje v pitomé situaci, tak následkem je mrtvý systém, který optimálně nefunguje. Podívejme se na minulost našeho malého národa, mnoho tisíciletí jsme byli okolními národy ekonomicky a psychicky znásilňováni a následkem je to že se stydíme za náš národ, plný konfidentů a utíkáme tak z našeho národa tam, kde není díky konfidentům bída a zaostalost

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.