Přeskočit na obsah

Absolutno je dokonalé

Vnímám absolutno jako Windows 11, taky zde jsou neustálé aktualizace a v tom je dokonalost absolutna že se mění podle situace. Absolutno to jsou okruhy, ve kterých se vše pohybuje, a tak vše optimálně funguje.

Vždy když nemohu nalézt odpověď na nějaký problém tak je mi inspirací vesmír a příroda, v principech je si zde vše podobné, základní principy jsou proto pevným bodem, kolem kterého se zde mnohé točí, komu není rady tomu není ani pomoci.

Naše kulturní civilizace pořád čeká na zázraky, ale zázraky nepřicházejí, nejvíce lidi potřebují utéci před pitomou realitou do světa iluzí, a to jim už brzo umožní čipy co odpojí pitomé mozky od pitomé reality, a tak zde konečně na věčné GVKB časy zvítězí pravda a láska nad lží a nenávistí.

Štítky: