Logická otázka

Elita myslí a jedná podle situace, jsou to dobře zaplacené loutky, které ovládá situace, podle hesla; dobrota je žebrota, z cizího krev neteče, po mě potopa, ryba smrdí od hlavy, pod svícnem je tma, protekce kariéristům nesmrdí, kariérista si nepodřízne vysokou větev, na které sedí, jenom ve smrti jsme si rovní, slepý nemůže vést slepé, z nuly nikdo číslo neudělá atd. Pokud elitě vládne globálně mnoho tisíciletí situace, tak je zde logická otázka, co je to vlastně situace? Jsem ve zlé situaci říká člověk, který je zlý, dobrý člověk je v dobré situaci, situace je psychické zrcadlo a pokud se do psychického zrcadla podívá lhář, spatří v zrcadle lháře.

Proč se elita nikdy nepodívá do psychického zrcadla, aby zde spatřila lháře a tím i zloděje? Je to o tom, čemu dá elita protekci a elita vždy dává protekci výhodám a jistotám, aby elita získala díky protekci výhody a jistoty, tak musí lhát a krást, protože dobrota je žebrota a za každý dobrý skutek je v tomto konzumním očistci pokuta nebo vězení. Pokud by demokratické volby eliminovali protekcionismus a populismus, tak by elita volby zakázala, volby jsou jenom mediální divadlo, které dělá z voličů hlupáky a tím i chudáky, pro psychopaty a devianty je sociální politika tvrdou drogou.

Ano, už bylo dost amatérských chyb

Nová doba bude mít vše pod kontrolou v reálném čase, a tak bude všude běžné to že zmetkům bude vstup všude zakázán, a tak zmetci skončí na okraji civilizace jako ubožáci s nulovou hodnotou. Zmetkem je to, co není optimální a kompatibilní, kontrola kvality je základem, na kterém stojí ekonomika a politika, zániky všech lidských organizací byli způsobeny špatnou kontrolou kvality u; lidí, zvířat, rostlin, zboží, služeb, informací, dopravy, stavebnictví, zdravotnictví, čistoty, techniky, vědy atd.

Podívejme se na násilí, které používají lidi k tomu, aby se měli dobře, nadbytek hodnot pro ty, co jsou nahoře, logicky vytváří nedostatek hodnot pro ty, co jsou dole. Nebude zde už imunita a protekce, padni, komu padni, každý udělá amatérskou chybu jenom jednou a rychle se ocitne na okraji civilizace a stane se z něj ubožák.

Lidi už nebudou moci lhát a krást, vše budou mít pod kontrolou počítače a programy, počítače to lidem spočítají, a zmetkům bude všude vstup zakázán. Ostatně neříkám nic nového, minulost je plná příkladů kdy zde byli organizace, ve kterých byl zmetkům vstup zakázán, podívejme se třeba na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa (Vstup spojeneckých vojsk, Operace Dunaj, Okupace Československa) byl vojenský vpád vojsk pěti komunistických zemí Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem (SSSR) který se uskutečnil 21. srpna 1968.

Zde je jasná ukázka selhání kontrolního systému a příčinou je to že zmetkům nebyl vstup do politiky a ekonomiky zakázán, zmetek ve vysoké funkci je obrazně jako slepý, který vede slepé, a tak je logicky nikam nedovede. Podívejme se na sport zde není protekce a uspěje zde jenom ten kdo je lepší než ostatní, už bylo dost chyb, je třeba se poučit z krizového vývoje v politice tak, abychom už neopakovali staré chyby a nezalévali plevel.

Ano, bez profesionální práce zde není možný úspěch

Jak být úspěšný v životě. Ano, nikdo není normální, každý je do něčeho zamilovaný a láska dělá z lidí blázny, tajemství úspěšného života je v tom že děláme to pro co máme talent, a tak nás to i baví, většina lidí dělá to, pro co nemá talent, a tak nejsou v životě úspěšní, život byl a bude hrou o hodnoty, pravidla hry určuje situace nebo elita, další příčinou neúspěchů je povrchnost a neustálé změny toho co děláme.

Jak nebýt po celý život v začarovaném kruhu, který z nás dělá ubožáky, a tak máme blbou náladu, podívejte se do přírody, na to, co je zde evolučně úspěšné, úspěšné je to, co nemá konkurenci, s příchodem konkurence přichází neúspěšnost a bída, hodnotu má to, co potřebujeme a je to obtížně dostupné, to, co nepotřebujeme a je to snadno dostupné to nemá žádnou hodnotu.

Profesionalita je o tom že víme, co je správné, a tak nechybujeme, jelikož není v našich silách všemu porozumět profesionálně, tak se logicky specializujeme, ten dělá to a ten zas tohle, všichni dohromady vytvářejí kulturní civilizaci, z díla spatříme tvůrce, bez profesionální práce zde není možný úspěch.

Všechny teorie o tom, jak být v životě úspěšným v praxi nefungují, protože je každý člověk originálem v originální situaci, to, co je pro jednoho dobré, to je pro jiného zlé. Většina lidí brečí na špatném hrobě, na jakém hrobě je třeba brečet, abychom se měli lépe? Správným hrobem, na kterém mát brečet je psychické zrcadlo, podívejte se na sebe do psychického zrcadla a uvědomte si realitu, je, které jsi blázen, co si zde hraje na to, co není.

Ano, jsme pořád egoističtí ubožáci

Už po světě chodím 68 let a mám čím dál větší odpor k hříšníkům. Kromě rodiny nemůžete nikomu věřit a na nikoho se spolehnout. Každý hříšník myslí jenom na sebe, hříšníci netvoří komunity, žijí vedle sebe, ale ne spolu, nadřízení jsou šílenci ve stylu vyždímat a zahodit, kolegové v zaměstnání a škole si jsou vzájemně lhostejní, kam vítr, tam plášť, hledí se akorát na vlastní prospěch. Když jdete třeba po Praze, všude akorát kyselý ksichty, Každý je protivný jak vysoký daně, všude jenom totální neochota.

Sociální sítě na internetu, jsou kapitola sama pro sebe, protože se z toho stal virtuální blázinec, kde každý hříšník bez mozku ventiluje svoje rádoby chytrý názory. To jsme za sto tisíc let nikam kulturně nedošli a jsme pořád neandrtálci? Jo, já vím, že je to marnost a honba za iluzemi, ale poslední dobou mám často chuť být na pustém tropickém ostrově jako trosečník, a tam z plna hrdla křičet, jaký má tohle vše smysl? No nic, jdu si pustit něco na uklidnění.