Většina ekonomů a politiků si plete ekonomii a politiku s účetnictvím

Do těchto statistik se přitom do velké míry promítá i výroba zboží, které si moderní člověk kupuje jenom proto, že byl vystaven příslušné reklamní psychické masáži. Většina ekonomů a politiků si plete ekonomii a politiku s účetnictvím, zapomínají, že kvalita života, jakož i dvojznačné dopady mnohých kroků, se nedají spočítat. Například to, že většina produktů … Continue reading Většina ekonomů a politiků si plete ekonomii a politiku s účetnictvím

Nakonec se vždy najde optimální řešení

Navzdory jevům, jako je terorismus a vandalismus, nebo; války, hladomory, pandemie atd. by se mohlo zdát, že západní modely tržního hospodářství a demokracie postupně dobývají konzumní svět. Náš optimismus ale ochladne, podíváme-li se na současný vývoj trochu jinak. Postupné rozšiřování tržního hospodářství do dalších částí světa s sebou totiž nese nepopiratelná rizika a rozpory. Konzumní … Continue reading Nakonec se vždy najde optimální řešení

Vše je zde vyrobeno a nastaveno k nějakému účelu

Potřebujeme nahradit lidi za stroje a počítače, lidi nebyli evolucí stvořeni k tomu, aby byli roboty na baterky, pokud zaměstnavatelé potřebují roboty na baterky, tak ať si je vyrobí a naprogramují. Lidi se odsunu z civilizace do rezervace a v civilizaci bude robot prezident vyznamenávat roboty, nejsou lidi tak nejsou logicky už s lidmi problémy. … Continue reading Vše je zde vyrobeno a nastaveno k nějakému účelu