Čiň čertům v pekle dobře a oni se ti očistcem odmění

Dobro a zlo mají své příčiny. Každá příčina má svůj následek v konzumní realitě, kde je napětí mezi protiklady a kde je vše dočasný naprogramovaný evoluční proces. Pomocí porovnávání s nám blízkými vzory určujeme, co je pro nás dobré a co je pro nás zlé, je to ale subjektivní hodnocení, protože to, co je pro … Continue reading Čiň čertům v pekle dobře a oni se ti očistcem odmění

Ten druhý je zdrojem tvých depresí

Jak by vypadala naše konzumní kultura, pokud by ten druhý byl zdrojem naší radosti a štěstí? Proměnil by se současný psychický očistec na psychický ráj? Ten druhý je zdrojem tvých depresí, příčinou je veliká vzdálenost mezi námi, a tak si nerozumíme. Pokud problém nezvládneme řešit po dobrém tak jej řešíme po zlém, následkem je to … Continue reading Ten druhý je zdrojem tvých depresí