Bezegoismus

Bezmocnost, bezprizorní, bezzrcadlovka, bezbožnost, bezdomovec, bezvědomí, bezchuti, bezúročně, bezduše, bezmozek, bezkonfliktní, bezcitný, bezvěrec, bezpráví, bezmilosti, bezpečí, bezvládí. atd. tato označení vyjadřují to, že je něco bez toho, co by to mělo správně mít. Svět se mění a tak zde vzniká to, co se obejde bez toho, na čem to bylo dříve závislé. Jistě brzo vzniknou … Continue reading Bezegoismus

Kontrolovat a chyby opravovat

Základním principem je pravidelnost, která je zde mnoho tisíciletí, to co se zde pravidelně opakuje se stává základem na kterém stojí; ekonomika, rodina, politika, filosofie, náboženství, věda, technika, školství, zdravotnictví, atd. Vše co nemá základy v pravidelnosti to je zde dočasně, podívejme se na inflaci, proč inflace eliminuje hodnoty? Hodnotu má to co potřebujeme a … Continue reading Kontrolovat a chyby opravovat

Pán sluhům nevěří

Proč pán nevěří sluhům a sluhové věří svému pánu? Je to tak naprogramované, vše zde to je evolučně naprogramovaný dočasný proces, každý je loutkou kterou ovládají programy, je to tom čemu dáme protekci. Jsme nucení se věnovat tomu co nás nezajímá, jenom proto, abychom měli peníze na uspokojení svých potřeb. Je mnoho zaměstnání, která lidem … Continue reading Pán sluhům nevěří