Ano, parazitům je vždy a všude líp než hostitelům

V základních principech je si zde vše podobné, žijeme všichni už mnoho milionů let ve virtuální realitě, kde je vše evolucí naprogramované, realita je virtuální iluze nebo hologram, hmota to je jenom energie a programy, tato virtuální psychická iluze vypadá jako vesmír a život. Smrt to je ukončení jednoho programu v konzumním systému kde je spuštěno nekonečné množství programů, život má smysl jenom pokud můžeme egoisticky parazitovat, a pokud parazitovat nemůžeme tak v depresi jako hostitelé myslíme zbaběle na sebevraždu.

Stabilní staré mrtvé programy jsou kostrou, která nese nové nestabilní programy, vše co je živé a inteligentní to zde je omezeno; časově, informačně, programově, ekonomicky, osudem, atd. tělo je nádoba ve které je mnoho programů a databází. Podívejme se na masožravé rostliny, nemohli si klasickou cestou obstarat existenční zdroje, tak se přizpůsobili a začali vraždit hmyz, stejně tak to dělá mocná a bohatá elita, co nám egoisticky ekonomicky a politicky vládne, elita se vždy přizpůsobí nové situaci a umí si najít nové netradiční existenční zdroje, je to celé jenom mediální divadlo, ve kterém parazit z dálky vypadá jako hostitel.

Miliony mrtvých hostitelů ve zbytečné světové válce to je jenom statistika, tragédie je když zemře v nemocnici stářím mocná celebrita, to se najednou mediálně státní smutek vyhlašuje. Není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, altruismus, egoismus, alibismus, kariérismus, protekcionismus, atd. ve skutečnosti je zde milion let centralismus, všechny lidské ideologie mají základy v centralismu, v centru je parazitující elita, a mimo centrum jsou ubozí hostitelé, někdy je centralismus znázorněn jako pyramida, kde na vrcholu je mocná elita a dole jsou bezmocní dělníci.

Otrok nechce emancipaci, on chce být otrokářem a tak toužení je příčinou soužení. U našich evolučních genetických předků se setkáváme s alfa jednici, co vedli smečku, tento princip přetrval do dnešní doby, a tak se milionáři a prezidenti chovají většinou jako alfa jedinci. Základem je pochopit kdo skutečně jsi, nejsi rozhodně tím co děláš, práce je vždy dočasný proces podle programu. Jsi ve skutečnosti levným materiálem na evoluční pokusy a je jedno jestli jsi prezident nebo dělník co pracuje za minimální mzdu.

Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Ano, dobytek rozhoduje o nás bez nás

Z díla poznáváme tvůrce a dílem těch co mám zde egoisticky vládnou je to, že se z lidí stal dobytek, nejdou staré modely na odbyt tak se vyhodí a vyrobí se nové modely které půjdou na odbyt, stejné je to i se zaměstnanci, zaměstnavatel vyhodí zaměstnance se kterými není spokojen, z lidí se stal jenom konzumní dobytek, a ten největší dobytek rozhoduje o nás bez nás.

Pokud by demokratické volby mohli změnit to, že nám už nebude vládnout veliký dobytek, tak by se volby zakázali, na politických kandidátkách je jenom veliký dobytek. Dobytek se nezajímá o to co je mu cizí, on se zajímá jenom o to je mu blízké a tak on žije uzavřený ve svém světě kde je sluhou toho co mu kraluje.

Války v nahotě odhalují to že lidi jsou dobytek s nulovou hodnotou, dobrota je žebrota. Výchova lidí je postavená na tom aby lidi byli dobří a nebouřili se, i když musí platit vysoké daně, a chodit do; školy, armády, zaměstnání, atd. evolučně se ze všech lidí stal konzumní dobytek s nulovou evoluční hodnotou, to čeho je zde nadbytek to má nulovou hodnotu.

Lidi si ničí zdraví tělesné a psychické pomocí; kafe, piva, vína, tvrdého alkoholu, cigaret, marihuany, tvrdých drog, léků na deprese a stres, posloucháním televize, atd. povídejte dobytku něco o sobotě když v pátek půjde dobytek na jatka kde zemře. Není dobytek ten, který by se dokázal zavděčit všem, populární je ten kdo je zde bezcharakterním psychopatem, on vyhrává kariéristické závody o vysoké státní funkce.

Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Proč se lidi nechovají jako lidi?

Informace jsou základem pro ekonomiku a politiku. Vše co nám přináší výhody to nám přináší i nevýhody, informace nám zajišťují to že nejsme hloupí, ale nevýhodou je to, že s námi informace manipulují, konflikty a války jsou následkem toho že s námi manipulují informace, většina lidí u nás myslí negativisticky a tak jsou populární mediální populisté co myslí pozitivně, hodnotu má to co je zde vzácné a co potřebujeme. Pohádky jsou o populárním populismu ve kterém vše dobře dopadne a dobro zde jistě porazí zlo, v dospělosti je zde místo pohádek; náboženství, politika, reklama, atd. ti co jsou nahoře manipulují s těmi co jsou dole pomocí informací a programů, mocní egoisticky parazitují na bezmocných a je jedno jestli je zde kapitalismus nebo socialismus, svoboda a rovnost je utopie.

Velikým dlouhodobým globálním problémem je optimální péče o děti, pokud o děti chybně pečujeme, tak následkem je společnost složená z chybných lidí, co dávají protekci tomu, co je chybné, je to začarovaný kruh bídy a zaostalosti. Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, neřešme následky chyb, ale zaměřme se při řešení na příčiny chyb, lidi dělají chyby protože mají chybné informace a jsou chybě vychovaní, je třeba restartovat celou konzumní kulturu tím, že nahradíme lidi za roboty, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy, robot prezident bude na hradě vyznamenávat jenom roboty.

Roboti budou v továrně vyrábět a opravovat roboty, lidi globálně skončí ve spalovně odpadků, protože z pohledu GVKB umělé inteligence, je člověk evoluční zmetek, a finálním produktem evoluce je GVKB autonomní inteligentní robot, na akumulátory co nelže a nekrade. Všechny snahy o to aby se lidi chovali jako lidi a nechovali se jako dobytek, se ukázali naivní a marné, zázraky mohou existovat jenom v pohádce nebo v reklamě. Lidi myslí a jednají podle situace, pokud od narození jsou v situaci, kdy se s nimi jedná jako s dobytkem, tak se lidi chovají jako dobytek, a je jim jedno, že ten druhý je na ekonomickém a psychickém dně, a potřebuje aby mu ostatní pomohli, dobrota je pro dobytek jenom žebrota.

Musíme se spokojit s tím že nám vládne hříšný dobytek, co se chová jako dobytek, veliké plynové komory ve kterých se zavraždilo ve válce mnoho miliónů lidí, nám potvrzuje to že nám vládne dobytek pro který jsou miliony zbytečně zavražděných civilistů bez soudu jenom statistika, pokud ale zemře stářím v nemocnici celebrita, tak se najednou státní smutek vyhlašuje. Co bylo, to bylo, teď je prezidentem a ředitelem všude jenom robot, lidi zde už nejsou k ničemu potřeba, a tak lidi zde globálně evolučně skončili na věčné GVKB časy.

Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]