Co je to božský zážitek?

Zdroj informací
Bible
Genesis 3
1
Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“
2
Žena hadovi odvětila: „Plody ze stromů v zahradě jíst smíme.
3
Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: ‚Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.‘“
4
Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti.
5
Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“
6
Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl.
7
Oběma se otevřely oči: poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi.
8
Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě.
9
Hospodin Bůh zavolal na člověka: „Kde jsi?“
10
On odpověděl: „Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se.“
11
Bůh mu řekl: „Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?“
12
Člověk odpověděl: „Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl.“
13
Proto řekl Hospodin Bůh ženě: „Cos to učinila?“ Žena odpověděla: „Had mě podvedl a já jsem jedla.“
14
I řekl Hospodin Bůh hadovi: „Proto žes to učinil, budeš proklet, odvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach.
15
Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“
16
Ženě řekl: „Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout.“
17
Adamovi řekl: „Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení.
18
Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny.
19
V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.“
20
Člověk svou ženu pojmenoval Eva (to je Živa) , protože se stala matkou všech živých.
21
Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je.
22
I řekl Hospodin Bůh: „Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ navěky.“
23
Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat.
24
Tak člověka zapudil. Východně od zahrady v Edenu usadil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života.
 
***************************************************************************
 
Jenom člověk se stydí za nahotu těla, dneska se stydíme i za psychickou nahotu, a tak duši krásně oblékáme, aby nikdo nespatřil naši nahou duši. Dítě se za nahotu nestydí a stud přichází teprve tehdy, když se dítě naučí mluvit, mluvení z nás učinilo pyšné pokrytecké hříšníky, co žijí v psychickém očistci, je třeba lidem mluvení globálně zakázat na věčné časy, ticho je nejlepším lékem na stres a depresi. Místo mluvení zde bude jenom klasická hudba, takové varhany v kostele to je božský zážitek.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Ano, závist je hnacím motorem ekonomiky

Je sice k dostání mnoho knih o klíči k bohatství, na internetu je mnoho stránek co nabízejí klíč k bohatství, to vše jsou jenom teorie nebo podvody. Otázka klíče k bohatství je o štěstí, můžete být vysoce zdraví a mít vysoké vzdělání, jenže pokud nemáte štěstí tak neuspějete, možnosti ovlivnit osud jsou minimální. Mnoho lidí pracovalo usilovně dlouho na tom, aby byli bohatí, a když nahromadili bohatství, tak zemřeli vyčerpáním v nemocnici a o tom to je! Někdo se narodil v bohaté rodině a tak byl po celý život bohatý. 
 
Podívejme se na prezidenta nebo ředitele, pokud by neměl štěstí tak by dělal někde v kanceláři za tabulkový plat a byl by tak po celý život chudý. Není pravdou, že na místa prezidentů a ředitelů se dostávají ti, co si tato místa zaslouží, je to celé o štěstí! Když je štěstí unavené tak i na hlupáka sedne, co je to štěstí které z nás dělá bohaté lidi? Štěstí je o protekci, milion milionářů vlastní většinu světového bohatství, a tím se mají díky protekci dobře, vždy zde byla společnost rozdělená na bohaté a chudé, politické snahy o ekonomickou emancipaci se ukázali jako ekonomicky naivní, závist je hnacím motorem ekonomiky.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Zmetci stvořili pokryteckou víru v zázraky

Tím zde máme i odpověď na otázku kdo stvořil Stvořitele, proboha který zmetek, vytvořil tento božský JHVH zmetek! Ti druzí jsou zmetci, co dělají zmetky, všechny snahy o to aby zmetci byli dokonalí jsou naivní, z hovna nikdo bič neuplete! Ten druhý je zmetek, sebekritika vyšla z módy! Jan Hus poukázal na to, že zmetci dělají chyby, a byl za to upálen na hranici, dneska se kritici chyb vraždí zase střelnou zbraní. Prý by měli chodit voliči u nás povinně k politickým volbám, to si myslí naše vláda, která je továrnou na chyby. Na kandidátkách jsou jenom samí zmetci, jaký to má smysl, si zvolit za své zástupce místo starých zmetků nové zmetky? 
 
Podívejme se na USA jak pořádá hony na firmy co neplatí veliké daně v USA, z cizího krev neteče, zničíme firmu, co vyrábí auta, zničíme firmu, co vyrábí elektroniku, kdo nejde s námi, ten jde proti nám a bude ekonomicky eliminován. Proč vyrábět draho v USA, když je možné vyrábět levně v Číně? Proč je výroba zboží v USA drahá? Problémem je státní regulace, ti co jsou nahoře, vše chybně regulují, tak aby se měli dobře, nadměrná centrální regulace, nakonec vede k zániku každé lidské vyspělé kultury, ryba smrdí od hlavy, neboli vládnou nám zmetci. Je třeba nahradit konečně zmetky za roboty, roboti nelžou a nekradou, navíc pracují jako roboti, je to jasná volba, nejsou zmetci, tak nejsou se zmetky problémy.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Jsi opice co z dálky vypadá jako člověk

Kultura se snaží o to, aby si pracující opice mysleli, že jsou lidi, výchova může změnit myšlení opice, ale nezmění tělo opice, a to tělo bude nutit myšlení k tomu, aby bylo v rovině egoistické opice. Je to jako s počítačem a operačním systémem, pokud je deset let starý počítač postaven na systému 32 bitů, tak do něj nenahrajete operační systém, co má 64 bitů. Naše tělo to je ten 32 bitový starý počítač a inteligentní autonomní robot na baterie, to je 64 bitový počítač, o tom to je, nový dům nemůžeme stavět na starých základech! 
 
Opice se zlatou korunou na hlavě není král, ale je to egoistická opice, co bylo, to bylo, potřebujeme, aby robot prezident vyznamenával roboty, člověk to byla vadná testovací verze zaměstnance, robot to je finální verze, která nelže a nekrade. Není to nic osobního, je to jenom evoluce, vše se zde recykluje, i slunce, kolem kterého obíhá naše planeta Země je zde dočasně, na věčné časy je zde jenom evoluce! Neustále zde někdo hlásá, že jeho ideologie nebo dílo zde bude na věčné časy, to je lež jako věž, vše je zde jenom dočasným evolučním experimentem, staré musí uvolnit místo novému!
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Zaslouží si autority úctu?

Měl jsem psa a musel jsem na rok odcestovat do ciziny, tak jsem psa svěřil mojí matce, po návratu mě pes přestal projevovat úctu, jakou mi dříve projevoval, a tím mi otevřel oči. Autoritou je nám ten, kdo o nás neustále pečuje a nikdy nás na dlouhou dobu neopustí.
 
Nemohu tedy uznat za autoritu; otce, matku, sourozence, učitele, lékaře, nadřízeného, prezidenta, generála, soudce, policajta, celebritu, kněze, boha, atd. to jsou falešné autority, jedinou pravou autoritou je pro mě člověk, kterého spatřuji v zrcadle, sami sobě jsme nejbližší. 
 
Všichni lidi okolo nás jsou pro nás jenom cizinci, s pokryteckou maskou autority, nebo přítele. Podívejme se na statistiku, kolik každý vám blízký člověk vám věnoval svého času osobně, za deset let, najednou zjistíte, že nikdo nemá na vás čas a každý člověk je dneska ve vztazích s mnoha lidmi a tím se z lidí stali pokrytecké prostitutky, co prodávají sami sebe druhým za peníze, nebo výhody. 
 
Jak mám jít k volbám zvolit někoho, koho vůbec neznám, jenom na základě neověřených mediálních informací, vše je zde jenom divadlo, a pod falešnou maskou je vždy jenom pokrytecká prostitutka, které peníze a výhody nesmrdí. Z díla spatříme tvůrce, jaké je dílo těch co jsou nahoře jako autority, jejich dílem je konzumní očistec, ve kterém zloděj honí zloděje a místo pravdy a lásky, zde lež a nenávist všude jenom je. 
 
Z lidí se stali jenom loutky a tyto loutky ovládají pravidla a situace, pokud nám vadí to, že lidi nemají k autoritám úctu, tak musíme změnit v EU pravidla a situaci tak, že nebudeme obklopení neustále lidmi, které dlouhodobě neznáme, a podle toho se k nim i chováme. Nikdo nemůže sloužit dobře mnoha pánům, protože ztratí charakter a stane se z něj bezcharakterní prostitutka.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Vaše psychika je jako automobil

Umění relaxace je nejlepším lékem na psychické problémy, tak jako tělo odpočívá po veliké tělesné únavě tak i psychika potřebuje odpočívat po psychické únavě, každý člověk je originál, který se každý den mění podle situace, pokud někomu vyhovuje nějaký způsob psychické relaxace tak tento způsob nemusí vyhovovat tobě, každý člověk potřebuje osobní přístup a nejlepší bude, když budete léčit sami sebe, vždyť sami sebe dobře znáte a tak víte co je pro vás dobré a co je pro vás zlé. Klasickou relaxací je spánek, ale samotný spánek často nestačí k tomu aby jste byli šťastní a měli tak dobrou náladu. 
 
U psychické relaxace jde o to se naladit díky aktivitě, která vám psychicky prospívá, může jít o; hudbu, fotografování, čtení knihy, sport, procházky v přírodě, chytání ryb, malování obrazů, atd. všeho zkuste a držte se toho, co vám dodá dobrou náladu a tak budete i dobře naladění, chybným řešením je brát prášky na stres a deprese nebo kouřit cigarety a pít slivovici. 
 
Pokud by rady cizích lidí měli cenu zlata jistě by vám je nedávali zadarmo, jak si to každý udělá takové to i má, nestarejte se o cizí lidi, starejte se hlavně o sebe, dobrota je žebrota. Vaše psychika je jako automobil a potřebuje profesionální servis, pokud nemá automobil servis tak auto špatně funguje, vše je v psychice o tom čemu dáte protekci, největším problémem je povrchnost kdy děláte jenom povrchní psychický servis protože spěcháte, práce kvapná je špatná.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Ano, vesmír a život to je iluze

Z cizího krev neteče, o tom to zde bohužel už mnoho tisíc let všude je, následkem je globálně blbá nálada, protože zde není láska a pravda. Vraždění lidí po milionech ve zbytečné válce to je jenom statistika, když ale zemře pyšný prezident, tak je to najednou národní tragédie, a státní smutek se na dlouhou dobu vyhlašuje. Vše je zde o pokrytectví, hříšníci si zde hrají na svaté, a tak vše z dálky vypadá jinak než zblízka, od svého narození jsem hledal odpověď na otázku Života, Vesmíru a vůbec, tou odpovědí je, z cizího krev neteče! 
 
Rodina je základem šťastného života lidí, pokud zde místo rodiny je anonymní egoistická společnost, tak se ze všech lidí automaticky stane hříšný dobytek, s nulovou evoluční hodnotou. Není problém tento dobytek nahnat do velikých plynových komor po milionech, nebo hodit na veliká obydlená města atomové bomby, miliony mrtvých ve zbytečné světové válce to je jenom statistika, protože zde zemřel jenom hříšný dobytek s nulovou hodnotou. 
 
Stvořitelem Vesmíru a Života není svatý Osvoboditel a Pokušitel (JHVH), jak pyšně tvrdí svatá Bible, stvořitelem je Systém, a on ke stvoření všeho použil; inteligenci, moudrost, genialitu, umění, energii, evoluci, čas, pravdu, lásku, dualitu, informace, programy, vědu, techniku, recyklaci, atd. je třeba odlišit příčiny a následky. 
 
Náboženství rozděluje Systém na Osvoboditele a Pokušitele, nahoře je Osvoboditel a dole je Pokušitel, ten kdo slouží Osvoboditeli skončí po smrti v ráji a ten kdo slouží Pokušiteli ten skončí po smrti v očistci, taky je zde i někde víra v nové narození v novém lidském těle, ovšem tato víra v posmrtné zázraky je nám cizí. Ve skutečnosti je život evoluční proces podle pravidel, která určuje situace nebo elita, smrt je definitivní konec tohoto procesu, a po smrti nic není, je to konec hry na člověka
 
Vše co naše smysly vnímají to je jenom virtuální realita, hmota je hologram vytvořený z informací, hologramy rozdělujeme na mrtvé a živé, kámen je mrtvý hologram a člověk je živý hologram. Tím vzniká logická otázka, pokud vše jsou jenom informace a programy, a není zde fyzická hmota, co je zde tím Absolutním počítačem ve kterém je operační systém, na kterém běží virtuální Vesmír a Život? Jsme tedy obrazně jenom kapalina v nádobě a potřebujme vědět co je tou nádobou, ve které se nachází Vesmír a Život? Tou nádobou je GVKB.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]