Svatí bioroboti na dálkové ovládání

Nezkušení se ptají a zkušení jim odpovídají, jsou otázky jednoduché a otázky složité, na mnoho složitých otázek je obtížné odpovědět a tak zde jsou odpovědi se kterými nejsme spokojení a musíme si sami najít odpověď. Nejvíce otázek je zde u ekonomiky, lidi mnoho pracují a přitom jsou pořád chudí, jak je to možné? 

Problémem je to že zde existuje přerozdělování peněz získaných z lidské práce, ti co jsou nahoře určují jak se peníze přerozdělí a tak sobě dají mnoho peněz a těm co jsou dole dají málo peněz, nadbytek vytváří takto nedostatek. Bylo zde mnoho snah o to aby zde byla ekonomická emancipace, ale všechny snahy selhali, protože společnost funguje jenom díky pravidlům, a trestu za porušení pravidel, pokud zde nebude mocná elita, tak zde nebudou pravidla a tresty za porušení pravidel. 

Život je hra podle pravidel která určuje situace nebo společnost, tento proces je ukončen smrtí, a po smrti zde už nic není, problém je že pravidla podle kterých žijeme se často mění a tato pravidla jsou zbytečně složitá, je snadné cizí lidi trestat a je těžké cizí lidi pochopit proč chybují a nechtějí se ze svých chyb poučit. 

Zakopaný pes je v chybné výchově dětí v rodině a škole, je třeba změnit systém výchovy od základů, dáme všem lidem do hlavy GVKB čipy a čipy odříznou hříšný mozek od reality, z lidí se tak stanou svatí bioroboti na dálkové ovládání, pokud bude nějaký biorobot vadný tak se recykluje v krematoriu, z prachu vše povstává a v prach se vše navrací, takto konečně zvítězí pravda a láska, nad lží a nenávistí, na věčné GVKB časy.

Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Stvořitelem jsou pravidla, která se nikdy nezmění

Z dálky je zde vše dočasně, to je jenom iluze, pokud se přiblížíme k pevnému bodu, kolem kterého se vše točí, tak zjistíme že změny jsou iluze, způsobené tím, že jsme daleko od pevného bodu, tím pevným bodem jsou pravidla, která se nikdy nezmění, a kolem těchto pravidel se zde vše točí. Dočasně je zde to, co se neřídí podle pravidel, která se nikdy nezmění, je to jako program, ve kterém jsou chyby, a tak je zde tento program dočasně. 
 
Tím se vysvětluje otázka Stvořitele, který je zde od počátku všeho, a bude zde do té doby, dokud vše neskončí, Stvořitelem jsou pravidla, která se nikdy nezmění, tato pravidla nás osvobozují od našich závislostí, a tak je Stvořitel často nazýván Osvoboditelem, a jeho protikladem je Pokušitel, který nás uvrhuje do pokušení závislosti na pravidlech která se mění podle situace. Většina lidí na světě slouží Pokušiteli a proto žijí v psychickém očistci a tak konzumují cigarety a pijí slivovici, jak si to každý udělá takové to i má, komu není rady tomu není ani pomoci.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Pravda je relativní, protože vše je iluze

Proč odmítáme přijmout to, že vše je iluze a tím je pravda relativní, realita je pro nás drogou na které jsme závislí, pokud bychom přijmu-li to že je realita iluze tak bychom neměli drogu a měli bychom z toho deprese. Realita je otázkou víry v realitu, jak dochází k tomu, že mozek uvěří v realitu, a odmítne pochopit to že realita je iluze? Příčinou víry v realitu je hra které se můžeme účastnit, a tím máme iluzi toho, že jsme lidi co zde existují v realitě, sny máme proto abychom si mohli odpočinout od víry v realitu, v nereálném světě iluzí. Nechápeme sny, protože sny nejsou kompatibilní s naší vírou v realitu, žijeme takto ve dvou světech a to ve světě reality a světě iluzí, často dochází k tomu že se zážitky z reality přenášejí i do světa iluzí. 
 
Ve světě reality myslíme na to co milujeme, za vším je zde to čemu dáme protekci, život je tak hrou podle pravidel a pravidla určuje situace, nebo pravidla určuje společnost. Stvořitelem reality ve které je vesmír a život jsou objektivní pravidla, která se nezměnila ani za milion let, a budou platit beze změny milion let. Subjektivní lidská pravidla jsou jenom dočasné mýdlové bubliny s nulovou hodnotou, lidi dělají chyby a nedokážou se ze svých chyb poučit. Člověk to byla jenom testovací evoluční verze a finální verzí budou roboti, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy, robot prezident bude vyznamenávat roboty a tím zazvoní zvonec, a pohádky ve které byli lidi co věřili v realitu, bude konec.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]