Proč to zde nefunguje optimálně?

Proč parazitování ekonomicky nefunguje? Parazitování zde existovalo už před vznikem člověka v ekosystému, virus je nejstarším parazitem, parazit je existenčně závislý na hostiteli, díky hostiteli se on má dobře a díky hostiteli se paraziti stávají invazním druhem. Z díla poznáme kdo je hostitel a kdo je parazit, nadbytek pro parazity co jsou nahoře je založen na nedostatku pro hostitele, co jsou dole, milion milionářů vlastní většinu světového bohatství a vládnou zde pomocí svých zástupců, a tak mají vždy čisté ruce nebo mají imunitu, nemoc a bohatství nikdo dlouho neutají.

Co jsou to konflikty a války? Pokud se milionáři na něčem nedohodnou tak je zde konflikt nebo válka, za vším je ekonomická pyramida kde na vrcholu je milion milionářů a dole jsou ekonomičtí otroci a žebráci. Bylo zde mnoho snah o to, aby zde nebyla ekonomická pyramida, proč všechny tyto ideologické snahy se ukázali jako naivní utopie? S příchodem ekonomické emancipace, přicházela degenerace a zaostalost.

Pokud stádo ovcí nemá pastýře a hlídací psy, tak se na stádo vrhnou šelmy, a za krátkou dobu je stádo eliminované. Život to je hra podle pravidel, a pravidla určují ti, co jsou nahoře těm, co jsou dole, porušíš pravidla a jsi potrestán, dodržuješ pravidla a jsi odměněn, mnozí nejsou spokojení s pravidly, která určují ti, co jsou nahoře a chtěli by tato pravidla změnit, takto vznikají ideologie, které jsou; naivní, dogmatické, náboženské, politické, filosofické, módní, ekonomické, atd.

Všechny ideologie chtějí rozdělovat společné peníze podle nějakých pravidel, těm co jsou dole se peníze berou a dávají se těm, co jsou nahoře, proto ti co jsou nahoře potřebují; armádu, policii, soudy, byrokracii, vězení, psychiatrické nemocnice, tajnou policii, pracovní tábory, veřejné popravy, mučení, atd.

S nepřáteli nelze mít smilování je třeba nepřátele eliminovat ohněm a mečem, ten kdo nejde s námi, ten je; kacíř, jinověrec, neznaboh, parazit, příživník, atd. o tom to je, a tak jedno lidské mraveniště, napadne jiné lidské mraveniště. USA křičí, že prý Čína porušuje pravidla, EU křičí, že Rusko porušuje pravidla, Islám křičí, že prý Křesťani a Židi porušují pravidla, atd. pravím vám, kdo zde neporušuje vesmírná pravidla, ten ať se nechá prohlásit za svatého u Vesmírné unie.

Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Podobné příspěvky

Test pokrytectví
Tak jako je test inteligence tak by mohl logicky i být test pokrytectví, většina vztahů brzo zanik...
Ano, egoisti se chovají jako divoká zvířata
Náš centrální nervový systém je geniální a tak se z nás stali herci, co mohou podle situace změnit...
Ano, získat peníze bez práce lze jenom díky lžím a krádežím
https://www.flickr.com/photos/gvkb/36885979213/ Všude kde je možné získat peníze, tam je konkuren...
Je každý prezident a ředitel loutka s nulovou hodnotou?
https://www.flickr.com/photos/gvkb/37067338334/ Každý živý systém, který je schopný růstu je loutko...
Ano, určitá vysoká místa, jsou zde jenom z protekce
https://www.flickr.com/photos/gvkb/34617654133/ Mnoho lidí hledá poklad, ale k nalezení pokladu, je...
Za tímto pokryteckým divadlem je kariéristické parazitování
Veliké stádo volů, si logicky zvolí za vůdce stáda velikého vola, nejčastější oslovení je zde vole...
Je každý státní zaměstnanec ve formě?
Ano, je veliký rozdíl mezi soukromým zaměstnancem a státním zaměstnancem, pokud není soukromý zamě...
Chceš informace, tak zaplať GVKB daň s informací
Vážení přítomní, sešli jsme se, protože máme problémy, nouze nás spojuje a úspěch nás rozděluje, n...
Virus je klíčem ke vzniku inteligence
Každé parazitování je zde dočasně. Ten druhý je parazit, z dálky vypadají paraziti jako dobří lidé...
Nápravný ústav pro příživníky
Naše zařízení pracuje levně a rychle, příživník vyplní u počítače dotazník, ten umělá inteligence ...
Vyspělý parazitismus je založen na egoistickém individualismu
Není zde demokratický kapitalismus, je zde egoistický individualismus, vše je o tom, že z dálky vš...
Jak mít to co chci?
Toužení je zdrojem soužení, nemocný chce být zdravý, staří lidé chtějí být mladí, chudák chce být ...

Tento web používá Akismet na redukci spamu