Modli se, a bůh ti pomůže

Mnoho jsem přemýšlel kdo je na vrcholu mocenské pyramidy, a tak může rozhodovat o nás bez nás, z díla se pozná tvůrce, jaké je dílo těch co zde mají moc a bohatství? Dílem elity co zde všemu vládne je vandalismus fyzický a psychický, logicky nám tedy vládnou vandalové, a proto zde jsou; konflikty, ekonomické krize, revoluce, války, hladomory, epidemie, atd.

Podívejme se na druhou světovou válku ve které byli koncentráky s plynovými komorami a atomové bomby, chovali jsme se hůře než divoká zvířata, to je jasný důkaz toho že konzumní civilizaci ovládají vandalové.

Veliký nárůst vandalismu je následkem nárůstu hříšnosti, čím více je člověk hříšníkem, vím více je i vandalem, svatý člověk se nechová jako vandal! Tam kde není svatost, tam je vandalství, život to je hra podle pravidel a pokud tato lidská pravidla vytvořili vandalové, tak aby oni zde měli moc a bohatství, tak logicky vandalové evolučně stvořili konzumní očistec, plný hříšníků.

Je zcela jedno jestli je zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, dogmatismus, atd. to vše jsou jenom ideologické strategie, pomocí kterých zde vandalové egoisticky vládnou. Ten druhý je vandal, sebekritika u vandalů vyšla z módy, čiň vandalům dobře, a oni se ti vandalstvím odmění.

Jablko nepadne daleko od stromu, pokud mají vandalové děti, tak je jisté že jejich děti budou vandalové, kde je zakopaný pes? Zakopaný pes je v protekci, protekce umožňuje to že zde moc a bohatství získávají vandalové, ve sportu je úspěch jenom krátkou dobu díky tomu že zde není možná protekce, tam kde je protekce tam může být něco úspěšné dlouhou dobu. Není zde kapitalismus je zde protekcionismus, vše se zde točí kolem protekce, bez protekce jsi zde jenom nulou s nulovou hodnotou.

Podívejte se na to jak lidi rádi používají odkazy na to co je mocné a bohaté, modli se a bůh ti pomůže, to je klasický odkaz, pomocí kterého se zbavujeme nutnosti cizím vandalům pomoci, s jejich ekonomickými a psychickými problémy. Bůh nikdy nikomu ale nepomohl, bůh to je pohádková postava, něco jako je vodník, stvořitelem vesmíru a života není bůh, stvořitelem všeho je evoluce, jak si to každý udělá takové to i má, jde o to být lepší ve svojí specializaci než je konkurence, bez práce nejsou koláče.

Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]