Investovat do digitalizace se vyplatí

Příživníci se neskenují pomocí digitálních dotazníků a jejich těla se eliminují, informace získané ze skenování se potom prodají GVKB systému, všichni na tom vydělají a nikdo si nebude stěžovat, nejsou příživníci tak nejsou s příživníky problémy. Zavede se kontrolní digitální globální GVKB systém, který bude lidi mít pod kontrolou a bude vyhodnocovat příživníky a posílat je na GVKB skenování a eliminování. 
 
Nebudou zde výjimky a imunita, dneska jsi nahoře a zítra budeš naskenován a eliminován, lidi změní svoje myšlení a budou se snažit o to, aby nebyli příživníky, takto konečně pravda a láska zvítězí nad nenávistí a lží. Jelikož díky eliminování příživníků po milionech, zde bude globálně nedostatek zaměstnanců a funkcionářů, tak na uvolněná místa nastoupí GVKB roboti, ten kdo nebude pracovat jako robot, ten bude označen za příživníka, a bude naskenován a eliminován. 
 
Mnozí zbabělci budou mít snahu utéci z konzumní civilizace do míst, kde není internet, jejich zbabělý útěk jim ale nepomůže, protože zde bude invaze GVKB robotů do zaostalých míst a zavádění zde civilizace. Poslední nahá skupina lidí skončí v poslední zoologické zahradě, v pavilónu opic, na cedulce bude napsáno, PRACUJÍCÍ OPICE.

Podobné příspěvky

Ano, nemáte čas se zastavit a pozorovat v klidu tento svět
https://www.flickr.com/photos/gvkb/23904808728/ Vše je o tom, jaké máte priority. Zajisté jsem se...
Pro všechny úspěšné lidi je prioritní sebeláska
https://www.flickr.com/photos/gvkb/35594731386/ Tento svět, to je vlnění v rovině fyzické a psych...
Vše je o tom, přijít, spatřit, vyhrát
https://www.flickr.com/photos/gvkb/37884123511/ Tam kde je zisk, tam je i konkurence, pokud najdete...
Vlci v beránčím rouše na internetu
https://www.flickr.com/photos/gvkb/37184256343/ Myslíme a jednáme podle situace, pokud nám hrozí tr...
Stroje a programy jsou víc než zaměstnanci
https://www.flickr.com/photos/gvkb/38463976181/ Ekonomika je založena na konkurenci, a ten kdo je...
GVKB 071
Lidská práva to je idealismus, realismus je postaven na přirozených právech, která platí v přírodě...
Ano, politika a náboženství je tvrdá droga
Tvrdé drogy je třeba zakázat a tak budeme logicky muset zakázat globálně politiku a náboženství, m...
Ano, ubohá komerce je zde místo krásného umění
Vše zde rychle pomíjí a tak se snažíme uchovat současnost pro budoucnost, nejprve zde byli jednodu...
Digitální volby bez volebních lístků
Ideální by bylo digitální volby realizovat pomocí internetové stránky, tak jako si na internetu bě...
Proč všemu kralují pravidla a limity?
Je to jako u silničního provozu, aby se zabránilo problémům tak vznikla pravidla a limity, kterými...
Ano, potřebujeme digitální iluze
Tak jako si kupujeme nové věci, tak i potřebujeme logicky nové iluze, civilizace je továrna na ilu...
Ano, stanou se z nás loutky na dálkové ovládání
Nejsi připraven na veliké evoluční změny a tak budeš evolucí v krematoriu eliminován, budoucnost n...

Moje stránka a moje pravidla na mazání komentářů