Pokrytectví stvořilo protekcionismus

Ano, volů je zde jako sraček. Z díla poznáme to kdo je vůl a kdo není vůl, slova mohou klamat, ale dílo klamat nemůže, volové myslí na voloviny a dělají voloviny, ten druhý je vůl, sebekritika u volů vyšla z módy. Kolik je na světě pokrytců tolik je zde i volů, nikdo z pokrytců není schopen dosáhnout osvícení a tím přestat být volem, pokrytectví vykleštilo psychicky první lidi a proměnilo je ve voly, kdo chce zde s voly v klidu žít, ten musí i volem být. Snaha utéci někam, kde nejsou volové, je naivní a marná, je to jako utíkat před svým stínem. 
 
Často je zde filosofická otázka, jaký má život vola zde smysl? Život má smysl tehdy, pokud na krátkou dobu nejsi volem, proto volové neustále hledají zázračné postupy a léky které jim na krátkou dobu dají iluze, že nejsou volem, jenže vůl s královskou korunou na hlavě, je pořád jenom vůl. Cesta k uzdravení je jenom v tom že se vůl zbaví svého pokrytectví, a je tím, čím opravdu je. 
 
Komu není rady, tomu není ani pomoci, klasickou ukázkou toho že nám vládnou volové, jsou pravidla a zákony, podle kterých žijeme, volové vytvořili pro voly klec z pravidel a zákonů, uniknout je možné jenom do jiné klece z pravidel a zákonů. Civilizace se tak stala díky volům továrnou na iluze, prezident to je zde iluzionista první kategorie, hledat zde pravdu a lásku, to je jako hledat ztracené mládí. 
 
Pokrytectví stvořilo protekcionismus a tak se zde stává autoritou vůl, který dělá jenom samé voloviny, a nedokáže vyřešit problémy, aby se zde volové měli líp. Jaký to má smysl chodit k volbám, když na kandidátkách jsou jenom volové, co zde běží kariéristické závody, aby tak zde získali protekci. Nová doba nám nabízí nové řešení, místo volů zde budou počítače a stroje, robot prezident tak bude vyznamenávat roboty, volové se globálně naskenují a potom se eliminují, získané informace využije GVKB centrální informační technologie k tomu, aby zde bylo GVKB robotům lépe, takto zde zvítězí pravda a láska nad nenávistí a lží na věčné GVKB časy.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Ano, budete aktualizováni


Aktualizace musí být, je jaro a tak začne jarní úklid u Windows 10, pokud máte malý disk, budete mít veliké problémy a budete muset hledat optimální řešení, jak to udělat aby se mohla veliká jarní aktualizace nainstalovat. Zálohování je základem pro práci s počítačem, ideální pro zálohování je externí HDD, doba vypalování CD a DVD už skončila.
Na malé množství informací stačí USB flash disky ceny jsou dneska malé 64GB USB Flash disk PinStripe, USB 3.0, VERBATIM,. Jakmile začal Březen tak se to nainstalovalo, naštěstí mám rychlý počítač tak to dlouhou netrvalo u starších počítačů to bude trvat hodinu. Příští feature upgrade Windows 10 si bude rezervovat 7 GB z prostoru úložiště na PC, aby zajistil správné zpracování aktualizací do budoucna, oznámil Microsoft.

Tento prostor na disku, nazvaný „rezervované úložiště“ (Reserved storage) bude alokován od příští aktualizace systému, kterou Microsoft pravděpodobně nazve „Windows 10 April 2019 Update“ a ve formátu rrmm pojmenuje 1903. Distribuce tohoto feature upgradu začne v březnu.

„Naším cílem je zlepšit každodenní fungování vašeho PC zajištěním nepřetržitého přístupu funkcí OS k diskovému prostoru,“ napsal v příspěvku na blogu společnosti ze 7. ledna Jesse Rajwan, programový manažer skupiny úložišť a souborových systémů. Ačkoliv se Rajwan dotknul několika záležitostí, pro něž může být rezervované úložiště nakonec užitečné, zdůraznil funkci novinky právě při aktualizacích a upgradech.

„Každá aktualizace dočasně vyžaduje nějaké volné místo na disku pro stahování a instalaci. Na zařízeních s rezervovaným úložištěm využije aktualizace nejdříve právě tento rezervovaný prostor,“ napsal Rajwan. Komprimované soubory, tvořící aktualizaci, potřebují prostor na disku, aby se mohly rozbalit. 

Zároveň si updaty v průběhu procesu instalace vytvářejí dočasné soubory. V ideálním případě jsou tyto soubory po splnění svého účelu smazány. (Rezervovaný prostor není určený k zálohování předchozí verze Windows 10, která je v průběhu prvních 30 dní po aktualizaci uložena, aby se k ní uživatel mohl v případě nespokojenosti s verzí novou vrátit.)Rezervované úložiště implementováno jako výchozí u všech PC s předinstalovanou verzí 1903 nebo novější nebo u čisté instalace verze 1903 a novější, například při zásahu IT oddělení.

Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Ano, z díla se ale vždy pozná kvalita tvůrce

1
Kolem iluzí se vše točí, příčinou je naše pokrytectví, abychom se měli sobecky dobře, tak jsme se naučili pokrytectví, a tím jsme stvořili pokryteckou civilizaci, která je továrnou na iluze, lidová moudrost byla vyhnána z naší pokrytecké civilizace, protože je plná lásky a pravdy, slušné je být bezcharakterním pokrytcem který hlásá dobro a přitom je zlý. 
2
Postavili jsme na iluzích; ekonomiku, umění, filosofii, politiku, náboženství, školství, zákony, pravidla, předpisy, dopravu, bydlení, školství, zdravotnictví, vědu, psychiku, atd. to co stojí na iluzích, to je nestabilní a tak to jistě spadne, pokud někdo jako hrdina poukázal na to, že vše stojí na iluzích, tak se z něj většinou stal mučedník, protože je to drzost chtít, aby vše nestálo na iluzích. 
3
Ty jsi; lakomec, sobec, hlupák, blázen, blbec, vůl, atd. sebekritika vyšla z módy, nikdo si nechce přiznat to, že je pokrytec, kde je zakopaný pes? Zakopaný pes je v tom, že nejsme nazí, dokud byl člověk nahý a nestyděl se za to, že je nahý tak nebyl pokrytec, proč nejvíce navštěvované stránky jsou stránky, kde je nahota tělesná a psychická? 
4
Nahota tělesná a psychická je lékem na naše pokrytectví, ostatně biblický příběh o vyhnání ze svatého ráje, jasně praví, že stud za nahotu znamenal to, že jsme hříšní pokrytci, a proto jsme museli stvořit hříšnou pokryteckou civilizaci, která je továrnou na iluze. Vše jsou příčiny a jejich následky, čím lépe jsou lidé oblečení, tím většími jsou i pokrytci, kdo je vlastně naším pravým pastýřem kterého máme následovat? 
5
Naším pravým pastýřem nemůže být hříšný člověk, tím pastýřem je jenom pravda a láska, tam kde je pravda a láska, tam není ani pokrytectví, a tím tam nejsou už lidi, rozdělení na bohaté a chudé. Rozdělení na bohaté a chudé je následkem našeho pokrytectví, bohatství je pro hříšníky drogou a tak zde jsou kariéristické závody o výhody a jistoty, ti co neuspěli, závidí těm, co uspěli, rozděluji lidi na úspěšné a neúspěšné kariéristy. 
6
Veliké války v nahotě odhalují naše pokrytectví, miliony zbytečně mrtvých lidí ve válce to je statistika, smrt prezidenta to je ale už tragédie, světu nevládnou politici, světu vládnou milionáři, co chtějí, aby pokrytecká civilizace fungovala jako jejich soukromá firma. Kontrolovat a pokutovat, udávat a popravovat, lhát a krást, atd. o tom je pokrytecká civilizace vedená milionáři a politiky.
7
1. Asketismus 2. Čistota 3. Moudrost 4. Nekrást 5. Nelhat 6. Nenásilí 7. Otevřenost 8. Pokora 9. Pracovitost 10. Skromnost. Svět potřebuje jednoduchá pravidla, která se budou všude automaticky dodržovat, veškerá složitost u zákonů a předpisů je následkem pokrytectví, co je dovoleno těm co jsou nahoře, to je zakázáno těm co jsou dole, z díla se ale vždy pozná kvalita tvůrce, přišel jsem na tento svět abych spatřil jaké to zde je, a potom abych vyhrál nad tím, co zde na nás pokrytecky parazituje.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]