Ano, pořád platí, důvěřuj a vše důkladně prověřuj

Máš problém, se kterým ti nikdo nepomůže, kup si zázračný produkt, nebo zázračnou službu, jsme profesionálové, na nás se můžeš spolehnout. Napadá mě přirovnání k masožravým květinám, naivní hmyz je chycen a poslouží jako potrava, anonymita internetu, umožňuje lhářům a zlodějům snadné podrazy, nekupujte zajíce v pytli, nebo se napálíte! Jednoduchým testem je změření návštěvnosti stránky, tyto stránky fungují krátkou dobu a mají malý obsah, návštěvnosti je zde dosahováno pomocí klikací reklamy. 
 
Rozsah podvodů a podrazů je veliký, naivních hlupáků je na internetu dostatek, a tak se podvodníkům toto podvodné podnikání vyplatí. Můžete si do počítače stáhnout i virus, a on umožní zlodějům vykradení vašeho bankovního konta, nebo se vám počítač zablokuje, a podvodníci žádají od vás peníze, za odblokování počítače, napadány jsou i mobilní telefony. Zde se dostáváme k problému počítačové negramotnosti, proč zde virtuální policie v EU selhala? 
 
Počítačová kriminalita je novodobý fenomén. Jde o podvodné jednání osob, využívajících veřejné sítě jako nástroje k páchání běžných podvodů. Internet slouží zejména k možnosti širšího oslovení potencionálních obětí a současně pak jako anonymita v rámci provedeného podvodu. Phishing je podvodný způsob, jak prostřednictvím internetu získat citlivé údaje; hesla, čísla kreditních karet. 
 
Jedná se nejvíce o rozesílání e-mailových zpráv, které nabádají adresáta k zadání jeho osobních údajů na falešnou webovou stránku. Ta bývá téměř totožná s tou oficiální. Často zneužívána bývají zejména přihlašovací okénka internetového bankovnictví. Uživatel v dobrém úmyslu do okénka zadá své přihlašovací údaje a tím nevědomky poskytne své údaje útočníkům, kteří následně z jeho účtu vykrádají peníze. 
 
Dále se může jednat například o zasílání různých zpráv, nebo vydírání poškozených formou Ransomware, kdy virus zablokuje osobní počítač a za odblokování požaduje finanční obnos. Internetové podvody bývají detailně promyšlené a mnohdy zahrnují též snahu o vyvolání důvěry, možnost získání významného profitu, nebo naopak snadné alibi z nastíněné nezákonné činnosti, a často pak také časovou tíseň. Využívají výhodné, časově omezené nabídky. Poškozený nemusí zprvu tušit, že se stal obětí trestného činu. 
 
Zjistí to, kupříkladu, až když se mu zablokuje počítač, dojde k neoprávněnému čerpání finančních prostředků z účtu a podobně. Při podání trestního oznámení hraje zásadní roli poskytnutí úplných informací, elektronických dat a věcí, ze kterých by bylo možné zajistit důkazy; počítač, telefon, tablet. Fáze vyšetřování může trvat různě dlouho. Záleží na rozsahu trestné činnosti, zda jsou k dispozici elektronická data, jak snadná je jejich analýza, a také na spolupráci s dalšími dotčenými subjekty; banky, poskytovatelé internetového připojení apod.

Podobné příspěvky

Ano, jsme neschopní se přizpůsobit světu
https://www.flickr.com/photos/gvkb/34617658743/ Nelíbíš se mi, protože jsi jiný, a tak tě eliminuji...
Ano, pastýři stříhají ovce
https://www.flickr.com/photos/gvkb/38647572712/ Podívejme se statisticky objektivně na realitu, v...
Odložme masky pastýřů
https://www.flickr.com/photos/gvkb/39109487581/ Hříšníci zde jsou trvale, a bohové zde jsou dočas...
GVKB 054
https://www.flickr.com/photos/gvkb/40119605281/ Maráthové to jsou vlastně Romové. Proč vlastně do...
Chceš informace, tak zaplať GVKB daň s informací
Vážení přítomní, sešli jsme se, protože máme problémy, nouze nás spojuje a úspěch nás rozděluje, n...
Proč nás mobilní operátoři okrádají?
Vysvětlení je v levných podnikových tarifech, podniky a stát mají neskutečně levné tarify, a pro o...
Ideologický dogmatismus je továrnou na otroky
Vše zde to jsou protiklady, mezi kterými je napětí a tato nekonečná a věčná energie, zde stvořila ...
Příživníci jsou v EU stejný problém jako myši
V divoké přírodě mají myši mnoho přirozených nepřátel, které udržují jejich početní stavy na přiro...
Ano, ničemy je třeba zničit
Nejvíce ničemů nalézáme tam, kde se nemusí pracovat rukama, ničemové si vždy zajistí to, že nemusí...
Díky protekci je zde blbá nálada
Máte geniální nápady, ale pro jejich realizaci potřebujete protekci, a pokud protekci nemáte, tak ...
Vyspělý parazitismus je založen na egoistickém individualismu
Není zde demokratický kapitalismus, je zde egoistický individualismus, vše je o tom, že z dálky vš...
Ekosystém je továrna na smrt
Vše co se narodí to jistě zemře, před smrtí nelze uniknout, vše je nejisté a jenom smrt je jistá. ...