Kariéristická pyramida je zde dočasně

Nechceme vysoké ceny a malé platy. Složitost je příčinou toho, že máme malé platy a jsou zde vysoké ceny, v přírodě je vše jednoduché a proto zde není problém s ekonomikou, pokud se pokusíte o to něco zjednodušit tak okamžitě narazíte na odpor těch, co jsou nahoře, vysvětlení je jednoduché, potřebujeme ty, co jsou nahoře díky tomu, že je zde vše složité. Když jedna dogmatická totalita zkrachuje, tak za krátkou dobu jí nahradí jiná dogmatická totalita, neustále je zde snaha z lidí učinit loutky s nulovou hodnotou, které snadno ovládají ti, co jsou nahoře, pomocí trestu a odměny. 
 
Na vrcholu kariéristické pyramidy, je ekonomický ráj pro elitu a dole je pro dělníky ekonomický očistec, je jedno, jestli je zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, dogmatismus, atd. to vše jsou jenom kariéristické hry, kde kariéristi nosí alibistické masky. Ano, bude líp, pracujeme na tom, jenže líp je pořád jenom těm, co jsou nahoře, a těm co jsou dole, líp není! 
 
Myslíme a konáme podle situace, protože jsme inteligentní, pokud je složitá situace tak máme blbou náladu, o tom to je, ti co jsou nahoře, alibisticky tvrdí že za nic nemohou, že oni si zde jenom plní svoje povinnosti. Za složitostí je univerzálnost, ti co jsou nahoře, se snaží o to, aby byli ti, co jsou dole univerzální, přitom oni sami odmítají být univerzální, je to obyčejné pokrytectví, školy jsou postavené na tom, že lidi budou vyškolení k univerzálnosti, ale to nefunguje! 
 
Když dělník odmítne být univerzální, tak dostane výpověď, když ředitel odmítne být univerzální, tak výpověď nedostane, o tom to je, co je dovoleno těm, co jsou nahoře, to je zakázáno těm, co jsou dole. Se vznikem daní a cla, automaticky vzniká složitost a snaha o to aby byli lidi univerzální, daně a clo je zde díky přelidnění, tam kde není přelidnění, tam nejsou daně ani tam není clo. 
 
Problém je v tom, že jakmile je někde málo lidí, tak tam brzo z ciziny vtrhnou cizí lidé, a najednou je tam hodně lidí, následkem jsou; epidemie, hladomory, krize, revoluce, války, dogmatismus, atd. Dalším problémem je zaostalost v zaostalých národech, kde rostou banány, s lidmi se zde zachází jako s dobytkem, a jakýkoli pokus o změnu k lepšímu, je zde jenom naivní utopie a to vede logicky k ekonomické migraci a tím i snaze, zabránit byrokraticky a vojensky ekonomické migraci, nepotřebujeme ve vyspělých národech zaostalé lidi, co umí na nás jenom ekonomicky parazitovat. 
 
Vše jsou jenom příčiny a následky, musíme se naučit domýšlet naše rozhodnutí, to ovšem znamená restartovat konzumní civilizaci tím, že se vše globálně digitalizuje, místo politiků a podnikatelů bude zde vše řídit globálně informační technologie, zavede se globálně čipový přídělový systém, nebudou zde už milionáři ani bezdomovci. Dojde k tomu, že se vše začne zjednodušovat a optimalizovat, o výchovu všech dětí se postarají jenom autonomní roboti, takto se z lidí stanou specializovaní roboti, co nelžou a nekradou, chytří začnou pomáhat hloupým a silní začnou pomáhat slabým, takto pravda a láska, zvítězí nad nenávistí a lží, na věčné digitální časy.

Podobné příspěvky

Vše je o tom, přijít, spatřit, vyhrát
https://www.flickr.com/photos/gvkb/37884123511/ Tam kde je zisk, tam je i konkurence, pokud najdete...
Ekonomickou krizi eliminuje digitalizace
https://www.flickr.com/photos/gvkb/37646992000/ V jednotě je síla, protože jednota umožňuje vítěz...
Digitální negramotnost je třeba eliminovat
https://www.flickr.com/photos/gvkb/37904172921/ Na počátku lidské civilizace byla naše schopnost ...
Ano, jsi ubohým otrokem konzumní kultury
https://www.flickr.com/photos/gvkb/23923694108/ Stvořitelem civilizace je konzumní kultura, která...
Ano, budete GVKB digitalizováni
https://www.flickr.com/photos/gvkb/37577826305/ Začnu u fotografování, nejprve lidi malovali obra...
Ano, vše v normě 01
https://www.flickr.com/photos/gvkb/25066901898/ Tisíc let jsem byl v hibernaci, a když jsem začal...
Nacházíme se v druhé digitální vlně
https://www.flickr.com/photos/gvkb/27332273649/ Podívejme se na internet a mobilní telefony, tato...
Zpovednice cz 02
https://www.flickr.com/photos/gvkb/38399396494/ Našel jsem zde konečně řešení mého problému s depre...
Digitalizace optimalizuje politiku a ekonomiku
Lidi se globálně naskenují a data se digitalizují, lidská těla se po naskenování ekologicky recykl...
Profesionální stránka s ubohou návštěvností
Mnoho naivních podnikatelů a obchodníků, investovalo mnoho času a peněz do profesionální stránky, ...
Průkazy na řízení robotů
Stroje netolerují vedoucím pracovníkům jejich chyby, brzo dojde k tomu, že vedoucí pracovníci budo...
Algoritmus geniální umělé inteligence
Vědci tvrdí často o něčem, že to nejde realizovat, potom přijde nějaký blázen a on to realizuje, p...