Ano, špatné investice z lidí a národů dělají ubožáky

Soužení je zde díky toužení po tom co milujeme a potřebujeme, aby se nám zde dobře žilo. Spatříme, že ten druhý má to co my nemáme, a tak po tom začneme toužit a snažíme se to získat. Když ale konečně získáme to, po čem jsme dlouho marně museli toužit, začneme toužit po něčem jiném, naše toužení je zde díky našemu egoistickému individualismu, který se snaží o to, abychom se zde měli dobře. Stroj, který je mrtvý a tak nemá inteligenci, po ničem netouží a tak se ani ničím nesouží, často je zde snaha inteligenci ošidit nějakou náhražkou, a tak třeba konzumujeme drogy, nebo se díváme na televizi a internet. 
 
Když nemůžeme mít originál, musí nám stačit nějaká náhražka, když nemůžeme mít živé zvíře, tak si koupíme aspoň plyšovou hračku, kterou můžeme hladit. Když nemůžeme mít v ekonomickém a mocenském centru naší společnosti moudré jedince, spokojíme s hloupými politiky, co lžou a kradou, neustále slevujeme ze svých nároků a následkem je to, že náš život nemá žádnou hodnotu, protože i z nás se pomalu a jistě stává jenom ubohá náhražka, šťastné bytosti. Když nemůžeme mít z ekonomických důvodů kvalitní stránku na internetu, spokojíme se s ubohou náhražkou, kdy se zaregistrujeme na sociálním systému, který nám poskytne možnost mít zde svoje malé ubohé virtuální království, které musí respektovat otravnou reklamu toho, kdo nám umožnil se tam milostivě zaregistrovat. 
 
Já ti pomohu, ale co ty mi za to dáš, o tom je náš konzumní svět, ten kdo nic nemá, tomu zde nikdo ani nepomůže a každému je jedno, že nějaký ubožák si vezme násilně život, protože mu nikdo nepomohl. Stačí si pustit televizi, nebo se podívat na internet, abychom si rychle uvědomili, jak náš svět funguje a že se zde každý mnoho souží, protože po něčem, co je mu mnoho vzdálené, touží. Nejhranější hry, jsou bohužel hry, ve kterých je mnoho násilí, kdy nám tyto hry umožňují to, co bychom chtěli zde druhým škodolibě konat, ale sociální systém nám to neumožňuje a tak se spokojíme s elektronickou hrou. 
 
V minulosti musela armáda vojákům přeprogramovat násilně myšlení, aby se nebáli zabíjet, dneska už to není potřeba, protože se vojáci těší na to, až budou moci konečně bezcitně zabíjet ve válce nepřátele. Ten kdo hledá nějakou ideální cestu k tomu, aby už nebyl jenom duševním ubožákem, ji může nalézt jenom v mojí meditaci, kterou jsem pro vás rád stvořil. Díky bohu, se smát všemu mohu, tak to je, že vše mi k smíchu je. Samotná meditace nestačí, protože vás jenom na krátkou dobu dobře naladí, je třeba jít dále, nechtějte změnit svět a cizí lidi chtějte změnit sebe, jak si to uděláte takové to i budete mít, základem všeho je pochopit do čeho investovat čas a peníze, špatné investice z lidí a národů dělají ubožáky.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Optimální kulturní digitální civilizace

1
Pokud blázen vede blázny, tak je dovede do blázince, o tom je naše kulturní civilizace už mnoho tisíciletí, vše zde jsou příčiny a jejich následky, co je příčinou toho, že zde není nikdo z lidí už normální? Tou příčinou je to že umíme mluvit, a tak jsme přišli o svoji individualitu, a stali se z nás egoističtí pokrytci, co se zbláznili z toho, že není blázen ten, co by se dokázal zavděčit všem bláznům, to vše logicky musí vést k tomu, že naše problémy řešíme násilím fyzickým a psychickým, dobrota se stala žebrotou, a tak je nám ten druhý blázen peklem. 
2
Mluvení je psychickou drogou, na které jsme psychicky závislí, u drogy dochází k nutnosti zvyšovat dávky drogy, aby droga účinkovala a tak se ocitáme v začarovaném kruhu mluvení, až se z toho zblázníme a tak se sami léčíme pomocí slivovice a kouření cigaret, nebo nás léčí psychiatři pomocí silných prášků v psychiatrické nemocnici. Bible začíná příběhem o vyhnání Adama a Evy z ráje protože porušili svatá pravidla ráje, to porušení bylo v tom, že se Adam s Evou naučili mluvení a v přírodním ráji je mluvení zakázané, dokud dítě neumí mluvit tak žije v psychickém ráji, proto milujeme tolik psy, jelikož pes neumí mluvit. 
3
Jelikož nás nikdo nechce poslouchat tak mluvíme někdy sami se sebou, nebo můžeme mluvit s plyšovou hračkou, proč nás nikdo nechce poslouchat? Naše mluvení plné egoistického individualismu nemá žádnou informační hodnotu, říkáme jenom to, co lidi už dávno vědí, nic nového nedokážeme cizím lidem říci. Obrazně se naše mluvení podobá slané mořské vodě, která nejde pít, a nedokážeme mluvit tak aby naše mluvení nebylo slanou mořskou vodou, protože nás to nikdo v rodině a škole nenaučil. Tak jako jsou pravidla silničního provozu, tak zde jsou i pravidla správného mluvení, problémem je že lidi tato pravidla neznají, nebo je nedodržují, příčinou je jejich egoistický individualismus. 
4
Lidi si neuvědomují, že jak si to udělají takové to i budou mít, ten kdo lže a krade, musí počítat s tím, že jej nikdo nebude mít rád, dobrota je žebrota. Veliká obliba hudby je následkem toho, že si potřebujeme odpočinout od mluvení, protože máme už plnou hlavu ubohých cizích myšlenek. Často se každý setkává s tím, že lidi nemluví slušně a to jistě musí mít nějakou skrytou příčinu, tou příčinou je snaha řešit naše problémy pomocí psychického násilí, je to tak snadné ubližovat druhým pomocí neslušných slov, ovšem musíme si dát pozor, aby nedošlo k fyzickému násilí, protože je ten druhý blázen. Problém už známe, co s tím ale uděláme? 
5
Dáme lidem na hlavy helmy a ty helmy napojíme na informační technologie, budeme existovat od narození do smrti jenom ve virtuálním světě, veškerá komunikace mezi námi bude jenom přes helmy, každý člověk bude mít svůj originální jazyk, který mu po narození přidělí informační technologie.
6
Kolik bude na světě lidí, tolik zde i bude jazyků, to znamená, že bez helmy se s nikým nedomluvíte na ničem, hovory budou kontrolované a cenzurované, nebude tak možné lhát nebo mluvit neslušně, pokud nebudeme moci lhát, nebudeme logicky ani moci krást. 
7
Budete moci sprostě na cokoli na veřejnosti nadávat a nikdo vám nebude stejně rozumět, nebudeme vědět, jak vypadá prezident nebo ředitel protože každý bude mít na hlavě neustále helmu, která zakryje tvář, zločinci se nebudou moci na ničem tajně dohodnout, a tím pádem zločin zde nebude. 
8
Skončí doba, kdy byla pod svícnem tma, nebude zde už imunita ani výjimky, nebudou zde daňové ráje, ani výhody a jistoty pro ty co mají zde protekci. Každý bude mít vymezené pracovní a existenční teritorium a vymezené to co bude zde dělat, neposlušnost a nepřizpůsobivost, bude znamenat trvalé odpojení od globální informační technologie, a tím jistou smrt díky nedostatku existenčních zdrojů. 
9
Mnozí namítnou, že je to utopie, a že něco takového se zde nikdy nezavede, stačí se vrátit sto let nazpět, a kdo v roce 1919 věřil na to, že budeme létat do vesmíru a že zde bude televize a internet? 
10
Otázkou je, jak na tyto změny budou reagovat lháři a zloději co na nás egoisticky parazitují, budou reagovat tak že skončí jistě v psychiatrické nemocnici, proto doporučuji se na tento stav připravit, a začít v EU stavět mnoho velikých moderních psychiatrických nemocnic a vyškolit i mnoho psychiatrů, co zvládnou tuto velikou systémovou změnu v EU.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]