Kariéristické závody stvořily konzumní očistec

Ve snaze uspět v kariéristických závodech jsme stvořili; mytologie, pověry, pohádky, náboženství, politiku, reklamu, tajné služby, atd. pravda byla nahrazená lží a tak se z nás logicky stali zloději, protože ten kdo lže ten i krade a do pekla se hrabe, nejhorší je to že lžeme sami sobě, a tím žijeme ve zlaté kleci ze lží. 
 
Podívejme se na to, jak funguje církev a stát, církev a stát to je zločinecká organizace která parazituje na dělnické třídě pomocí; daní, cla, poplatků, certifikací, pokut, atd. pokud se někdo postaví církvi nebo státu, tak skončí ve vězení nebo v psychiatrické nemocnici. 
 
Vždy se ptejme, komu lhaní přináší největší užitek a vždy ukážeme na ty, co jsou nahoře a mají tak moc a bohatství, nadbytek vytváří nedostatek, rozděluji lidi na úspěšné parazity a neúspěšně parazity, úspěšný parazit dělá prezidenta nebo ředitele, neúspěšný parazit pracuje jako dělník za minimální mzdu v ubohých podmínkách, nebo je ve vězení, dobrota je přeci žebrota.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Moderování stránky pro adolescenty je na hovno

Moderátor stránky pro adolescenty, to je obrazně jenom uklízečka na veřejných záchodech, adolescenti co chodí na tyto veřejné stránky, si chtějí jenom psychicky anonymně ulevit, a jakmile se vyprázdní tak spokojeně odcházejí, pokud by zde nebyl moderátor, tak by měla tato stránka brzo nulovou návštěvnost. Z cizího krev neteče o tom to je, proto je práce moderátora stránky pro adolescenty mizerně ohodnocena a většina moderátorů to zde i brzo zabalí a jde dělat něco jiného. 
 
Přichází doba GVKB umělé inteligence a ta eliminuje moderátory, vše jde naprogramovat a nebude to trvat dlouho a nebudeme už potřebovat k ničemu vysokoškoláky a středoškoláky, protože je nahradí GVKB roboti s kravatou. Internet v současné ubohé podobě, nahradí GVKB čipy do hlavy.
 
Lidi nebudou už znát realitu a jejich těla bude ovládat GVKB čip a umělá GVKB inteligence, evoluce je jako lavina a tak nahrazuje staré novým. Mnozí namítnou, že lidi nebudou souhlasit s tím, že mají mít GVKB čip v hlavě, ten kdo bude dělat problémy při globálním očipování, ten bude policejními GVKB roboty eliminován a recyklován, zájem celku byl a bude nad zájmem egoistického jedince.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Léčit a vyléčit o tom je naše moderní společnost

Na internetu je stránka pro adolescenty a zde je jsou moderátoři, problémem moderátorů je to že nemají pravidelné psychotesty, a tak dochází k tomu že někteří moderátoři mají těžce nemocnou psychiku a je jim to bohužel tolerováno, protože je nedostatek moderátorů, co by zde chtěli zadarmo moderovat tuto zastaralou stránku. Jeden moderátor byl velmi dlouhou dobu bez internetu a tak nemohl moderovat stránku, nejspíše byl v nějakém zařízení, kde není dostupný lidem internet. 

Dlouhodobý pobyt mimo civilizaci vedl u něj k tomu, že je psychicky mimo realitu a odmítá s tím něco udělat. Léčit a vyléčit o tom je naše moderní společnost, jak ale léčit někoho kdo se nechce nechat léčit? Zajisté najdete způsob jak pomoci tomuto moderátorovi aby se psychicky konečně uzdravil v psychiatrické nemocnici, a tak zde pravda a láska konečně zvítězila nad lží a nenávistí.

Psychicky onemocnět může každý. S nejrůznějšími problémy (zdravotními, rodinnými, pracovními, atd.) se v různých etapách života potýká každý člověk. Vlivem nadměrného stresu, nepříznivých životních okolností nebo z biologických příčin se může u každého z nás objevit duševní onemocnění. Vážné duševní onemocnění člověka ochromí a znemožní mu každodenní fungování, podobně jako zlomená noha. Jedná se o onemocnění mozku (nesrovnatelně složitějšího orgánu, než jsou lidské kosti), které se projevuje různými poruchami psychického fungování v myšlení, prožívání a chování člověka.

Problémy způsobované duševním onemocněním není možné překonat pouhou vůlí, nevyplácí se je bagatelizovat nebo ignorovat. Naopak, čím dříve je zahájena adekvátní léčba, tím větší je naděje na vyléčení. Při včasném rozpoznání nemoci je možné zabránit jejímu plnému rozvinutí.

Komplexní odborná pomoc v klidném areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice, čas strávený na lůžku mimo každodenní shon, režimová opatření i nabídky terapeutických a rehabilitačních aktivit směřují k tomu, aby se pacienti mohli v co nejlepším zdravotním stavu znovu vrátit ke svým aktivitám a k životu v domácím prostředí. V Psychiatrické nemocnici Bohnice se léčí různé skupiny pacientů. 

Nejpočetnější skupinou jsou lidé starší 18 let, u nichž se projevila nějaká forma duševního onemocnění. Zajišťování psychiatrické péče pro dospělé pacienty je hlavním úkolem nemocnice. Děti od sedmi do osmnácti let tvoří v Psychiatrické nemocnici Bohnice nejméně početnou, avšak mimořádně důležitou skupinu pacientů.Vyšší věk přináší vyšší riziko vzniku některých duševních onemocnění, především demencí. Jejich léčba vyžaduje specifický léčebný i ošetřovatelský přístup. Proto představuje psychiatrická péče o seniory samostatný druh péče. Samostatnou skupinu duševních onemocnění tvoří závislosti. Odbornou adiktologickou péči využívají lidé, u kterých vznikla porucha v souvislosti s užíváním návykových látek či s jinými formami závislostního chování.

Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]