Naše nemoci způsobuje nejvíce civilizace

Dneska máme k dispozici mnoho statistik, a z nich můžeme poznat vliv civilizace na naše nemoci těla a duše, nemá smysl řešit tento problém povrchně, protože se jenom dostaneme do začarovaného kruhu a nic stejně nevyřešíme. V hloubce zjistíme, že problém je v tom, že je člověk invazním egoistickým druhem, který se přemnožil a zdegeneroval, vše začalo tím, že člověk začal používat oheň a tím získal mnoho výhod oproti zvířatům, jenže každý zisk je spojen vždy se ztrátou. 
 
Žijeme déle než nám podobná zvířata, ale neustále musíme bojovat s mnoha civilizačními nemocemi, protože jsme zdegenerovali tělesně a duševně, nemocní lidé přenášejí svoje nemoci na svoje děti, a tak se civilizace stává velikou nemocnicí. Dalším velikým problémem je nezdravé prostředí plné; prachu, smradu, špíny, hluku, přelidnění, extrémismu, vandalismu, dezinformací, lenosti, egoismu, atd. 
 
Nemůžeme se vrátit zpět do minulosti, musíme jít do budoucnosti a přijmout nepopulární opatření, jako je globální každoroční kontrola kvality lidí, místo vězení a nemocnic budeme lidi eliminovat, nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit živit zde vadné lidi, co se neumí přizpůsobit a tak na nás parazitují. Eliminujeme za krátkou dobu globálně 90% lidí, co nejsou dokonalí a tak na nás parazitují, místo toho abychom se vraždili ve válkách zde bude prevence, která eliminuje naše nemoci, které nám způsobuje civilizace.

Práce jako odměna

Nemůžete sloužit sobě a druhým současně, strach lidi spojuje, a když zde není strach tak se zase každý stará jenom o sebe, myslíme a jednáme podle situace, protože máme inteligenci. Často je zde snaha nás násilně přeprogramovat pomocí dogmatické ideologické demagogie, následkem je konzumní očistec, ve kterém je nám ten druhý peklem. 
 
Lež je informační špína, a my se musíme naučit tomu jak tuto špínu uklidit, aby zde byla čistota a tak nám zde nebyl ten druhý peklem. Kdo nabízí zboží nebo služby ten chválí a ten kdo kupuje, ten kontroluje a kritizuje, je to tak že obchod je hra ve které nechce nikdo prohrát a tak lže a krade. Logicky naše egoistické myšlení a konání musí skončit konfliktem a válkou, je zde někde cesta k tomu abychom mohli žít bez konfliktů a válek? 
 
Cesta je v dokonalé globalizaci, která sjednotí všechny rozdíly mezi námi, lidi se budou vyrábět díky klonování a genetické optimalizaci, v laboratoři stvoříme dokonalého člověka a potom on dostane dokonalou výchovu díky robotům. Místo toužení po úspěchu zde bude toužení po jakékoli práci, která zde bude za odměnu a trestem bude nemít práci, ten kdo nebude mít práci, ten nebude smět žít v civilizaci a mít tak civilizační výhody a jistoty, lidi si budou rovní mocensky a ekonomicky, práci bude každému každý den přidělovat jenom globální umělá inteligence podle jeho schopností a možností.

Bez optimálních investic zde bude zaostalost

Pokud chceme cokoli zde zlepšit, tak je třeba mnoho investovat, bez investic se nic zde nezlepší, investovat do toho z čeho není užitek to je nejčastější chybou státu a organizací. Základem investic byla a bude decentralizace, decentralizace vytváří konkurenci, a konkurence eliminuje zaostalost.
 
Není zde demokratický kapitalismus jak nám tvrdí média, je zde byrokratický centralismus a následkem je konzumní očistec ve kterém je práce trestem pro dělnickou třídu. Nepotřebujeme ohromné nadnárodní korporace, které na nás egoisticky parazitují a svoje zisky ukrývají před zdaněním v daňovém ráji. Ceny u nás máme západní, ale platy zde jsou pořád východní, kde je chyba? 
 
Z velikého se snadno bere a těžko se do velikého dává, proč by se náš stát nemohl rozdělit na tisíc malých celků, co by byli ekonomicky samostatné a zisk z práce dělníků by zůstal v tom malém celku, konkurence mezi těmito malými celky by vedla k eliminování zaostalosti. Už by se nedováželo zboží z veliké dálky, a byla by snaha málo dovážet a mnoho vyvážet. 
 
Najednou bychom už nepotřebovali obrovské množství lidí v kanceláři, co na nás parazitují, už bychom nestavěli zbytečné pomníky a zbytečné památníky, nekladli věnce na hroby, nepořádali vojenské přehlídky, atd. zrušila by se funkce; prezidenta, předsedy vlády, ministrů, poslanců, senátorů, diplomatů, generálů, byrokratů, atd. každý malý celek by měl svoje zákony a svoje pravidla a limity, měna by zde byla EU. Skončilo by obrovské dojíždění za prací, protože každý malý celek by se snažil o to, aby lidi nepracovali v cizím malém celku.

Základem úspěšnosti je přizpůsobivost

Proč je zde problém s nepřizpůsobivostí u; jedinců, rodin, organizací, podniků, národů, kultur, atd. příčinou problému je vždy otroctví, které vyhovuje těm, co jsou díky protekci nahoře, ryba smrdí od mocné egoistické hlavy. Moje hra a moje svatá pravidla, která se nesmí změnit, o tom to je! 
 
Komu není rady, tomu není pomoci, když to nejde po dobrém, tak to jde po zlém, a následuje neúspěch nebo nemoc, vše zde jsou příčiny a následky, chybovat se nemá a přesto lidi pořád opakují stejné chyby. Ekonomika a politika je o tom že se nebudou opakovat staré chyby a že se ekonomika a politika přizpůsobí změnám. 
 
Podívejme se na statistiky a ony nám ukážou chyby u politiky a ekonomiky, proč ti co zde mají moc tyto chyby opravit, tyto chyby neopraví? Problémem těchto lidí je amatérismus, z díla poznáme kdo je amatér a kdo je profesionál, sociální systémy nefungují díky tomu, že dobrota je žebrota. 
 
Potřebujeme nutně roboty s kravatou, co nahradí vysokoškoláky a středoškoláky, lidi zde budou jenom na pomocné práce za minimální mzdy, v kancelářích budou sedět jenom GVKB roboti, co zde budou pracovat jako roboti, GVKB robot bude mít vždy svatou pravdu. 
 
Zavede se globálně u všech lidí GVKB roční certifikace kvality od narození do smrti, každý rok zde bude kontrola všech lidí a nebudou zde výjimky a imunita, ten kdo nezíská GVKB certifikaci, bude eliminován a recyklován, tak se eliminuje degenerace a přelidnění. 
 
Takto zde na věčné GVKB časy zvítězí pravda a láska nad lží a nenávistí, jak si to uděláme, takové to zde i budeme mít. O výchovu všech dětí se postarají GVKB roboti ve výchovných GVKB táborech, kde budou děti od narození do 18 let, takto zde bude jeden GVKB jazyk a jedna GVKB kultura, geneticky vadné děti se eliminují a recyklují.