Optimalizace civilizace

Současná civilizace nefunguje optimálně a tak potřebuje optimalizaci, nemá smysl provést kosmetické změny na povrchu, aby civilizace z dálky lépe vypadala, je třeba provést změny hluboko pod povrchem a to nebude snadné a jednoduché. Budeme muset vysvětlit lidem to, že jejich genetická těla jsou nepoužitelná v digitální civilizaci a že budeme muset tato těla eliminovat optimálně.
 
Před tím než lidská těla eliminujeme tak lidi pomocí dotazníků umístěných na internetu naskenujeme, abychom tyto informace mohli po optimalizaci předat počítačům a strojům, co zde budou místo lidí, vše je zde o tom, že staré je nahrazováno novým, to je evoluční proces. 
 
Člověk je zastaralý výrobek a tak se ukončí jeho produkce a místo něj zde budou roboti, člověk to byla jenom testovací evoluční verze a finální verzí je inteligentní robot, který optimálně dělá to, na co byl vyroben a nastaven. Neberte si to osobně, není to nic osobního je to jenom o příčinách a jejich následcích, robot prezident bude vyznamenávat roboty, za to jak si poradili s nahrazením lidí za roboty.

Ano, nastolíme zde nový ekonomický systém

Zaměstnavatelé u nás potřebují jenom inteligentní otroky. Česká republika se potýká s nedostatkem obsazených pracovních míst. Tyto místa se firmám nedaří obsadit z důvodu nízkých mezd, které zaměstnancům nabízejí a ti pak odcházejí pracovat do zahraničí kvůli pětinásobně vyšším výdělkům a nejrůznějšími sociálními úlevami, kterým české firmy ani zdaleka nekonkurují a tak odcházejí zaměstnanci. Kdyby naše vlády pozvolně zvyšovaly minimální mzdu tak jak se mělo, tak tento rozdíl není tak markantní. Nyní by situaci chtěli zachránit pozváním levné pracovní síly z východu. 
 
Vzhledem k množství zahraničních zaměstnání, které lidem nabízejí práci za almužnu, ze které nemohou pomalu ani vyžít, se stala naše republika místem, kde se nedá normálně už žít. O průměrné mzdě, si většina zaměstnanců může jen nechat zdát, proč se tedy divíme, že nám odcházejí lidé pracovat do zahraničí a nechtějí být ekonomickými otroky? Podnikatelé a obchodníci si musí, sáhnou do svědomí a zase vrátit ty příjmové nůžky někam do normálního stavu. Pokud si majitel firmy si staví vilu za mnoho milionů a svým zaměstnancům dává minimální mzdy, tak se asi není čemu divit, že ho zaměstnanci opouští. 
 
Za levné jídlo a levné ubytování už nikdo pracovat jako otrok nebude. Člověk si chce po práci užívat života a to je za naše mzdy nemožné. Problém firem je také to, že se místo kvality, lepších služeb a profesionální logistiky vrhly na slevy a pak mají problémy, protože si nemohou účtovat víc. Před pár lety zaměstnavatelé říkali ústy svých manažerů “nejsi spokojený? Tak jdi, za branou je na tvoje místo deset takových” a teď tyto firmy čekají marně na nové zaměstnance? O smlouvy na dobu určitou, minimální základ a k tomu malá pohyblivá složka si firmy loajalitu zaměstnanců nevybudovaly a ti přestali mít o takto zaplacenou práci zájem. 
 
Češi si vydělávají málo a musí situaci řešit půjčkami. Zadluženost dělníků dosáhla obrovské výše, ceny a služby jsou srovnatelné s cenami v Německu, ale mzdy dosahují jen čtvrtinových částek, to se však musí někde objevit a to někde jsou; úvěry, hypotéky, leasingy, atd. Český člověk pracuje za čtvrtinovou mzdu té německé, ale za dobu od převratu se spotřební ceny, nájmy, hypotéky a životní náklady dostaly na srovnatelnou úroveň s Německem, takže bez úvěrů a půjček se lidé v České republice neobejdou, jelikož šetřit nemají z čeho. 
 
Na úroveň západu, jak nám politici slibovali, jsme se dostali, ale pouze jen západními cenami. Lidé mohou splácet úvěry jen tehdy, pokud budou mít dobře zaplacenou práci, a tu jim nezajistí zahraniční montovny nebo Amazon. Německo tak vydělává na českém dělníkovi, který v montovnách dodá výrobu, v Německu se výrobek už jen zkompletuje a Německo má hrubý produkt. Máme tak sice vysoký podíl průmyslu právě díky těmto levným montovnám, ale s nízkou přidanou hodnotou, jelikož nejsou zaměřeny na produkci finálních výrobků. 
 
Zadlužená Česká republika tak pomáhá, aby Německo bohatlo, a naši občané pracují zase jako otroci pro německou říši. Za současným stavem stojí naše povaha držet „hubu“ a krok, nevšímat si politiky, nechodit k volbám a dřít poslušně za otrockou mzdu, která stačí jenom k tomu, aby člověk nuzně přežil. Můžeme to změnit, tím že se poučíme z krizového vývoje kapitalismu a nastolíme v EU nový systém, ve kterém budou pro všechny veliké mzdy a bude zde levné zboží a levné služby, vzorem nám bude Švýcarsko.

Ano, není důležité, co děláš, ale pro koho to děláš

Jak být snadno a rychle úspěšným milionářem, tak to opravdu nevím, protože zázraky jsou jenom v pohádkách nebo reklamě, v realitě je ve všem konkurence, tak jako je tomu ve sportu, ukaž, že jsi lepší a budeš se mít lépe. Další věcí je, že jsou na světě místa, kde lze rychle být bohatý, a jsou místa, kde není možné být rychle bohatý, protože je zde pevně uzavřený zaostalý monopolní centrální systém. Často slyším, jak někdo obhajuje centralismus a monopolismus, koho chléb jíš tomu i sloužíš o tom je pokrytectví těch, co obhajují centralismus a monopoly. 
 
Jak by svět vypadal, pokud by zde všemu vládla globální umělá inteligence napojená na čipy, co by měli lidi v hlavě, z lidí by se stali globálně loutky na dálkové ovládání a vadné loutky by se eliminovali a recyklovali. V druhé vlně by se lidi nahradili za roboty a poslední nahá skupina lidí by skončila v poslední zoologické zahradě za sklem v pavilonu opic. Vše je zde o násilí a tak je dobrota žebrota, není důležité, co děláš, ale pro koho to děláš, jsou lidi, co tě stáhnou dolů a lidi co tě vytáhnou nahoru, nauč se proto rozlišovat lidi objektivně, jinak v životě neuspěješ.

Kdo může za světovou bídu?

Za světovou bídu může ekonomické otroctví, nadbytek pro globální otrokáře, vytváří logicky nedostatek pro ekonomické otroky, dluhy se stali ekonomickými okovy a následkem jsou konflikty a války, ve válkách poznáváme to, že člověk je zde jenom číslem ve statistice a miliony zbytečně mrtvých ve válce co je jenom statistika. 
 
Velmi dlouho byli otroci poslušní a pokorní díky negramotnosti a náboženství, s příchodem gramotnosti a filosofie se lidi začali bouřit proti otroctví a nepomáhala už ani armáda. V současnosti milion milionářů vlastní většinu světového bohatství a tak ekonomicky a politicky ovládá konzumní civilizaci.
 
Otázkou je co s tím lze udělat, může zde být lépe díky; vědě, technice, politice, náboženství, filosofii, školství, optimalizaci, pravdě, lásce, atd. nemůže, protože se mění vždy jenom povrch a pod povrchem je pořád egoismus, není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, demokratismus, humanismus, atd. je zde egoismus. 
 
Inteligence funguje egoisticky, snahy o to inteligenci násilně kontrolovat jsou naivní a marné, řešením je umělá inteligence napojená na čipy co budou mít lidi v hlavě, z lidí se stanou loutky na dálkové ovládání, vadné loutky se eliminují a recyklují, zájem celku bude nad zájmem jednice, už zde nebudou; války, extremismus, vandalismus, lhaní, krádeže, atd.

Nemocným lidem stačí sex jednou za týden

Když je tělo na tom zle, tak omezuje sexuální aktivitu, vše zde jsou příčiny a jejich následky! Pověz mi, jak často máš sex, a já ti povím, jak jsi zdravý, co způsobuje nárůst nemocnosti a tím i omezování sexu? Problémem jsou civilizační nemoci, civilizace nám způsobuje mnoho nemocí a jediným možným lékem je omezit vliv civilizace na člověka. 
 
Činžovní vysoké domy nejsou řešením na přelidnění, řešením je eliminovat přelidnění a degeneraci globálně, za posledních padesát let se počet lidí na světě zdvojnásobil, člověk se stal invazním druhem, který jako rakovina napadl ekosystém, lidí je na světě jako much, a nikdo to optimálně neřeší. 
 
Antikoncepce a sterilizace není správné řešení přelidnění a degenerace, správným řešením je globální výchova dětí, pomocí GVKB robotů v jednom globálním GVKB tajném vojenském centru od narození do 18 let. GVKB roboti budou dbát na to, aby pomocí kontroly eliminovali vadné jedince, ze kterých nejde udělat silné a zdravé vysokoškoláky co nelžou a nekradou. 
 
Hlupáci si myslí, že děti musí vychovávat rodiče, co bylo, to bylo, nová doba znamená nový přístup k výchově dětí, špatní rodiče měli špatný vliv na děti a chovali se k nim špatně to se změní, děti budou mít vojenský tvrdý režim, těžko na cvičišti a lehko na životním bojišti. Nová GVKB doba si žádá nové GVKB lidi, jak si to uděláme takové to zde budeme mít, takto zde zvítězí konečně láska a pravda nad nenávistí a lží na věčné GVKB časy.