Ano, spravedlivý svět je utopie

Ve spravedlivém světě není možná závist a tím i lež a nenávist, zde zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí, jak by se lidem žilo v takovémto světě? Každý člověk by měl v hlavě inteligentní čip napojený na globální umělou inteligenci, zájem celku by byl nadřazen zájmu jedince, pro nikoho by zde nebyli možné výjimky ani imunita. Nebyli by zde jména ani tituly, každý by byl jenom globálním číslem s nulovou hodnotou, vadný jedinec by byl eliminován a recyklován. 
 
Nebylo by možné být lepším než jsou ostatní, byl by zde jeden globální jazyk a jeden globální přídělový systém na; zboží, služby, zaměstnání, atd. podívejte se na mravence a zde spatříte spravedlivý svět, pochopitelně kdo by stál o to žít jako mravenec, a znát jenom práci a spánek. Proč se chceme mít egoisticky lépe než druzí? V podvědomí je informace že smrtí vše končí a tak si chceme život užít a tak myslíme na to jak parazitovat na cizích lidech a tím jsme stvořili konzumní očistec ve kterém je dobrota jenom žebrota, a za každý dobrý skutek je zde spravedlivý trest.

Podobné příspěvky>