Ano, jsme sebedestruktivní vandalové

– 01 –
Ano, otroci pracují zadarmo. Všichni lidé kdysi věřili, že existuje všemocný bůh. Dnes zase věří, že žijí v demokracii. V prvním případě to bylo způsobeno zaostalostí. V druhém případě je to už způsobeno přeprogramováním mozku mediálními dezinformacemi. Položte si sami sobě otázku. Dokázali byste žít ve velikém městě v činžovním bytě bez zdroje peněz? Kdo z vás se skutečně dokáže odpojit od tohoto konzumního systému a za jakou cenu? 
– 02 –
Kdo z vás vůbec chápe, jak tento konzumní systém funguje a co způsobuje? Přišel někdo z vás kvůli penězům o přítele, pohádal se s rodinou, partnerem? Slyšeli jste o člověku, který si vzal život kvůli penězům, nebo naopak vraždil kvůli nim? Otrokářská společnost oficiálně už skončila, osvobodili jsme tak mnoho otroků. Od té doby se konzumní systém mnoho změnil, ale princip zůstal stejný. 
– 03 –
Rozdíl mezi klasickým otrokářstvím a moderním u nás je v tom, že v moderním a téměř neviditelném otrokářském systému si musí ubytování, stravu, oděvy a ještě i daně platit sám otrok. Může sice cestovat, ale musí mít peníze. Kdo tiskne nekryté peníze, ten ovládá ekonomicky lidi. Můžeme, či spíše musíme čekat válku díky nedostatku zlata pro otrokáře. S přibývajícím počtem obyvatelstva a rozvojem modernizace a optimalizace klesá rychle potřeba lidské práce za mzdu. 
– 04 –
Velká část otroků pracuje v otevřené veliké kanceláři, kde často zbytečně; eviduje, povoluje, zakazuje, sankcionuje, restartuje, atd. každou lidskou činnost vše je sledováno a kontrolováno. Často zcela zbytečně. Vždy na více úrovních. Pokud je někde práce otroků levnější, tak se výroba rychle přesouvá tam. Člověk je na posledním místě. Plýtváme zdroji jako nikdy v historii. Více než 60% globální produkce vyhazujeme. Zisk z práce je jediným principem i důvodem naší činnosti. 
– 05 –
Jsme závislí na penězích, platíme za všechno. Myslíte na spravedlnost? Zapomeňte. Neexistuje. Další iluze. Jediná spravedlnost na světě je jistá smrt pro bohaté i chudé. Máme třídu globálních elitních otrokářů. Jsou nepostižitelní. Mají imunitu i monopol na “tištění” peněz. Prostřednictvím nich ovládají všechno. Ekonomičtí otroci v Číně skáčou z oken. Proč asi páchají sebevraždy
– 06 –
Obávám se, že všude na světě jsou dělníci nespokojeni a každodenně nadávají na to, že se mají zle. Stále jim chybí peníze a mají veliké dluhy. Mýlím se? Typické je, že lidé si to neuvědomují, nepřipouštějí, odmítají. Stejně jako lidé závislí na drogách. Stejně kdysi odmítali přijmout to, že bůh je jenom pohádka pro děti. Peníze ovládly naši mysl, naše životy. Všichni žijí ve lži a nenávisti. Lež a nenávist, je pro ně přijatelnější než pravda a láska. Nikdo není více beznadějně zotročený jako ten, kdo si falešně myslí, že žije ve svobodě. 
– 07 –
Vzdělání se stává nedostupným pro ekonomické ubožáky. Potřebují jen levnou, poslušnou a učenlivou pracovní sílu otroků. Lidé se bojí moře; předpisů, norem, zákonů, vyhlášek, nařízení, pravidel, paragrafů, výjimek, atd. Bojí se, že přijdou díky chybě o práci. Listina práv a svobod člověka je už jen cár papíru. Může mít svobodný člověk strach? Není to strach, co zotročuje lidi? Je. A proto se strach šíří z masmédií. 
– 08 –
Není den bez krve, vraždy, zločinu. Moderní otrokáři mají k dispozici; peníze, armádu, policii, soudy, vězení, politiky, byrokraty, učitele, atd. Ve vlastních médiích tvoří iluzi demokracie, svobody, rovnosti. Člověk s obyčejným selským rozumem ví, že to tak není. A když budou chtít snížit přelidněnou populaci, politici naženou otroky do zbytečné světové války
– 09 –
Čím výše ekonomicky stoupáte, tím méně lidí v rámci společenského rozvrstvení existuje, ale s více právy a většími zdroji. Nejlépe ekonomicky postavení mají imunitu, zákony a normy se připravují a upravují v jejich egoistický prospěch. Nebo si myslíte, že zde vládne vůle pracujícího lidu? 
– 10 –
I soudci a právníci se ztrácejí ve spleti paragrafů a výjimek. Lidé na světě žijí v iluzi, v závislosti a sebeklamu, ze kterého se nedokáží osvobodit. Bez katastrofy, která jim ukáže nahou realitu, se situace nezmění. Budeme vyčerpávat neobnovitelné zdroje, kvůli zisku ničit přírodu, vodu, sami sebe.

Podobné příspěvky

Co je základem úspěšného života?
https://www.flickr.com/photos/gvkb/37297491500/ Je to tady pořád dokola a tak jsem se rozhodl pomoc...
Populární je ten kdo umí mluvit populárně
https://www.flickr.com/photos/gvkb/37297414230/ V čem je skryto tajemství toho, že někdo umí mluv...
Ano, tato volba je jistě správná
https://www.flickr.com/photos/gvkb/37709245706/ Proč někdo ví, že jeho volba je správná? Svoboda ...
Ano, někdo musí poslouchat a mlčet
https://www.flickr.com/photos/gvkb/23923707828/ Pokud něco nevím tak mám problém, který se snažím v...
Proč je šestka magickým číslem?
https://www.flickr.com/photos/gvkb/35297611721/ V minulosti lidi často házeli s kostkou, na které b...
Ano, sebekontrola eliminuje tvoje amatérské chyby
https://www.flickr.com/photos/gvkb/37884157871/ Nestarej se o cizí ale starej se o sebe a začni k...
Stvořitelem a manipulátorem je zde dualita
https://www.flickr.com/photos/gvkb/37852680782/ Je ten druhý genetickým zmetkem? Svět je rozdělen n...
Ano, mrtvoly nepotřebují sex a lásku
Ten kdo není zdravý, ten je nemocný, a tak je zde mrtvolou na dovolené, a mrtvoly nepotřebují sex ...
Vše se pohybuje a ty sedíš u monitoru
Kdysi zde bylo divadlo a tak jsme si mohli sednout do divadla a pozorovat herce, potom zde byli ki...
Proč se za chyby hodně platí?
Proto jsou; databáze, programy, operační systémy, atd. tak drahé a neustále zde jsou nové drahé ve...
Bavit se blázny dokáže jenom blázen
Čím více poznávám lidi, tím více mi dochází to, že to jsou blázni, kterým není pomoci, to jistě mu...
Ano, bída postihuje ty, co znají mnoho řemesel
Cesta do ráje vede přes očistec. Ráj to je dokonalá profesionální práce a očistec, to je doba kdy ...