Závislosti jsou továrnou na problémy

Na něco vznikne návyk a tím je zde problém se závislostí, závislostí je mnoho a tak je rozdělujeme podle mnoha měřítek, jednoduché je rozdělení na závislosti tělesné a závislosti duševní, tělo potřebuje; jídlo, pití, vzduch, teplo, světlo, oblečení, léky, atd. duše potřebuje; lásku, pravdu, vědomosti, spánek, úspěch, atd. pokud není k dispozici originál tak hledáme náhražku, mnohdy může být náhražka i lepší než je originál to potom vede k tomu, že se z takové náhražky stane originál. 
 
Tento svět je světem tekutin, vše živé je zde řekou, která teče v rovině hmotné a duševní, co bylo včera správně, to je často dneska chybné. Naše myšlení a konání vychází z našich závislostí, situace nás ovládá jako loutky, vše je zde založeno na tom, že musíme dělat to co je správné, ti co jsou nahoře, určují pravidla této hry a kontrolují dodržování pravidel, pokud hra na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, špatně funguje, tak se stará hra nahradí evolučně za novou hru a čas novou hru optimalizuje. 
 
Často zde jsou dilemata jako; žít nebo nežít, věřit na zázraky nebo na zázraky nevěřit, užívat si života nebo si života neužívat, mít děti nebo děti nemít, atd. co je pro mě správě to pro tebe může být chybou, každý je originál v originální situaci, je snadné podle svého subjektivního metru posoudit cizího člověka a říci jsi ubožák, je ale těžké pochopit proč je ten cizí člověk takový jaký je, všichni spěcháme, a na pochopení druhých už čas nemáme, následkem jsou konflikty a války, jak jsme si to zde jako lidi udělali, takové to zde i máme. 
 
V minulosti jsme mnoho umírali díky bídě a špíně, a tak bylo potřeba, aby se narodilo i mnoho dětí, abychom evolučně nezanikly, pokud byl díky otroctví a válkám trvale nedostatek silných mužů, tak měl silný muž k dispozici několik silných žen, aby zde byl dostatek otroků a vojáků. Doba se změnila a lidi už neumírají díky bídě a špíně jako mouchy, následkem je to že se počet lidí na světě začal rychle zvětšovat, hodnota člověka klesla natolik, že už nebyla pro lidi práce za mzdu a tak mzdy začali klesat natolik, že lidi nedokázali si ušetřit peníze na zlé doby.
 
Banky začali vytvářet peníze nekryté zlatem a tak vznikla inflace, která znehodnocovala úspory, a lidi si začali kupovat zlato, to vedlo k nárůstu ceny zlata. Je to celé jako s nemocí, nemoc se musí začít léčit velmi brzo, protože pokud jí léčíme pozdě, tak už s léčením většinou neuspějeme. Proč těm co jsou nahoře, není možno optimálně poradit, aby nedělali amatérské chyby v ekonomice a politice? 
 
Ti co jsou nahoře, jsou opilý výhodami a jistotami, bavit se s opilým, je jako se bavit s bláznem v blázinci, podívejme se třeba na problém, se zdravými dospělými lidmi co po celý život nepracují za mzdu, a požadují od státu peníze, aby se zde mohli rychle rozmnožovat, a chovat se neslušně ke svému okolí. Pokud si někdo neplní svoje povinnosti tak zde nemůže mít stejná práva jako ten, kdo si svoje povinnosti správně plní a po celý život platí; daně, clo, poplatky, atd.

Podobné příspěvky

Ano, sedli tomu druhému naivně na lep
Tento svět je o tom jak si nesednout na lep, lidí je jako much a tak je zde snaha o to aby se mouc...
Ano, jsi nepřizpůsobivý idiot
https://www.flickr.com/photos/gvkb/36845623554/ Z tvého životního díla jsem spatřil to, že jsi ne...
Jak lidi z USA vnímají Českou republiku?
https://www.flickr.com/photos/gvkb/27332269499/ Česká republika je nepatrná země ležící na kontin...
Ano, vše co jsi zde nahromadil, to bude eliminováno
https://www.flickr.com/photos/gvkb/39109485951/ Díky zlu mohlo vzniknout dobro, napětí mezi proti...
Mrtvé stránky na internetu
Každý, kdo pracuje mnoho s internetem, už ví, že jakmile je stránka měsíc mrtvá, tak je zde minimá...
Nebeské království je zde jenom pro děti
Existuje pouze prázdnota a nicota! Prázdnota a nicota je obrazně jako vypnutý monitor počítače kte...
Jsi ubohý zbabělý ztroskotanec
Vše je zde jenom pokrytecké divadlo a obchod ve kterém chce každý být sobecky úspěšný, láska je zd...
Chybujeme díky zabedněnosti
Začnu od vrcholu pyramidy našich problémů se zabedněností   Prvním problémem je humanismus   J...
Ano, bez štěstí se úspěch nedostavuje
Ano, ekonomika a politika bez lží a krádeží to je utopie. Zloděj honí zloděje a lhář honí lháře, d...
Ano, jenom idiot se stará o idioty
Já jsem anděl, a ty jsi čert, o tom je egoismus. Stvořitelem každé dogmatické svaté ideologie je e...
Ano, naše konzumní kultura nemocná
Ano, z díla spatříte profesionála. Naše lidská konzumní civilizace, je už mnoho tisíciletí v probl...
Ano, vím jistě to, že ty vše nevíš
Pokud zde existuje pravda, musí zde existovat i lež, pokud je zde dobro, musí zde být i zlo, atd. ...