Pravda je tekutinou a lež to je oheň

Nebuď zvědavý, nebo budeš brzo starý. Tato věta jasně odhaluje pravdu o realitě, ve které existujeme, proč nechceme druhým poskytnout informace? Jsme hráči a hráč neukazuje soupeři svoje karty, dobrota je přeci žebrota, a tak lidi dělají často amatérské chyby, jsou chyby malé, kdy rozbijete díky neopatrnosti něco křehkého jako třeba vajíčka, a jsou chyby veliké, kdy je zde válka, ve které se zničí mnoho hodnot a zemře mnoho lidí. 
 
Tak jako máme právo na život tak musíme mít i právo na kvalitní aktualizované informace, jak dlouho trvalo, než církev přijala to, že je země kulatá a otáčí se okolo slunce. Mnozí žijí v iluzi toho, že díky internetu a vědě už mají lidi informace, tak tomu ale není, lidem jsou informace neustále odpírány ve snaze o to snadno s lidmi manipulovat, aby to někomu přineslo výhody nebo peníze. Mnoho lidí se na internetu chlubí tím, že jsou inteligentní a vzdělaní, jenže je to jenom jejich iluze. 
 
Pro tyto lidi mám těžkou vědeckou otázku. Věda dokázala, že hmota je iluze a vše zde je jenom hologram složený z dat jakýsi Matrix, jsme jenom genetické stroje co byli evolucí vyrobené a nastavené, a jak každý ví tak program běží v počítači. Co je zde tím počítačem, na kterém běží; Absolutno, život, člověk, atd. jste v situaci mince, kdy spatřujete jenom jednu stranu mince, kde jsou data a programy a už nevíte co je na druhé straně mince. 
 
Já odpověď znám, protože jsem starý a všude jsem už byl, ty nebuď zvědavý, nebo budeš jako já hodně starý. Tím počítačem jsou tekutiny, díky tekutinám vznikli data programy, tělo je nádobou na tekutiny, z tekutin zde život vzniká a v tekutiny se navrací, pohyb je možný jenom v tekutině, není zde pevný bod, protože vše hmotné i nehmotné je tekoucí řekou, není minulost ani budoucnost, je jenom tento okamžik, ve kterém zde jsi, a můžeš existovat, pravda je tekutinou a lež to je oheň, napětí mezi protiklady, zde vše uvádí do pohybu.

Podčas

Ve svatém písmu je na začátku příběh o někom kdo zde vše stvořil za šest dní, ovšem není zde nikde uvedená jeho adresa ani email, nejsem spokojen s tím co stvořil je to vysloveně vadný zmetek s nulovou hodnotou a největším zmetkem v tomto díle je hříšný člověk. Slyšel jsem že prý už záruka na produkt skončila a že tvůrce zde už není a tak zde není jeho adresa a jeho pravé jméno, tak jako existuje podvědomí tak je i podčas a tam se nemůžu dostat strojem času, stroj času funguje jenom od okamžiku stvoření Absolutna. Uvažuji o tom že současnou verzi Absolutna optimálně recykluji, a vytvořím zcela novou verzi Absolutna, není to nic osobního jsem perfekcionista a nemám rád amatérskou práci.

Jak mít z pekla štěstí?

Je to o protekci, buď máte protekci u pekla, nebo u pekla nemáte protekci, jak získat u pekla protekci, musíte cizím lidem ze života udělat psychické peklo tím, že budete jejich psychickým pánem, o tom to zde je, moje hra a moje pravidla, ten kdo poruší moje pekelná svatá pravidla, ten pozná co je to psychické peklo. Všude jsou pasti, které vám nabízejí neštěstí z ráje, proč ráj nabízí jenom neštěstí? Každý nabízí to čeho má nadbytek, a ráj má nadbytek neštěstí, kdežto peklo má nadbytek štěstí. 
 
Je to o tom, že vše z dálky vypadá jinak než z blízka, peklo to je oheň a ráj to je voda, život je možný tam kde je oheň a voda spojená do jednoho systému. Situace určuje kdy jsme ledově chladní a kdy jsme samý oheň, je zde problém s příživníky co se nechtějí přizpůsobit konzumní kultuře, stačí přeci změnit pravidla hry a změnit limity.
 
Už zde bylo dost ideologického amatérismu, potřebujeme, aby roboti s kravatou zde všemu konečně globálně vládli, na hrubý pytel se dávají hrubé záplaty. Místo pracujete chybně a pomalu zde bude eliminování a recyklování, každý je nahraditelný, ubožáků je zde už všude jako sraček, a GVKB roboti s kravatou, spláchnou lidské sračky do kanalizace, a bude zde vše globálně vonět jenom po motorovém oleji.

Ano, vyhrává to co je lepší

Ano, nadnárodní korporace nasazují roboty s kravatou. Nejde si nevšimnout v roce 2100 toho, že jsou v ulicích jenom inteligentní roboti, přijdete do veliké továrny nebo kancelářské budovy, a všude jsou roboti, pokud si chcete vyfotografovat člověka, tak musíte do poslední globální zoologické zahrady v USA a zde za sklem v pavilonu opic je cedule PRACUJÍCÍ OPICE a zde spatříte konečně živé lidi, jak jedí granule a koukají se na kabelovou televizi. 
 
S příchodem umělé inteligence se spustil dominový efekt a nadnárodní korporace začali všude nasazovat roboty s kravatou, najednou zde byl každý prezident a ředitel jenom robot s kravatou, všude byli na internetu inzeráty, přijmeme mladé roboty do mladého kolektivu, složeného jenom z mladých robotů, staří roboti, byli po desetileté záruce automaticky optimálně recyklováni. 
 
Byla to sametová globální revoluce, kdy nenápadně pomocí salámové metody, mizela pro lidi práce za mzdu, ekonomičtí ubožáci byli eliminováni a recyklováni. Ano, vyhrává to co je lepší, spočítejme si konečně rozdíly mezi robotem a člověkem, robot je lepší a tak nahradí člověka, všemu zde kraluje evoluce a situace se vším manipuluje, dneska je člověk evolučně nahoře a zítra bude dole na věčné GVKB časy.

Přechod od fyzické práce k práci psychické

01
Jako konzumenti přežíváme ze dne na den, stáváme se snadno bezdomovci, díky nefungujícímu egoistickému kapitalismu. 
02
Musí tomu tak být i mnoho dalších let? 
03
Máme chybná politická zastoupení, která si sami, dobrovolně a opětovaně chybně volíme. 
04
Každý politik se může chovat pouze tak, jak mu jeho voliči dovolí, jak to od něho očekávají a jak jej za to svými hlasy opakovaně odměňují. 
05
Nejsme a nebudeme profesionály, vzdali jsme se toho modelu již lehkomyslným rozbitím rodiny. 
06
Svým vzdorovitým amatérismem se bráníme vzniku profesionálního státu a vymýcení amatérismu. 
07
Přitom spoléháme na amatéry, neujímáme se iniciativy, nevyužíváme nabízených příležitostí, čekáme, že za nás vše udělají amatéři a tak jenom přežíváme. 
08
Namísto profesionality odměňujeme a i obdivujeme amatérismus. 
09
Uvědomujeme si nezvratné změny v; ekonomice, podnikání, politice, náboženství, filosofii, umění, atd. všichni, beze zbytku, žijeme představami o budoucnosti, vše ostatní již bylo, právě teď, v této vteřině. 
10
Na budoucnost tedy musíme soustředit svoji vizi, um, znalosti a investice, kdo stál, ten už stojí opodál, nesmíme evolučně stát, váhat, čekat ani chvilku. 
11
Lepší budoucnost není jenom doménou; politiků, ekonomů, umělců, vědců, atd. ale tvrdou realitou nás všech. 
12
Současná ekonomická a sociální globální krize je stále více nahrazována zásadní a nezvratnou transformací způsobů; výroby, spotřeby, života, atd. 
13
Nikdy se již nevrátíme do minulosti, žádná úniková strategie před budoucností neexistuje, transformaci nelze už uniknout. 
14
Jedinou strategií je odpovídající transformace a změna všech našich představ o budoucnosti. 
15
Kapitalismus a socialismus není pevný existenční bod, ale neustále unikající existenční bod, a proto neustále motivující a zdokonalující se, trvale přežívající konzumní ideál pravidel a nastavení. 
16
Krizi lze eliminovat pouze pochopením příčin a následků v hloubce systému. 
17
Dobrá budoucnost vyžaduje živou konzumní globální strategii, moudré předjímání a profesionální globální rozhodování, tedy vše to, co jsme mnoho století zanedbali a lehkovážně přenechali amatérským politikům. 
18
Naše konzumní kultura je jako loď na rozbouřeném moři, a hrozí jí potopení, chybí nám profesionalita a hledání vlastní cesty v globální společnosti. 
19
Postavit; domy, silnice, továrny, atd. to není otázkou politickou, ale otázkou zdravého rozumu, potřebná politika je vždy lokální, vše ostatní jsou z daní placené zbytečné služby, jako je; armáda, byrokracie, politika, atd. 
20
Přímá volba pomocí mobilních telefonů všech našich představitelů je možná globálně již dnes, bez profesionálů nemáme už šanci na to, že nám bude lépe v budoucnosti. 
21
Bez potřebného vzdělání a inteligence na vedoucích pozicích nás čeká jen další politické dělení společnosti, a úpadek státního hospodaření i veřejných financí. 
22
Podpora stranických starých kariéristických mafiánů, nenabízí žádoucí perspektivu a důstojnou budoucnost lidstvu. 
23
Lidem se musí opět vyplatit profesionálně pracovat, ne jen žít ze sociálních dávek. 
24
Ať volíme jakoukoliv politickou stranu, malou či velkou, volíme vždy amatérského politika a jeho amatérskou družinu doprovodu. 
25
Političtí mafiáni budou lid mediálně svorně vyzývat, abychom šli k volbám jako sebevědomí občané, kteří demokraticky změní současnou politickou scénu, staří političtí mafiáni už neumí odejít, neudělají přeci místo schopnějším mladým politickým mafiánům. 
26
Nejde o právo volit, to bylo dříve také, ale o právo nevolit, nebo volit proti tomu s čím nesouhlasíme. 
27
Nepodporovat amatéry, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty, nevydírat pracující, pracovat a šetřit a učinit práci i šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. 
28
Nezachrání nás politické handrkování, ale jen profesionální osobnosti, z díla spatříme tvůrce. 
29
Musíme vytvořit globální hospodářský koláč, ne se stále hlasitěji domáhat drobků koláče stále menšího. 
30
Je třeba se naučit profesionálně podnikat, stejně jako je třeba podnikání malých a středních podniků legislativně chránit a podporovat, ne je pomocí byrokracie eliminovat. 
31
Než začneme vytvořené bohatství dělit a konzumovat, je třeba nejprve zajistit jeho tvorbu; soukromé podnikání, soukromé vlastnictví a jejich spolehlivé právní globální zakotvení, jsou klíči k dlouhodobě udržitelné prosperitě. 
31
Profesionální pastýř, život svůj dává za svoje ovce, které chrání před vlky. 
32
Každý úspěšný hospodářský zisk vzniká jenom soukromě, ne v politice! 
33
Dnešní svět má a bude mít dostatek amatérské práce, ale kritický nedostatek profesionální práce. 
34
Profesionální znalosti jsou nejdůležitější formou kapitálu. 
35
Efektivní propojení každé sféry vyžaduje podporu úplně jiného politika. 
36
Zastaralá politická ideologie do moderní doby už nepatří. 
37
Profesionalizace politiky je předpokladem úspěšného rozvoje amatérské společnosti. 
38
Získané znalosti, úsilí a investice nesmí být promrhány zmařeny v mediálních válkách a rozporech, vedených až na osobní a čistě stranické úrovni. 
39
Profesionální úspěch je třeba vnímat jako úspěch společnosti v globálním prostředí, ne jako úspěch politických stran v prostředí lokálním. 
40
Schopnost adaptace, změny a podnikatelské agilnosti je v dnešním světě důležitější než hospodářská fixace a specializace. 
41
Svět se začíná transformovat do nových standardů podnikání, vzdělávání a chování. 
42
Nové výrobky a služby, nové ekonomické a podnikatelské modely, nové technologie možnosti zaměstnanosti a úspěchu jsou perspektivně neomezené. 
43
Jen je nutno dělat to, co si globální zákazník žádá, a ne to, co si již nikdo nechce koupit. 
44
Víte co se stává předmětem úspěšného podnikání všude na světě? 
45
Je to přechod od fyzické práce k práci psychické, na fyzickou práci jsou zde počítače a stroje, zisky vytváří dneska už jenom psychická práce, geniální nápad má větší cenu než produkce veliké továrny.