Totalita dělá z lidí sračky

Podívejme se do hloubky konzumního systému, kterému všichni po celý život otrocky sloužíme, co najdeme v hloubce? V hloubce najdeme jednoduchá přirozená pravidla, a jednoduché přirozené limity, vše co poruší tato jednoduchá pravila a jednoduché limity, to má problémy tak dlouho, dokud se nepřizpůsobí pravidlům a limitům, co jsou v hloubce systému. Je to primitivní a tak v tom nejsou chyby, jakmile jsme stvořili svoje lidská pravidla, založená na protekci, tak jsme museli i stvořit dogmatickou totalitu, co dělá z lidí sračky, co jsou zde na hovno. 
 
Problém je v tom, že je zde elita složená z psychopatů, která si hraje na pány světa. Je třeba začít vyrábět GVKB roboty s kravatou, co nahradí milion milionářů, a tak budou roboti s kravatou ovládat tento konzumní svět, takto zvítězí láska a pravda, nad nenávistí a lží na věčné GVKB časy. Lidi dostanou GVKB šokové obojky a ten kdo bude pracovat pomalu, ten dostane od GVKB robota elektrický šok, pokud elektrický šok optimálně nezabere, tak se vadný jedinec eliminuje a recykluje.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Ano, primitivové jsou ekonomickou rakovinou

Já jsem, otrokem svého já. V okamžiku kdy si živá bytost uvědomí sama sebe, se tato bytost stává otrokem svého já, neřešte následky svého já, ale řeš svoje já, to je příčinou všech vašich problémů, já není dobré ani zlé, je to o moje hra, a moje pravidla! 
 
Každé já je pokrytecký herec, který je ovládán situací a snaží se situaci vyřešit chytře tak, že zde bude úspěch, a tím většinou konkurence má neúspěch. Války nám v nahotě odhalují lidské já, ve válce se chováme jako divoká zvířata, naše slušné morální chování, to je jenom pokrytecké divadlo, ve kterém si divoké opice hrají na lidi. 
 
Víra v zázraky to je primitivismus v rovině; pohádky, reklamy, sekty, náboženství, filosofie, politiky, ekonomiky, umění, vědy, techniky, atd. vše zde má pravidla a limity které nelze porušit! Otroctví je továrnou na primitivismus veliká skupina primitivů se tak stává nepřizpůsobivými příživníky.
 
Musíme pochopit to, že na hrubý pytel se dávají hrubé záplaty. Je třeba zavést globálně daň z hlavy podle optimálních aktualizovaných tabulek, ten kdo daň nezaplatí v termínu, ten přijde o hlavu. Potřebujeme veliké množství společných peněz, abychom mohli eliminovat primitivismus, primitivové jsou ekonomickou rakovinou.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Ano, vše je v pohybu a tak zde není pevný bod

Ano, nechoď do zaměstnání za ubohou mzdu, dobrota je žebrota, vše je zde o tom umět říci ne parazitům co jsou nahoře a dělají z tebe svého ekonomického otroka, kořenem všeho zla je zde protekce po ty co jsou nahoře a tak si žijí jako v ráji. 
 
Nejspíše namítneš, že musíš platit; bydlení, půjčky, jídlo, alimenty, atd. že si nemůžeš dovolit nejít do zaměstnání za ubohou mzdu. V tom případě je zde jednoduché řešení a to ukončení života, život je hra, a pokud v této hře nemůžeš vyhrát tak tu hru ukonči, stejně jednou zemřeš, je zbytečné se tady dlouho trápit. 
 
Kouřit cigarety a pít pivo to není řešení, veškerá chemie, kterou konzumuješ na blbou náladu je podvod, dobrá nálada je zde následkem toho že se máš dobře a dobře se mají jenom ti, co jsou trvale nahoře. 
 
Neboj se pekla po smrti, po smrti nic není hra skončila je zde jenom recyklace, z malého vše veliké vzniká a po čase se to zase na malé rozpadá, je nekonečný kruh recyklace u; hmoty, energie, dat, atd. vše je v pohybu a tak zde není pevný bod.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]