Proč zde není spravedlnost?

Život je divadlo, jde o to jakou roli zde hraješ, jsou role dobře zaplacené a špatně zaplacené, některé role přinášejí herci výhody, které mohou mít i větší hodnotu než je plat. Statisticky výběr na vrcholové role je většinou spojen s protekcí, následkem jsou kariéristické závody, ve kterých se porušují často zavedená pravidla. Taky se lze i setkat s tím, že některé vrcholové role umožňují aplikovat heslo, rozděl chytře práci tak, aby na tebe žádná nezbyla, kdo nic nedělá ten nic nezkazí. Logicky je zde závist těch co mají špatně zaplacené role ve kterých musí dřít jako galejníci. Proč zde není spravedlnost? 
 
Spravedlnost by měla za následek zánik konzumní civilizace, protože by zde nebylo možné parazitování pomocí protekce. Spravedlnost znamená to že každý úspěch je jako mýdlová bublina a jedinou jistotou je smrt, není zde kapitalismus ani socialismus, je zde egoismus, vše se točí kolem našeho ega, které chce pomocí protekce parazitovat. V současnosti svět ovládá milion milionářů, co jsou před ostatními dobře utajení a většinou mají i ochranku která je chrání. Co se ale stane až zde bude robot s kravatou, který bude sedět v kanceláři, a lidi zde budou už jenom na práce za minimální ubohé mzdy, ze kterých nejde normálně existovat. 

Hladový dobytek není spokojený s pastýřem

Výhody a jistoty zkrotí divoké zvíře, problém nastane, pokud je dobytek hladový, protože se o něj majitel špatně stará. Problém je v tom že je majitel daleko od dobytka a o dobytek se stará špatně nějaký jeho zástupce, který mu za malou odměnu slouží. Sejde z očí tak sejde i z mysli, myslíme na to co je nám blízké a nezajímáme se o to co je nám vzdálené, moje hra a moje pravidla tak to zde funguje, vše jsou obrazně automatické stroje vyrobené a nastavené k tomu, aby sloužili, a když už nemohou sloužit, aby se recyklovali. 
 
V principech je si zde vše podobné a proto se používají podobenství, abychom mohli na nich ukázat jak to co je nám cizí funguje, jenže škola života nemá prázdniny. Základem je řešit příčiny a neřešit následky, když se bavím s lidmi nebo se dívám na televizi a internet tak pořád je to o tom že se řeší následky a nikdo neřeší příčiny, je to začarovaný kruh a v dějinách naší konzumní kultury byl vzácný člověk, který ukázal na příčiny většiny našich problémů, zdrojem našich problémů je protekce, eliminujme do hloubky protekci a naše problémy okamžitě zmizí. 
 
Nastoupí nová politická vláda a jsou zde okamžitě čistky na vedoucích místech, podobné je to často i u podniků kde změna majitele znamená veliké čistky na vedoucích místech. Není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, demokratismus, digitalismus, centralismus, humanismus, atd. je zde jenom egoismus, za vším hledej ego, co je to vlastně lidské ego? Ego je genetická snaha být vůdcem smečky, jako alfa jedinec. 
 
Psychopat, který se stal fanatickým diktátorem, je alfa jedinec který uspěl v kariéristickém boji o to být nahoře, nad ostatními egoisty. Cesta k tomu aby nám bylo lépe, je lidi pomocí dotazníků co budou na internetu naskenovat, těla eliminovat v krematoriu, a potom bude každý existovat jako umělá GVKB inteligence v globální virtuální GVKB realitě, tím skončí náš egoismus a tak zvítězí láska a pravda nad nenávistí a lží, na věčné GVKB časy. Fyzicky zde budou pracovat jenom stroje a roboti, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy.

Ano, já už jiný nebudu, budete asimilováni

Podívejme se na sport zde není protekce a jakou mají lidi radost když nějaký Čech na olympiádě získá zlatou medaili, protekce je jako stín před kterým naše kultura nedokáže utéci, protekce je všude a je i v naší hlavě, spatřím něco dobrého a tak si to koupím a potom to sním, spatřím zajímavé čtení tak si je přečtu, atd. Všiml jsem si toho že určitá témata jsou mediálně tabu a protekce k nim patří, někdo se narodí v bohaté rodině a tím má protekci zajištěnou na celý život.
 
Pokud na sociální sítě napíši něco co je mediální tabu, tak mi to moderátor smaže a zablokuje mi na sociální síť přístup, je to zde jeho hra a jeho pravidla. Já už jiný nebudu a to moderátoři na sociální síti nechtějí pochopit už 15 let, můžete mě vyhodit dveřmi a oknem se vrátím, je to jenom marnost a honba za iluzemi. Přežil jsem; vojnu, socialismus, kapitalismus, tři manželství, rok v sektě Hare Krišna ve Francii, práci pro kancelář prezidenta republiky, atd. pravím vám moderátoři ze sociálních sítí, kdo nejde se mnou, ten jde proti mě, a bude asimilován. atd.

Nevěř jako hlupák na osud a horoskopy

Nechtěj změnit druhé chtěj změnit sebe, poznej svoje slabé stránky a pracuj na tom, aby už nebyli slabé, nestarej se o to, co je ti cizí, dobrota je žebrota. Nevěř jako hlupák na osud a horoskopy, jak si to uděláš takové to máš, vše zkus a dobrého se drž, vše je zde o tom, že z dálky vypadá opice jako mocný člověk a z blízka poznáš to, že je to jenom bezmocná opice s královskou korunou na hlavě. 
 
Nejde o to, co máme na hlavě, ale co máme v hlavě, dílo vždy ukáže pravdu o tom co má každý v hlavě, z ubohého díla spatříš logicky ubožáka. Konflikty a války v nahotě odhalují lidskou ubohost, když něco nezvládneme po dobrém tak to řešíme po zlém, naše kultura je založená na protekci, nahoře jsou ti, co mají protekci, a dole jsou ti, co nemají protekci, o tom je život v konzumním očistci. Podívejme se na celebrity, pokud bychom eliminovali protekci, tak by zde nebyli celebrity, vše by bylo jako ve sportu, kde je každý úspěch, jenom mýdlovou bublinou. 
 
Pracuješ pro dopravní podnik a tak máš z protekce dopravu zadarmo, to je princip protekce, je to výhoda, kterou ti poskytne ten, komu sloužíš, bohatý pán ti poskytne veliké protekce, proto si každý hledá bohatého pána, pravým bohatým pánem je příroda, elita to jsou jenom ubožáci, co si hrají na to, že jsou bohatí. Vše co elitní jedinec nahromadí to jeho dědici brzo utratí, přírodní bohatství je zde ale pořád, o tom to je.

Čiň bláznům dobře, a oni z tebe blázna udělají

Bůh je blázen. Z díla poznáváme tvůrce, vše co Bůh stvořil, to je dílo blázna, protože to není normální. Proč nikdo z lidí dosud Boha nespatřil, Bůh je zavřen v blázinci, a proto jej nelze spatřit. Je zcela jedno, o jakého Boha zde jde, není mezi nimi žádný rozdíl, blázen jako blázen. 
 
Stromy jsou normální, protože nevěří na Boha, jakmile někdo začne věřit na Boha, tak se z něj stane blázen a měl by být léčen v blázinci, a zde i vyléčen, pro nikoho zde nebudou výjimky a imunita. Politika je snahou nahradit lidem víru v Boha, za víru v to, že po volbách bude líp, je to ale jenom ubohá levná průmyslově vyráběná náhražka, která nedokáže z lidí udělat věřící blázny. Co je to Bůh? 
 
Bůh to je lež, co si zde hraje na svatou pravdu, proč si lháři zde hrají na to, že mají svatou pravdu? Jde zde o protekci, ten kdo má zde protekci, ten se má lépe než ty co protekci nemají, eliminujme zde do hloubky protekci, a tím zabijeme všechny; ekonomické, politické, sociální, náboženské, filosofické, umělecké, módní, atd. ideologie, které z nás dělají blázny, realita nemůže být nikdy ideální, protože realita je o tom, že dobrota je žebrota, čiň bláznům dobře, a oni z tebe blázna udělají.