Domov máme tam, kde máme protekci

Vše v nás a okolo nás je v pohybu a tak je domov iluze, která z dálky vypadá reálně. Vše je zde nekonečné množství her a každá hra má svoje pravidla, pokud bychom se podívali do našeho těla a naší duše tak zde najdeme miliony her a každá hra má svoje pravidla, navíc neustále staré hry zanikají a vznikají v nás nové hry, okolo nás je to stejné taky je zde miliony her a každá hra má svoje pravidla, tvrzení vím, že nic nevím přesně vystihuje realitu, ve které existujeme, podíváte se do zrcadla a řeknete si, to nejsem já, kdo já ale vlastně skutečně jsem. 
 
Jsi složitý dočasný evoluční experiment, který byl evolucí vyroben a výchovou nastaven aby zde dělal otroka konzumnímu systému, naším otrokářem je situace, ona nám určuje, jestli se budeme mít dobře nebo zle. Problémem je že když se k jednomu přiblížíme, tak se od jiného zase vzdálíme, většina lidí na světě má psychické problémy, a tak konzumuje léky na psychiku, nebo kouří cigarety a pije alkoholické nápoje. 
 
Neustále zde někdo naříká a prosí o pomoc, proč jsme dobří a pomáháme těm, co si naši pomoc nezaslouží? Příčinou je to, že jsme pokrytci, co si zde hrají na to, co nejsou, vše je zde o pokrytecké protekci, nepřizpůsobiví příživníci se zde mají velmi dobře, protože zde mají protekci, proto od nás nechtějí odejít do ciziny, protože zde by už protekci neměli. Domov máme tam, kde máme protekci, jakmile o protekci přijdeme, tak ztratíme domov, a máme z toho blbou náladu, dokud má kráva mléko, tak má i tele, o tom to je.

Zakonzervovaná ekonomika

Vše je v depresi díky zakonzervované ekonomice, jak k tomu došlo, že jsme ekonomiku zakonzervovali a tak je zde zakonzervovaná ekonomika? Došlo k tomu díky pokryteckému protekcionismu, vše zde jsou jenom příčiny a následky, nebo akce a reakce, podívejme se na velmi staré knihy z hlediska pokryteckého protekcionismu a budete se mnou souhlasit, díky cenzuře vzniknu-li nakonec bajky, které na zvířatech ukazovali lidský svět, takový jaký opravdu je, pravda byla po mnoho století cenzurou zakázána a ten kdo tento zákaz drze porušil, skončil jako mučedník. 
 
Pokrytecký protekcionismus může existovat jenom díky lžím a krádežím, ano vládnou nám lháři a zloději od té doby, co existují na světě daně a cla. Když probírám dějiny našeho národa, jsou to samé Jobovy zvěsti, neustále k nám přicházeli zlí cizinci, aby zde mohli lhát a krást, protože jsme byli malým národem, který se jim nemohl bránit. To nakonec vedlo k tomu, že jsme národem skeptických cyniků, co o všem pochybuje, a tak se zde i mnoho kouří a mnoho pije pivo. 
 
Ano, bude líp, nám slibovali politici, jenže se ukázalo po volbách, že líp je jenom nenažraným politikům, protože si mnoho zvednuli zase platy. Jsme natolik zaostalí, že nedokážeme vyřešit ani dopravu, a tak zde jsou mosty a silnice v zoufalém stavu, ostatní druhy dopravy jsou na tom stejně mizerně, bez moderní dopravy ale není možné změnit naši ekonomiku k lepšímu, vládnou nám zde už sto let amatéři, co jsou ekonomicky negramotní. 
 
Základem ekonomiky je nahrazování starého za nové, podívejme se do přírody, zde není nic zakonzervované, a jakmile je zde něco staré tak je to okamžitě nahrazeno za nové. Jsem pro radikální řešení, začneme vyrábět syntetické lidi, co budou mít v hlavě GVKB čip, syntetický prezident bude vyznamenávat syntetické lidi, současný člověk který se sexuálně rozmnožuje, skončí na Sibiři v rezervaci.
 
Vše je zde o tom že moderní doba potřebuje moderní syntetické lidi, se kterými nejsou problémy, na vyrobeného syntetického člověka, bude záruka deset let a potom se syntetický člověk ekologicky recykluje. Místo titulů a jmen bude mít každý syntetický člověk jenom globální statistické číslo, porouchaný člověk se v servisu opraví, a pokud se oprava nevyplatí tak se porouchaný člověk recykluje. Vše zde bude řídit GVKB umělá inteligence a tak už nikdo nebude sedět v kanceláři a každý zde bude fyzicky pracovat a za práci nebude požadovat mzdu, takto zvítězí láska a pravda nad nenávistí a lží na věčné GVKB časy.

Optimální lék na nemoci ve stáří

Mnoho let jsem hledal lék na nemoci stáří a tím lékem je jogurt, ve kterém je rozmačkaný česnek, do těla se dostává tak to co tělo mnoho potřebuje, problémem současných lidí je nedostatek živé potravy která je čerstvá díky tomu že je ještě živá. Ztratili jsme imunitu díky tomu, že konzumujeme převařenou potravu, proti jogurtu lidi nic nemají, ale vadí jim rozmačkaný česnek, proč je rozmačkaný česnek tak důležitý na nemoci stáří? 
 
Česnek je přirozená dezinfekce, která zbaví tělo parazitujících virů, problémem je dneska u česneku jeho špatná kvalita a vysoká cena, česnek je velmi náročný na podmínky za kterých roste a vadí mu i špatné skladování. Nouzově je možné používat česnek v prášku, pokud nemůžeme sehnat kvalitní čerstvý česnek, dále doporučuji déle spát minimálně deset hodin každý den. Velmi důležité je i být hubený a pohybovat se venku co nejvíce je to možné, pro pohyb venku je ideální malý pes, který se musí pravidelně venčit a pes starým lidem i poskytne psychickou pohodu.

Ano, cikáni jsou rasisti

Cikáni nás zde diskriminují a mnoho na nás velmi dlouho egoisticky parazitují. Je to od cikánů rasismus, když nás nazývají, gadžo? Nemohu používat moderní pokrytecké označení Rom pro cikány do té doby, dokud budou cikáni používat označení, gadžo! U nás není diskriminace cikánů, je to obráceně, cikáni diskriminují nás, což jasně dokazuje označení, gadžo. Vše zde je o tom, moje hra a moje pravidla, my zde máme svoji hru a svoje pravidla a cikáni zde mají svoji hru a svoje pravidla to nemůže fungovat. 
 
Cikáni do EU přišli z Indie, to je už dokázáno pomocí genů a pomocí jazyka a tradic, je třeba cikánům umožnit návrat domů do Indie a tím skončí v EU problém s cikány. V jejich rodné Indii, už nebude pro ně ten druhý Ind gadžo, ale bude to taky jenom cikán, zde se jistě cikáni uplatní při fyzické práci v zaostalém zemědělství. Jak si to v EU uděláme takové to zde i budeme mít, nedodržuješ zde pravidla hry, tak přijdeš o občanství a opustíš okamžitě EU, dobrota je žebrota, EU nebude už dojnou krávou pro nepřizpůsobivé příživníky.

Nadbytek pro otrokáře je založen na nedostatku pro otroky

Jablko nepadne daleko od stromu, tvoji rodiče byli idioti a učitelé ve škole byli taky idioti, konzumní civilizace to je továrna na ubohé idioty. Pokud sebejistě a pyšně tvrdíš, že nejsi ubohý idiot, tak si nech změřit svoje IQ a budeš mít konečně papír, kde je napsáno to, že jsi ubohý idiot. Z díla spatříme tvůrce, jaké je zde dílo ubohých lidských idiotů za posledních deset tisíc let, dílem byli jenom samé idiotské války mezi idiotskými národy, když nedokážete něco vyřešit jednoduše a optimálně tak to řešíte jako idioti násilím. 
 
Podívejme se na; fanatismus, extremismus, vandalismus, dogmatismus, protekcionismus, kariérismus, alibismus, atd. kde se vzalo tolik chybných ideologických programů, které z lidí udělali ubohé idioty? Jádrem problému je idiotské rozdělení lidí na otrokáře a otroky, co bylo dovoleno otrokářům, to bylo zakázáno otrokům, když ve zbytečné světové válce zemře mnoho milionů otroků, je to statistika, když zemře v nemocnici stářím otrokář, je to veliká tragédie a státní smutek se většinou vyhlašuje. 
 
Moderní formou otroctví je dluhové otroctví, nadbytek pro otrokáře je založen na nedostatku pro otroky, vše evolučně směřuje k velikým pracovním táborům, ve kterých budou veliké plynové komory a veliká krematoria, návrat zpět do civilizace zde bude pro otroky nežádoucí, z lidí se stanou jenom čísla v globální statistice, ten kdo se statisticky dostane pod globální průměr, ten automaticky skončí v pracovním táboře, a po krátké době skončí v plynové komoře a krematoriu. 
 
Nejsou zde ekonomičtí ubožáci tak zde nejsou s ekonomickými ubožáky problémy, státy už nebudou vyplácet; základní nepodmíněný příjem, sociální podpory, podporu na bydlení, podporu pro nezaměstnané, podporu pro nemocné, starobní důchody, atd. neplatíš veliké daně, tak skončíš v pracovním táboře. Armády se zruší, protože nebudou už potřeba k ničemu vojáci na světě, už zde nebudou ubožáci, co nemají žádnou hodnotu.
 
GVKB továrnách budou syntetičtí roboti vyrábět syntetické roboty, zaměstnavatelé už nebudou zaměstnávat ubohé idioty, co pracují pomalu a mnoho chybují, poslední skupina nahých ubohých idiotů na světě, skončí v GVKB zoologické zahradě za sklem, v pavilonu opic. Takto zde na věčné GVKB časy, zvítězí láska a pravda nad nenávistí a lží, běž se podívat na hřbitov a do krematoria ať víš, co tě bude brzo čekat, neber si to osobně, je to jenom evoluční proces, který staré novým nahrazuje.

Otroci nechtějí emancipaci

Jsi na tom zle a tak to řešíš, je to zde neustále a neustále říkám, neřeš následky, ale řeš příčiny, co je příčinou toho že jsou lidi na tom zde a tak mají blbou náladu. Příčinou je pokrytecká protekce, milujeme sport proto, že zde není možná pokrytecká protekce a nenávidíme politiku, protože je zde pokrytecká protekce, pokud by politika byla bez pokrytecké protekce tak bychom politiku milovali, místo chození k volbám potřebujeme chodit na soutěže politiků v tom, jak jsou moudří a inteligentní, vše zde stvořila kvalitní práce, pracuješ nekvalitně jako politik tak odejdi z politiky a začni soukromě podnikat. 
 
Podívejme se na zániky velikých společností a velikých národů, vždy zde příčinou zániku byla pokrytecká protekce. Moje hra a moje pravidla o tom je pokrytecká protekce, slepý nemůže vést slepé. Pravidla této hry o výhody a jistoty zde musí být v EU jednoduchá a společná, a každý zde musí mít možnost ukázat v EU svoje kvality, společnost založená na konzumním otroctví, je jako mýdlová bublina, která je zde dočasně. Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, jak si to uděláme takové to zde i budeme mít, otroci nechtějí emancipaci, každý otrok chce být díky pokrytecké protekci otrokářem, o tom to zde je.