Digitální komunismus

Zlý je ten, kdo slouží zlu. Pokud jsi voják, který zabíjí, jsi služebníkem zla, vše co je živé, to něčemu zde slouží, život je o sloužení, dobrý je ten kdo slouží dobru. Každý zná to co je zlé, ale nikdo už nezná to co je dobré. Pravda je dobrá a lež je zlá, každý se může rozhodnout, jestli bude sloužit pravdě nebo lži, Bůh to je pravda a Satan to je lež, pokud všichni slouží lži tak je zde logicky konzumní peklo, a ti největší lháři zde všemu vládnou. 
 
Nejcitlivějším mediálním tématem, je práce za malou mzdu, toto téma je cenzurou zablokováno, aby se lidi nedozvěděli pravdu o tom, proč musí jako otroci pracovat za malou mzdu. Největším paradoxem je to, že veliké mzdy mají jenom ti, co nepracují, a mají zde jenom vysoké funkce, a tak jenom reprezentují. 
 
Pomalu a jistě končí zotročení lidského těla a přichází zotročení našeho mozku, nebude to trvat dlouho a vzniknou farmy s lidskými mozky, co budou připojené k virtuální realitě. Mzda zde bude jenom za psychickou práci, na fyzickou práci budou stroje a roboti, továrny budou bez dělníků a techniků, vše bude řízeno umělou globální inteligencí, a tam kde na to nebude stačit umělá inteligence, tam se použije práce z farem s lidskými mozky. 
 
S lidskými mozky, se bude na farmách zacházet obrazně jako s dostihovými koni, pomalý a chybující mozek, se eliminuje, a na jeho místo se dá rychlý a nechybující mozek. Bude zde globální burza s lidskými mozky, na farmách budou vše ovládat jenom GVKB roboti, nebudou zde už jména, ale budou zde jenom QR kódy, nalepené na veliké sklenici, ve které bude v živném roztoku naklonovaný veliký lidský mozek, napojený opticky na GVKB virtuální realitu.

Podobné příspěvky>