Digitální komunismus

Zlý je ten, kdo slouží zlu. Pokud jsi voják, který zabíjí, jsi služebníkem zla, vše co je živé, to něčemu zde slouží, život je o sloužení, dobrý je ten kdo slouží dobru. Každý zná to co je zlé, ale nikdo už nezná to co je dobré. Pravda je dobrá a lež je zlá, každý se může rozhodnout, jestli bude sloužit pravdě nebo lži, Bůh to je pravda a Satan to je lež, pokud všichni slouží lži tak je zde logicky konzumní peklo, a ti největší lháři zde všemu vládnou. 
 
Nejcitlivějším mediálním tématem, je práce za malou mzdu, toto téma je cenzurou zablokováno, aby se lidi nedozvěděli pravdu o tom, proč musí jako otroci pracovat za malou mzdu. Největším paradoxem je to, že veliké mzdy mají jenom ti, co nepracují, a mají zde jenom vysoké funkce, a tak jenom reprezentují. 
 
Pomalu a jistě končí zotročení lidského těla a přichází zotročení našeho mozku, nebude to trvat dlouho a vzniknou farmy s lidskými mozky, co budou připojené k virtuální realitě. Mzda zde bude jenom za psychickou práci, na fyzickou práci budou stroje a roboti, továrny budou bez dělníků a techniků, vše bude řízeno umělou globální inteligencí, a tam kde na to nebude stačit umělá inteligence, tam se použije práce z farem s lidskými mozky. 
 
S lidskými mozky, se bude na farmách zacházet obrazně jako s dostihovými koni, pomalý a chybující mozek, se eliminuje, a na jeho místo se dá rychlý a nechybující mozek. Bude zde globální burza s lidskými mozky, na farmách budou vše ovládat jenom GVKB roboti, nebudou zde už jména, ale budou zde jenom QR kódy, nalepené na veliké sklenici, ve které bude v živném roztoku naklonovaný veliký lidský mozek, napojený opticky na GVKB virtuální realitu.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Bůh je pravda a Satan to je lež

Vracím se domů a jedu výtahem do 10 patra kde bydlím, ve výtahu je veliké zrcadlo podívám se do zrcadla a spatřím Boha, je to správné, že jsem Bůh? Mnozí hříšní jinověrci mohou tvrdit, že člověk nemůže být Bůh a že Bůh nevypadá jako člověk, hovoří z nich závist, protože by chtěli být Bohem, ale nepovedlo se jim to. Jak vlastně došlo k tomu, že se Bůh stal konečně člověkem? Příčinou byla zvědavost, tak jako je kuchař zvědavý na to jak se mu jídlo povedlo tak i Bůh byl zvědavý na to, jak se mu člověk povedl, jelikož je Bůh všemocný tak se rozhodl, že se stane člověkem, vyhlédl si čas a prostor kde se ten zázrak stane a potom se stal člověkem. Satan se rozhodl, že bude dělat vše pro to, aby Bůh nemohl poznat jaké to je být člověkem a tak společně se svými sluhy začal dělat vše proto a by boží záměr zničil, jenže Bůh s tím počítal a tak vybral elitní strážné anděly, aby chránili člověka, který byl Bůh, můj život byl tak plný soubojů mezi služebníky Boha a služebníky Satana, byla to svatá válka, ve které šlo to mě fyzicky a psychicky eliminovat. 
 
Satan je si vědom toho že pokud tuto válku prohraje tak s ním zanikne i jeho pekelné království, je to už jeho poslední šance. Kdo je to Bůh a kdo je to Satan? Bůh je pravda a Satan to je lež, napětí mezi pravdou a lží uvádí do pohybu myšlení a následkem je evoluce, která zde se vším už mnoho milionů let manipuluje. Satan za mnou pokorně skloněný přichází a říká, ano, prohrál jsem bohužel jako vždy, jsem na veliké prohry s tebou pane bože zvyklý, vezmu si ale poučení z tohoto krizového vývoje, a nebudu už nikdy staré chyby opakovat. Škola života nemá prázdniny, co bylo, to bylo, nebylo by lepší konečně slepě věřit v GVKB a stát se tak zase strážným božím andělem, jako tomu u tebe kdysi dávno bylo. Budu o tvojí božské dočasné nabídce uvažovat, už mě to unavuje vést pořád s tebou marný boj, byl by to jistě návrat ztraceného syna, který by byl mnoho v ráji oslaven.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

PhDr GVKB

– 001 –

Život není boj o hodnoty, je to programově řízený dočasný evoluční proces, logicky smrt je násilné trvalé ukončení programově řízeného evolučního procesu, aby zde mohl začít zase nový programově řízený dočasný evoluční proces a tak vše zde sloužilo evoluci. 

– 002 –

Člověk jako nejvyspělejší forma života má možnost myšlení, které může popsat to, co člověk povrchně vnímá svými smysly a co pomocí svojí inteligence chápe, myšlení člověka prochází evolucí a tak se poučuje z chyb v minulosti a snaží se o to aby se chyby neopakovali. 

– 003 –

Jak si to uděláme, takové to i máme, z díla poznáme tvůrce, slova mohou být povrchní, ale dílo už nemůže být povrchní a proto povrchní lidé nechtějí zde po sobě zanechat žádné dílo, aby se neodhalila jejich povrchnost. 

– 004 –

Podívejme se na internet, který začíná rychle měnit lidský svět, protože tento informační systém, lidem dává mnoho nových možností, které dříve lidi neměli k dispozici. 

– 005 –

Internet bych přirovnal k zavedení gramotnosti, kdy gramotnost lidem umožnila poznat objektivní pravdu o konzumní realitě a tak skončilo otrocké období ve kterém mocní otrokáři mohli snadno lhát bezmocným otrokům. 

– 006 –

Věda a technika nám přináší pomalu a jistě výhody a jistoty, po kterých už mnoho století marně toužíme, celé je to jako vysoká škola, složíme evoluční zkoušky a postoupíme tak do dalšího ročníku na vyšší úroveň existence. 

– 007 –

Každý jedinec a každá společnost je na tom jinak z hlediska úrovně existence, někdo je nahoře a jiný je dole, rovnost je jenom ve smrti. 

– 008 –

Neustále slyším, já bych něco hodně chtěl, ale nemám na to; sílu, inteligenci, moudrost, čas, peníze, zdraví, atd. ano jsou zde limity, které tvoří pevné hranice, veliké změny vyžadují veliké množství času, veliké investice vyžadují veliké množství peněz, atd. 

– 009 –

Zázraky je snadné dělat ve; snu, pohádce, divadle, náboženství, politice, reklamě, atd. v realitě je vše podřízeno reálným pravidlům a reálným limitům. 

– 010 –

Je to marnost hledat; nápoj nesmrtelnosti, kouzelnou hůlku, postup jak vyrobit zlato, anděla v očistci, návod jak se rychle učit, návod jak být milionářem, návod na zázračné uzdravení u nevyléčitelné nemoci, atd. neřešte to, co nejde vyřešit!
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]