Pravda je lék na povrchní konzervatismus

Víte co je pod povrchem všeho, naše smysly umí jenom vnímat povrch a neumí se už dostat pod povrch toho co je v nás a okolo nás, vnímáme jenom obaly a nevíme, co je skryto pod obalem, nebo pod velikým souborem informací a programů. Je to tak snadné říci ty jsi blázen, jenže co je pod povrchem člověka, který myslí jako blázen? 
 
Vše zde jsou hologramy hmota je iluze, vytvořená z hologramu, naše tělo je inteligentní dočasný hologram. Absolutno je hologram, který je nekonečně veliký, pod povrchem všeho je jenom informace a program, jaký to vše má smysl, nebo to vše smysl nemá? 
 
Vše funguje decentralizovaně, není zde žádné centrum, které by řídilo vesmír nebo ekosystém, Bůh to je jenom pohádková postava, vše zde řídí jenom jednoduchá pravidla a jednoduché limity. Jsi v situaci, kdy umíráš žízní na malém ostrově, a všude okolo ostrova je samá mořská voda, ale ta voda je slaná a tak nejde pít. Vše má smysl díky vztahům, programy a informace potřebují vztahy, protože vztahy všemu dávají smysl.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Ano, dobytek nemůže vést dobytek

Ano, špatní politici jsou horší než dobytek. Z díla spatříme kdo je špatný a kdo je dobrý politik, politika je o tom, vést lidi do ekonomicky lepší budoucnosti, dobytek nemůže vést dobytek. Protekce způsobuje to, že se na vedoucí místa v politice dostává ubohý starý dobytek, který tam nepatří, je třeba prohlásit protekcionismus za znásilnění ekonomiky, a trestat protekcionismus stejně tvrdě jako znásilnění. Představme si sport, ve kterém by byl protekcionismus, a na místa vítězů by se tak dostal starý nemocný dobytek? 
 
Protekcionismus je zde díky kastovně a třídně uzavřené společnosti, ti co jsou nahoře, se nahoře opevnili, aby mohli svoje výhody a jistoty předat svým dětem! Všude se dneska automatizuje a optimalizuje, nahradíme ty, co jsou nahoře a mají moc a bohatství, počítači a roboty, GVKB robot prezident bude vyznamenávat GVKB roboty, lidi skončí globálně v GVKB rezervaci na Sibiři, kterou budou hlídat GVKB policejní roboti, vše je zde evolučně dočasně, nejsou lidi, tak nejsou s lidmi problémy.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Platíš každý měsíc velké daně?

Každý člověk je evoluční originál, to je vědecky doloženo, určité skupiny lidí zde mají společné znaky, které jsou fyzické a psychické, tyto skupiny řadíme do rasy nebo etnika, díky protekci je zde diskriminace rasy nebo etika, které není v nějakém času a prostoru populární. Nejde ale vysloveně jenom o lidský problém, podobné myšlení a jednání lze nalézt i u jiných savců, inteligence umožňuje svobodné rozhodnutí, podle aktuální situace nejsme naprogramované stroje. 
 
Vnímám diskriminaci jako trest za porušování pravidel hry, každá rasa nebo etnikum existuje podle stejných pravidel hry díky tomu zde je minimum problémů, proč dochází k velikému pohybu ras a etnik na veliké vzdálenosti a následkem je diskriminace těch, co jsou jiní. Migrace je vždy ekonomická, ten kdo se rozhodne k migraci, očekává, že se na novém místě, bude mít ekonomicky lépe. 
 
USA je společnost složená jenom z lidí co na toto teritorium přicestovali z celého světa je to multikulturní civilizace kde se hovoří všemi světovými jazyky. Multikultura nakonec v USA vedla k tomu, že lidi věří jenom v peníze, a tak se zde vše točí jenom okolo peněz, nemáš v USA peníze, tak tě každý odkopne, pravda a láska je v USA jenom za peníze. EU v mnohém už dlouho kopíruje USA a tak lidi v EU už věří jenom v peníze.
 
Začínají se tak v EU eliminovat štědré sociální systémy, které podporovali ekonomické ubožáky, co se zde rozmnožovali jako invazní druh, vše zde směřuje v EU k tomu, že se lidem vytetují na čelo QR kódy, a z lidí se tak stanou loutky na digitální dálkové EU ovládání, ten kdo nebude v EU platit veliké daně, ten bude eliminován a recyklován. Je nám v EU jedno jakou máš rasu nebo jaké jsi etnikum, zajímá nás jenom to, jestli platíš každý měsíc veliké daně. Nejde rozhodně zde v EU o rasovou a etnickou diskriminaci, měříme v EU všem stejným metrem, jak si to zde každý udělá, takové to zde i má.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]