Ano, ničemové myslí jenom na ničemnosti

Jak zde došlo k tomu, že se z ničemů stal invazní lidský druh, který umí jenom ničit a neumí nic tvořit? Příčinou lidské ničemnosti je to že život ničemů je o ničem, následkem je to že ničemové myslí na ničemnosti. Pýcha je definována jako touha po vyšší atraktivitě a důležitosti než mají ostatní. Slovo pýcha se dá také vyjádřit jako: nadutost, domýšlivost, vyvýšenost, přehnaná sebeúcta, nerozumná nadřazenost kvůli kráse, bohatství, postavení ve společnosti nebo nadání. Pýcha se projevuje nadřazeným chováním. Jedná se o chorobný stav srdce. 
 
Lakomství, též lakota, se vyznačuje neochotou se dělit s bližními nebo potřebnými. Závist je pocit nelibosti při úspěchu nebo štěstí jiného člověka. Vzniká tehdy, kdy určitá osoba vášnivě touží po majetku druhé osoby. Závist může vyústit v pomlouvání nebo poškozování druhé osoby, ke krádeži, nebo k sabotáži. Hněv se projevuje nezvladatelnými pocity zlosti a nenávisti vůči jiné osobě, ale i vůči sobě. 
 
Smilstvo označuje nevěru, nestálost ve vztahu k jednomu jedinému partnerovi v manželství nebo v jiném podobném svazku. Nestřídmost, též obžerství, se vztahuje k přílišnému požívání nápojů i potravin, ale i ke zbytečnému kupení věcí. Lenost, též malomyslnost, duchovní znechucenost. Projevuje se jako absence víry v sebe, víry v Boha, snahy cokoliv zlepšit i jako nezájem uskutečnit svoje dobré úmysly. 
 
Ničemové zde chtějí násilně vládnout ničemům a to logicky politicky a ekonomicky nefunguje, a následkem je ničení všeho co zde má hodnotu, a tak mají ničemové blbou náladu, a to řeší konzumací slivovice a kouřením cigaret. Rozděluji ty druhé na malé a veliké ničemy, jak se pozná to, jak je ten druhý veliký ničema? Veliký ničema má čisté ruce, protože na špinavou práci používá malé ničemy.

Podobné příspěvky

Na idioty nemám náladu
A víte proč? Idioti jsou jako medúzy, není z nich žádný užitek a jenom nám způsobují problémy. Pře...
Hledáme mladého prezidenta do mladého kolektivu
https://www.flickr.com/photos/gvkb/37555824891/ Nejsme tak bohatí, abychom mohli nabídnout funkci...
Ano, žádné normální politiky zde nevidím
https://www.flickr.com/photos/gvkb/37736415221/ Jenom blázen zde spojí svůj život s politikou, no...
Ano, náhoda nejde naplánovat
https://www.flickr.com/photos/gvkb/26539335589/ Náhoda je obrazně jako hod kostkou nebo hod mincí...
Vše je zde hra o výhody a jistoty
https://www.flickr.com/photos/gvkb/38432329002/ Ano, marné toužení po úspěchu, je soužením pro egoi...
Prezident je strom, který už nerodí ovoce
Těsná je brána a úzká cesta, která vede k pravdě a lásce, a málokdo ji nalézá. Střezte se bezchara...
Volové, já jsem váš GVKB pastýř
  Jakmile se z býků stali volové, díky ideologickému dogmatismu, tak vznikli evolučně i id...
Antilogika všemu kraluje
Tak jako antikoncepce blokuje přirozenou koncepci mít potomstvo, tak antilogika blokuje přirozenou...
Politika je jako reklama na prací prášek
Ano, tlustý milionář se směje hubenému dělníkovi, nadbytek vytváří nedostatek, z cizího krev neteč...
Ano, prezident měl na vánoce 2018 projev
Z díla spatříme tvůrce,  populistické fráze místo toho aby se řekla lidem čistá objektivní pravda ...
Potřebujeme prezidenta co má minimální IQ 140
Uchazeč musí mít dokončenou vysokou školu, umět profesionálně jazyky; Anglicky, Rusky, Čínsky, Čes...
Ano, chceme pro vás to nejlepší
Pokrytectví není jenom lidský problém, hmyz ztuhne a hraje si na mrtvého brouka, chameleón se bare...
Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené se štítky a jeho autorem je administrator. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.