Ty jsi to zase pohnojil, jsi blázen a měl by ses léčit

Nikdo není dokonalý a každý člověk často něco pohnojí, poukazujeme na třísku v oku druhého a sami máme ve svém oku trám, jak pravil tesař Ježíš Kristus. Z díla se pozná tvůrce, čas má dost času na to, aby on mohl říci, kdo to zde pohnojil a kdo to zde nepohojil, ovšem chyby nedělají jenom lidi, podívejte se na počasí, jak často chybuje a přesto nikdo neříká, počasí to zase pohnojilo, bereme počasí, jako přirozený systém který nemá cenu pyšně kritizovat, protože tím stejně nic zde nezměníme. Nebude trvat dlouho a umělá inteligence nám řekne, ty jsi to zase pohnojil, jsi blázen a měl by ses léčit.

Vysokoškoláci jsou na baterky

Pokud o někom řekneme, že je na baterky, myslíme tím, že na něj není spolehnutí, protože se mu baterky vybijí, a on potom nefunguje, aktivita vysokoškoláků je zde tehdy, pokud mají baterky nabité, ale to jim dlouho nevydrží. 
 
Každý problém má jistě nějakou příčinu, tou příčinou je zde to že je tento svět nemocnice, ve které je každý nemocný, každý se zde zajímá jenom o svoje nemoci a nic jiného jej nezajímá, následkem je to že mají vysokoškoláci brzo vybité baterky a tak na ně není spolehnutí. 
 
Někteří vysokoškoláci se naivně i snažili o to, aby tento svět nebyl nemocnicí, ale brzo jim došlo, že nemá smysl a logiku řešit to, co nejde stejně vyřešit. Přelidnění způsobilo to, že je tento svět velikou nemocnicí, tím že je člověk nevyspělejším invazním druhem, dochází logicky k přelidnění a tím se stává naše civilizace nemocnicí. 
 
Když přelidnění dojde do extrému, následuje válka, ve které se lidi pozabíjejí, ale to není správné politické řešení, je třeba pomocí prevence zablokovat globálně degeneraci, maminko vaše nekvalitní dítě jsme utopili a vás jsme sterilizovali, zájem celku je nad zájmem jedince, to musíme prioritně pochopit, nejsou zde ekonomičtí paraziti, tak nejsou ani s ekonomickými parazity problémy.

Ekonomická diskriminace

Nadbytek je zde díky nedostatku, ten kdo je nahoře má nadbytek a ten kdo je dole ten má nedostatek, aby se ti co jsou dole nebouřili, tak je zde; byrokracie, soudy, vězení, policie, armáda, atd. ti co jsou nahoře tvrdí, že bez nich, by se ti, co jsou dole, neobešli, protože ti co jsou nahoře, zde vše řídí. Rozdělení na; kasty, třídy, ligy, kategorie, tituly, atd. je následkem přelidnění, přelidnění dělá z lidí egoistické pokrytce, strach nás spojuje, a když zde není strach, tak se rozdělujeme na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole. 
 
Z cizího krev neteče, o tom je naše blbá nálada, sebevražda to je sebeodcizení, které dosáhlo takového stavu, že jsme násilně ukončili naši ubohou existenci. Ve válce je zabíjení nepřátel správné protože ve válce se z nás stávají zvířata, pokud někdo zabíjí lidi v době míru, tak to znamená, že on není člověkem, ale je zvířetem. Ideální by proto bylo vytvořit veliké rezervace, a tam přemístit lidi co se chovají jako zvířata, vše je zde hra podle pravidel a ten kdo nehraje podle pravidel, ten musí odejít tam, kde nehraje podle pravidel, a každý si zde dělá, co chce.

Kultura je v krizi díky nemorálnosti

Nemorálnost je jako rakovina, která napadá jedince i národy, proč zde došlo k tak rychlému globálnímu nárůstu nemorálnosti? Příčinou je pokrytectví, které parazitům přináší výhody a jistoty. Války v nahotě odhalují naši pokryteckou nemorálnost, kdy se zabíjíme po milionech jenom díky naší pyšnosti a lakomosti. Nejsi čistá rasa tak tě zabijeme v plynové komoře, já bych šel v nemorálnosti dále, platíš malé daně v EU, tak skončíš v plynové komoře, peníze přeci elitě nesmrdí. Jelikož se lidi v EU neustále vyhýbají placení daní tak zavedeme v EU daň podle výšky člověka, čím více vyrosteš, tím větší budeš platit i daně, výhodou je zde to že výška člověka je poměrně stabilní a nejde změnit. 
 
Dejme tomu že člověk s výškou 180 cm, by zde platil každý měsíc 18 000 Kč daň, ten kdo by měřil 100 cm, ten by platil každý měsíc 10 000 Kč daň. Pokud by někdo daň nezaplatil, tak by mu exekutoři vše zabavili, a on by skončil ve vězení, kde by musel pracovat, aby mohl daň zaplatit. Lidi by v EU pochopili to, že nepracovat za dobrou mzdu, znamená jistě skončit ve vězení na doživotí. Jelikož děti nemohou ve vězení pracovat, tak by se děti eliminovali, aby zde nebyli s nimi problémy, tím by zde už nebyl problém s lidmi, co na nás parazitují a ještě se nám smějí. Nesehnal jsi práci a nemáš tak peníze, tak skončíš ve vězení, a zde práci jistě dostaneš, najednou by z EU začalo utíkat mnoho lidí, protože by zde už nemohli být příživníky.

Ano, je zde informační krize

Ze všech stran se na nás hrnou informace, až nakonec pro nás nemají informace žádnou hodnotu a tak o informace nestojíme. Je možné si plochu počítače rozdělit a sledovat současně televizi a internet ve vysoké kvalitě. Stejně tak i v naší hlavě jsme si vše rozdělili, a tak se věnujeme současně mnohému a už z toho blbneme. 
 
Informace se musí zpracovat optimálně je to potrava pro mozek tak jako je jídlo potravou pro tělo, život je o konzumování toho co nám chutná tělesně a duševně, tak jako je vám ze špatného jídla špatně, tak je vám špatně i ze špatných informací, podívejme se třeba na ubohé reklamy, co je moc, toho je příliš, nejsme ovce! Koupíte si složitý drahý výrobek ale návod k němu je ubohý, a mnohdy ani není v našem jazyce, z návodů nikdo nemá zisk, a podle toho návody vypadají. 
 
Vystudujete vysokou školu, ale nemůžete sehnat zaměstnání, kde je chyba? Nemáte žádnou praxi, a proto o vás nikdo nestojí, vysokoškoláci jsou jenom bubliny, které jsou uvnitř informačně prázdné. Mnoho let hledám příčinu informační krize a tou příčinou je inflace informací, s příchodem vyspělé digitální civilizace, ztratili informace hodnotu.
 
Je to jako u fotografování, s příchodem mobilních telefonů došlo k tomu, že prodej fotoaparátů mnoho poklesl, a tak většina fotek vzniká pomocí telefonů. V další vlně přijde umělá inteligence a tím i autonomní inteligentní roboti, robot prezident bude vyznamenávat roboty, a ty budeš rád, když budeš moci dělat ubohou pomocnou práci za minimální mzdu, a nikoho nebude zajímat to, že máš vysokou školu.

Ano, kde je tvůj poklad, tam je tvoje myšlení

Jen dva prstíčky tam strčíme, jen co se ohřejeme, hned zase půjdeme. Není minulost našeho národa o tom, že jsme sem pouštěli zlé jezinky, proč je zde takový problém se zlými jezinkami? Příčinou je naše naivita způsobená tím, že nemáme informace o konzumní realitě, ve které žijeme, vše je zde pokrytecké mediální divadlo, ve kterém si zlí lidé hrají na hodné lidi, po ovoci je poznáte. 
 
Dobrý strom má i dobré ovoce, a jaké bylo na stromu ovoce u zlých cizinců, co k nám přišli s velikou armádou, ukradli, co mohli, a potom od nás odešli domů, a dělali, že nás už neznají. Nestojíme zde o cizince, u kterých nejdou sejmout otisky prstů, protože na co šáhnou to i ukradnou, a tak stojí u nás často vlaky, protože cizinci ukradli měděné kabely. 
 
Nadbytek je zde díky nedostatku, proč je zde bohatý a chudý stát, proč je zde bohatý a chudý člověk, příčinou je zde parazitování, ti co jsou nahoře, parazitují na těch, co jsou dole. Podívejme se na to kde je dneska v trezorech hodně zlata, zlato je tam, kde k němu nemají možný přístup pracující chudáci, kde je tvůj poklad, tam je tvoje myšlení. 
 
Politici by chtěli sebrat zlato milionářům, aby vypadali mediálně hezky, tak to ale nefunguje! Milionáři nejsou hlupáci a tak zlato před politiky chytře schovají na tajná místa, statisticky je dokázáno to, že 1% elitních lidí na světě vlastní většinu světového bohatství, rovnost je zde jenom ve smrti.

Ano, hříšný prezident je nám k ničemu

Kolem symbolů se zde vše točí, symbol je pevným bodem pro všechny systémy v nás a okolo nás, nula v matematice je symbolem, a tak nemá žádnou matematickou hodnotu, stejně tak je Ježíš Kristus symbolem v morálce a i on nemá žádnou hodnotu pro jinověrce. U nás je snaha neuznávat morální symboly a tvrdit pyšně skepticky to, že morální symboly k ničemu nepotřebujeme, a následkem jsou problémy se lháři a zloději, se kterými si neumíme poradit. Vše zde stvořilo napětí mezi protiklady, a jelikož je vše v pohybu, tak vznikly mravní symboly, kolem kterých se vše točí. 
 
Často je zde snaha nahradit pravý symbol za falešný symbol a tak jsme nahradili mravní symboly za nemravné symboly, a ono to nefunguje, protože hříšný prezident je nám k ničemu. Hodnota mravního symbolu je v tom, že díky němu víme, co je správné a co je chybné. Dobrý strom má dobré ovoce, o tom je politika a ekonomika, proč je náš hříšný prezident stromem, který nemá žádné ovoce? Vše je o prioritách, pověz mi, jaké máš priority, a já ti povím, jestli jsi zde stromem, který má dobré ovoce. 
 
Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, vše je zde obchod a divadlo, ve kterém se musí respektovat přirozená pravidla a přirozené limity, pokud někdo nerespektuje pravidla a limity, tak je on stromem který nemá ovoce, po ovoci hříšníky poznáte, z čerta anděla nikdo neudělá. Velká část hříšníků s gustem volí; lháře, podvodníky, zloděje, udavače a křupany. Čím víc lžou a podvádějí, čím víc nehrají fér, tím silnější pozici u velkého množství hříšníků mají. Protože jsou jako oni; ubozí, nízcí, prospěchářští a závistiví. 
 
Kdo by chtěl ve vedení země svatou osobnost, k níž by bylo možné vzhlížet jako k morální autoritě, když tam může mít premiéra a prezidenta, co zosobňují ty nejnižší hříšné vlastnosti, ale jsou na svou; primitivnost, udavačství, alkoholismus a podvody hrdí? Osobnost s morální integritou, která podle svých mnohdy až úsměvně vznešených a idealistických slov i žije, byť tím musí obětovat část svého pohodlí a výhod ve prospěch čehosi vyššího, automaticky nutí ostatní k zamyšlení nad sebou samými. 
 
A ne vždy je takový upřímný pohled do vlastního hříšného nitra a na vlastní život příjemný. Hříšník si musí přiznat své slabosti, touhu po komerčním rychlém úspěchu, podlehnutí konzumnímu způsobu života, dobrovolné vymytí mozku dogmatickými dezinformacemi, odevzdání odpovědnosti za cokoliv prezidentovi a premiérovi, vyvázání se ze správy vlastního života. Premiér či prezident, jenž reálně dělá věci správné pro národ, a ne pro sebe, nahlodává pohodlnost a alibismus ostatních hříšníků, doslova nastavuje zrcadlo a ukazuje, že žít lépe neznamená vždy výhodněji a na úkor ostatních. 
 
Taková svatá osobnost se dívá nahoru, do dáli a spolu s ní zvedají postupně hlavy i ostatní hříšníci. A zvedání hlavy a narovnávání dlouho ohnuté páteře hříšníky bolí, hříšník si musí vybudovat svaly, jež by jej udržely opět morálně vzpřímeného, musí cvičit tělo i mysl, musí si zvyknout na ten najednou široký životní rozhled, který vyměnil za pohledy do stále plného talíře, za šmírování souseda za plotem, za tupé zírání na; televizi, počítač, mobil, atd. Aby se mu z té skutečné svobody nezamotala hlava. 
 
Proto tolik hříšníků volí raději pomalé uhnívání a degeneraci páteře a mají pro to omluvu, když takový může být prezident a premiér, proč ne my, co jsme hříšníky v konzumním očistci? Volí pohodlnost výměnou za iluzorní bezpečí a zajištění. Volí svůj vlastní odraz v jednání a slovech těch, již se mediálně tváří jako oni. A mnohdy se jim nelze divit, když se dnes a denně ukazuje, že vlastní prospěch na úkor druhého i na úkor všech je pro elitu legitimní. 
 
Stejně tak; lhaní, podvádění, udávání, šikana, atd. Největším zločincům a lhářům v EU vše prochází, stávají se vládci EU konzumního očistce. Pokrytečtí kariéristi jsou podstatou toho špatného v nás, a právě proto mají úspěch. Navíc po nás nechtějí nic jiného než nic nedělat, přikyvovat, plivat jedovaté sliny na kohokoliv, kdo se na rozdíl od nás o něco snaží, a dál si spokojeně sedět doma u televize a pít pivo.