Pokud zde nejsou investice tak přichází zaostalost

Pomocí stroje času bychom zjistili, že v minulosti bylo vše jinak, než nám říkají knihy, minulost to byli války a otroctví, jakýkoli pokus o vzpouru byl násilně potlačen a vzbouřenci byli eliminování. Většina informací z dávné minulosti jsou jenom pohádky plné zázraků, pohádky byli vždy velmi populární. 
 
Mrtvým lidem se přisuzovali zázračné schopnosti, aby je věřící lidi milovali, tak evolučně vznikly svaté kulty, které uctíváme, vždy zde byla cenzura, která upravovala informace o minulosti. Bible, Korán, Bhagavadgíta, atd. to jsou pohádkové knihy, které dělají z věřících hlupáky a chudáky, pomocí ubohých dezinformací. 
 
Bůh nestvořil člověka, člověk stvořil Boha, stejně tak člověk i stvořil kulty svatých lidí, které milujeme a uctíváme, Ježíš Kristus, Mojžíš, Buddha, Šalamoun, Mohamed, atd. to vše jsou jenom pohádky, realita byla zcela jiná! Vše zde jsou jenom příčiny a jejich následky, člověk to je programově řízený dočasný evoluční proces, který je závislý na situaci, ve které existuje, porušení pravidel a limitů, je vždy potrestáno. 
 
Tak jako pomocí; piva, vína, slivovice, marihuany, pervitinu, cigaret, prášků na deprese, atd. unikáme z depresivní reality, tak i pomocí pohádek, unikáme z reality, sliby se slibují a blázni se radují, o tom je minulost naší kultury. Realita je o otroctví, místo okovů na nohou zde jsou ekonomické okovy.
 
Nemáš peníze tak je z tebe bezdomovec a žebrák o tom je moderní konzumní otroctví. Aby se měla elita dobře, musí se mít otroci zle, míru otrokářství odhaluje statistika kupní síly, pokud zde nejsou investice tak přichází zaostalost, za vším jsou dneska peníze, zloděj honí zloděje a lhář hodní lháře.

Podobné příspěvky>