Ano, je obtížné změnit staré priority

https://www.flickr.com/photos/gvkb/44387185541/

Staré priority jsou obrazně jako koleje, po kterých se vše pohybuje, je tedy nutné vytrhat staré koleje, a položit nové koleje, a to je mnoho práce a mnoho investic, většina lidí řekne, to se nemůže vyplatit. Dalším problémem je to, že výchova dětí je spojená s tím, že jsou dětem vnucovány násilím staré priority, a tím dochází k zaostalosti spojené s bídou a nezaměstnaností. Největší problémy jsou v dogmatických totalitách, kde jsou u moci staří idioti, co umí akorát lhát a krást. 
 
Podívejme se na ekonomiku z pohledu priorit, starou ekonomickou prioritou je být pomalý a drahý, novou ekonomickou prioritou je být rychlý a levný, jakmile někde lidi žijí ve starých bytech a mají stará auta je to jasným signálem staré ekonomiky, prý nejsou peníze na zvýšení malé mzdy těm, co jsou dole, proč tedy jsou peníze na veliké mzdy po ty, co jsou nahoře, ti co jsou nahoře, serou z vysoka na ty, co jsou dole, následkem je deprese spojená s extremismem a vandalismem. 
 
Starou prioritou je zaměstnávání lidí, novou prioritou je zaměstnávání počítačů a robotů. Člověk je evolučně zastaralý zaměstnanec, moderním zaměstnancem jsou počítače a roboti, robot prezident bude vyznamenávat roboty, roboti v továrně budou vyrábět roboty, člověk bude dán globálně do velikých masových konzerv společně s drůbežím separátem, vše se musí ekologicky recyklovat. Takto zvítězí láska a pravda nad nenávistí a lží na věčné GVKB časy, nejsou lidi, tak zde logicky není ani nenávist a lež.

Podobné příspěvky>