Věda a technika je prioritou pro ekonomiku

Naše budoucnost je v našich prioritách, jak si to uděláme, takové to budeme mít, evoluce je jako řeka která unáší k zániku to staré a tím se uvolňuje místo pro nové, veliké evoluční změny zde nastali díky zavedení elektřiny, vše je dneska na elektřinu, nic už není na mechanický pohon. Nedávno se zavedla digitalizace díky elektronice, skončila klasická zrcadlovka na kinofilm a místo ní je zde bezzrcadlovka Canon EOS M50, skončilo období velikých počítačů s malým výpočetním výkonem a máme zde malé domácí počítače Intel NUC Kit 8i7HNK2 s velikým výkonem a malou spotřebou elektřiny. Modernizace je spojená s tím, že už není potřeba tolik lidské práce, protože nás nahrazují počítače a stroje, přichází období krátké pracovní doby a tím mají lidi mnoho volného času. 
 
Co s volným časem to je pro většinu lidí velikým problém, jenom hlupák svůj volný čas promrhá na hlouposti a tak z něj nic nemá! Jde o to být před ostatními a nebýt za ostatními, je zcela jedno o jakou lidskou specializaci jde, všude je dneska konkurence, která rozděluje lidi na celebrity a nuly. Jde o to se vyhnout osobním vztahům, osobní vztahy jsou ztrátou času a tím i ztrátou peněz, dobrota je žebrota, podívejte se na to, že bůh nemá žádné osobní vztahy s člověkem, a proto jej člověk nijak neomezuje v jeho výhodách a jistotách. Každý bohatý člověk je egoistickým pokrytcem, díky tomu že dobrota je žebrota, z dálky čerti vypadají jako andělé. Stát musí konečně pochopit, že není dojnou krávou pro příživníky a parazity, nemáš peníze na jídlo a bydlení, to je ale jenom tvůj soukromý problém, pochop to, že stát zde není pro tebe, ale ty jsi zde pro stát, abys mu sloužil pokorně jako otrok.

Hlupáci se stali invazním druhem

Jsi hloupý, z tebe nic nebude, statistika nám odhaluje to, že většina lidí je hloupých a tak z nich nejsou úspěšní lidé, příčnou je zde to, že chytří lidé nechtějí mít děti, a hloupí lidé chtějí mít hodně dětí. Je třeba začít sterilizovat hloupé lidi, aby se nám zde nerozmnožovali jako myši, na rozmnožování se vyberou chytří zdraví lidé a tak skončí zaostalost. Ano, člověk je komoditou na pracovním trhu a o hlupáky pracovní trh v EU nestojí, je to jako boj s plevelem na poli, plevel bere světlo a živiny hodnotným rostlinám. 
 
Hlupáci se stali invazním druhem, následkem je zaostalost a blbá nálada, neřešte hlouposti a začněte řešit to, aby se nám v EU už nerozmnožovali hlupáci, je třeba začít kontrolovat a pokutovat hlupáky za snahu se v EU rozmnožovat, zavedou se v EU povinné každoroční testy na inteligenci a tělesné zdraví od 6 let do 60 let, ten kdo bude pod průměrem, ten nebude smět mít děti a pokud tento zákaz poruší, tak zaplatí velikou pokutu a narozené hloupé dítě se utopí. 
 
Zaměstnavatelé potřebují chytré a zdravé zaměstnance, komu se nebude v EU líbit to, že jako hlupák zde nemůže mít hodně dětí, ten může odejít z EU, svět je veliký. Jak k tomu přijdou v EU malé děti hlupáků, že díky rodičům jako hlupáci budou žít jako ubožáci, nebo jako nepřizpůsobiví příživníci. Zájem celku je nadřazen zájmům jedince, hlupáci zde byli a budou, jde o to, aby zde bylo hlupáků málo, a tak zde s nimi nebyli problémy.

Promrdaný čas je jako rakovina, která napadala konzumní kulturu

Pokud statisticky vyhodnotíme život průměrného člověka v Praze, tak zjistíme to, že většina jeho života byl promrdaný čas, to jistě musí mít nějakou skrytou příčinu? Tou příčinou jsou chybné priority, jaký to má smysl a logiku mít každý den sex, když díky antikoncepci nebo sterilizaci, nebudou ze sexu děti, to je jenom promrdaný čas. Jaký to má smysl, pracovat jako otrok v Amazonu, když je to mizerně zaplacená těžká práce, to je jenom promrdaný čas. 
 
Jaký to má smysl studovat vysokou školu, když po vystudování neseženete uplatnění v tom, co jste vystudovali, to je jenom promrdaný čas. Jaký to má smysl chodit volit politiky, když na kandidátkách jsou jenom staří idioti, co umí jenom lhát a krást, to je jenom promrdaný čas. 


Jaký to má smysl číst svaté knihy (Bible, Korán, Bhagavadgíta), když zde jsou samé svaté lži, to je jenom promrdaný čas, egoistický člověk přeci stvořil bohy a náboženství ke svému egoistickému obrazu, aby mohl tak snadno dělat z druhých hlupáky a chudáky. 
 
Jaký to má smysl koukat na barevný monitor (mobilní telefon, notebook, televize) to je promrdaný čas, vše se zde neustále v kruhu opakuje, k čemu jsou mi informace o tom, že je někde nějaký problém, nebo nějaká katastrofa, každý má svých problémů dost, nikdo mu s jeho problémy nepomůže. 


Promrdaný čas je jako rakovina, která napadala konzumní kulturu, je třeba tento problém začít konečně do hloubky řešit jinak dojde k tomu, že zde místo lidí budou GVKB roboti s umělou GVKB inteligencí a robot prezident bude vyznamenávat roboty, protože u robotů není už problém s promrdaným časem, roboti totiž neznají sex, protože roboti v továrně vyrábějí roboty.

Chybné závislosti způsobují naše nemoci

Vše je o základech, to co nemá základy to je nemocné, základem života jsou správné závislosti, to co je správné pro mě to nemusí být správné pro tebe, nemohu vám proto dát seznam správných a chybných závislostí tak jako to dělají ti, co si zde hrají na svaté autority, tento svět je v pohybu hmotném a psychickém, to co bylo včera správnou závislostí, to bude zítra chybnou závislostí, proto máme inteligenci, abychom díky ní poznali co je pro nás dneska správnou závislostí. 
 
Nenechte si přeprogramovat mozek od; politiky, náboženství, vědy, techniky, reklamy, pohádek, módy, pověr, mytologie, symbolů, fetišů, rituálů, demagogie, extrémismu, atd. je to tak snadné se uzavřít do svého světa, jenže následkem je nemoc! Komu není rady, tomu není pomoci, na sociálních sítích lidi naříkají na svoje problémy, a když jim poradíte, aby změnili svoje priority, tak vás neposlechnou, protože jsou uzavření do svého ubohého světa. Podobná situace je se starými lidmi co nám zde vládnou chybně, jsou to nemocní lidé, co by se měli léčit a na jejich místa by měli nastoupit lidi, co jsou testováni každý měsíc fyzicky a psychicky. 
 
Slepý nemůže vést slepé, nemocný nemůže léčit nemocné, atd. z díla poznáme tvůrce, popularita je zde dočasně, dílo je zde trvale, vše co dáváš to i nazpět dostáváš, je to tak snadné kopírovat cizí dílo, podívejme se na vysokoškoláky, jsou to jenom levné kopie s nulovou hodnotou, protože nemají praktické zkušenosti, a tak amatérsky chybují. Základní otázka vesmíru a života má jednoduchou odpověď, jak si to uděláš, takové to máš, nechtěj násilím změnit cizí lidi, chtěj změnit sebe a to co je blízko okolo tebe, dobrota je žebrota! 
 
V současnosti si nevíme rady s; degenerací, zaostalostí, přelidněním, špínou, náboženstvím, politikou, reklamou, ekonomikou, složitostí, extremismem, vandalismem, pokrytectvím, kariérismem, příživníky, lenochy, atd. celý systém je postaven na pravidlech a limitech která se mají dodržovat, jenže každý člověk je originál a potřebuje i originální přístup.
 
Lidi globálně psychicky naskenujeme pomocí GVKB dotazníků, co budou na internetu a po naskenování se lidi globálně nahradí za inteligentní GVKB roboty, co budou využívat informace získané ze skenování lidí, člověk to byla testovací evoluční verze, finální verzí je GVKB robot, který nelže a nekrade. Poslední člověk na světě skončí nahý v zoologické zahradě za sklem v pavilonu opic.