Ano, všemu vládnou vadní lidé

https://www.flickr.com/photos/gvkb/36230563163/

Vše zde jsou jenom nádoby, jsou nádoby; fyzické a psychické, malé a veliké, jednoduché a složité, potřebné a nepotřebné, čisté a špinavé, atd. vztahy jsou pro nádoby nutné, protože nádobám umožňují zisk výhod a jistot. Člověk to je nádoba, ve které je nekonečné množství různorodých nádob, vše je v člověku v rychlém pohybu a tak se vše i rychle mění, člověk je programově řízený dočasný proces. 

Problémy v nás a okolo nás mají mnoho příčin, jde nejvíce o; pokrytectví, povrchnost, naivnost, lenost, nemoci, chyby, egoismus, spěch, dluhy, zaostalost, atd. myslíme a jednáme podle situace, k blízkému se chováme dobře a k cizímu se chováme zle. Jakmile se dítě stane dospělým a začne pracovat za mzdu, tak vstoupí do složitého světa, ve kterém je všude konkurence, a tím je zde i soutěž a boj o výhody a jistoty. 

Není ten, co by se zavděčil všem a tak nastává vytváření životní ideologie, která nám dá priority, tato ideologie se přizpůsobuje situaci, problém je že když se věnujeme jednomu tak zanedbáváme jiné, nejde sloužit mnohému, dobrota je žebrota. Jsme tím, čemu nejvíce sloužíme, následkem je zde profesionální deformace, naše sny jsou odrazem našich pracovních a životních problémů. 

Je běžné to, že když se ocitneme v situaci, která je nám mnoho cizí tak selžeme, jsou selhání malá a veliká, válka to je veliké selhání mnoha lidí a příčinou je to, že se mnoho lidí ocitlo v situaci, ve které selhali. Tak jako selže vadný stroj, tak selže i vadný profesionál, vadných lidí nám na světě rychle přibývá a je třeba to začít řešit, je třeba pro vadné lidi zřídit veliké tábory daleko od civilizace a zde jim umožnit aby se opravili a tak mohli být zase navrácení do vadné konzumní civilizace, ve které všemu vládnou vadní lidé.

Podobné příspěvky>