Alfa jedinec je zdravý jedinec

Statisticky je pravý alfa jedinec, jeden člověk z milionu lidí, v České republice bychom měli k dispozici asi deset alfa jedinců a zbytek jsou beta jedinci, co se nehodí na to být vůdcem ostatních. Každý to zažívá, že na vedoucích místech jsou lidi bez charismatu a tak zde nemají přirozenou autoritu alfa jednice. Je to otázka genetiky a výchovy v dětství, není zde žádný zázračný kurz, jak se stát alfa jedincem, jak se lidově říká, práší se mu od úst. 
 
Ve filmu se často lze setkat s rolí pro alfa jedince, jenže ten herec není alfa jedinec, on jenom profesionálně zahraje svoji roli, a stane se populárním. Drogy mohou změnit člověka tak, že on dokáže zahrát profesionálně roli alfa jedince, ale po veřejném vystoupení, se ten člověk zhroutí psychickým vyčerpáním. Alfa jedinec je zdravý jedinec, a proto je vzorem jedincům co nejsou zdraví, ovšem zdraví se může snadno změnit v nemoc, a tím se z alfy jednice, stává beta jedinec, péče o zdraví není snadná a jednoduchá, v současnosti se více cení psychické zdraví.

Podobné příspěvky>