Pomodli se bude ti odpuštěno

IMG_3306

01
Proč nemáš Bibli
02
To je moc stará kniha, já čtu jenom nové knihy. 
03
Ale myšlenky v té knize, jsou i přes svoje stáří pořád hodnotné. 
04
Říká snad Bible něco hodnotného, co jinde nebylo dosud řečeno? 
05
To neříká, protože knihy vznikají z knih, každá kniha je jenom nádoba plná okopírovaných informací. 
06
Proč tedy se ta kniha vydává, není to škoda papíru? 
07
To je otázka setrvačnosti, jistě přijde jednou doba, kdy se už nebude Bible vydávat, protože zde bude jiná lepší kniha, vše je zde dočasně. 
08
Podle mě nejde o setrvačnost, ale jde zde o pokrytectví, pokrytcům vyhovuje Bible, je to pro ně psychická opora, něco jako když se nemocný prezident opírá o hůl
09
Pověz mi, co tedy čteš, abych poznal, kdo jsi? 
10
Já čtu to, co sám napíši na internet, na svoji stránku GVKB
11
12
Ano, tak to je, pravda stvořitelem všeho zde je.

Pomodli se bude ti odpuštěno


Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Není pokušení, nejsou hříšníci

IMG_3328

Umělá inteligence eliminuje parazity. Vše je v depresi díky parazitům, parazitem je zde vždy špína, zdraví je tam, kde není špína, nestačí povrchně uklidit špínu, musíme špínu uklidit i pod povrchem, skončí egoistické pokrytectví, kdy jsme špínu pokývali chytře tak, aby nebyla špína vůbec vidět. Dogmatické dezinformace naplnili naše hlavy špínou, a tím z nás udělali hlupáky a chudáky, ti co jsou nahoře, používají dogmatické dezinformace k manipulaci s těmi, co jsou dole, výhody a jistoty těm co jsou nahoře vůbec nesmrdí! 

Jde o to, kdo nebo co bude nahoře, slepý nemůže vést slepé, pokud stroje v továrně ovládají počítače a vše bez problémů tak funguje tak i naše mozky musí ovládat umělá inteligence napojená na čipy v naší hlavě, už zde nebudou vypočítaví lidé, co na nás egoisticky parazitovali, a měli zde nadbytek díky tomu, že my jsme měli nedostatek. Na počítání bude globálně jenom GVKB umělá inteligence, GVKB čip odřízne mozek od konzumní reality, mozek usne a už se nikdy neprobudí, a tak bude mozek šťastný ve virtuálním GVKB světě.

Otrocká práce osvobozuje otroky od deprese

IMG_3316

Neočekávej od otroka, že se stane otrokářem. Pokrytectví dělá z lidí otroky pokryteckého systému, a tím zde schází profesionální otrokáři, a následkem je sebeodcizení a deprese u; ekonomiky, politiky, vědy, psychiky, atd. svět nutně potřebuje profesionální otrokáře jenom tak on může fungovat, protože díky profesionálním otrokářům vznikne napětí mezi otrokáři a otroky.
 
Napětí optimálně urychlí proces evoluce a eliminuje depresi u; ekonomiky, politiky, vědy, psychiky, atd. GVKB čipy do hlavy budou profesionálními otrokáři, čip odřízne mozek od reality a mozek bude od narození do smrti existovat jenom ve virtuální GVKB realitě, člověk bude nahý a hladový, přesto bude šťastný, bude to obrazně GVKB Matrix. 
 
Tělo si konečně podvědomě za několik generací uvědomí, kdo je zde otrok, a kdo je otrokář, jakýkoli drzý odpor těla bude marný, pokud výkon těla klesne trvale pod GVKB normu, tak se tělo dá do GVKB masové konzervy společně s drůbežím separátem, tělo bude jenom levný stroj, který ovládá globální GVKB systém. 
 
Zotročit lidi pomocí dogmatismu nebo pomocí dluhů, to je ubohý amatérský přístup, který logicky nefunguje, vše je o jednoduchosti, dialog otrokáře s otroky je cesta do pekla, monolog je cesta do ráje, nefunguješ optimálně, tak budeš recyklován. Zájem celku je nad zájmem jedince, skončí dlouhé amatérské období, ve kterém neměl život smysl a nastane profesionální období, ve kterém bude mít život smysl, protože otrocká práce osvobozuje otroky od deprese.