Automat na lidi

IMG_3202

Tak jako je zde velmi mnoho automatů na vše možné, tak je třeba vyrobit i automat na lidi, už jsme vyrobili automatickou zbraň, na zabíjení lidí, a říkáme jí samopal, zabíjet lidi samopalem, je extrémní použití automatu, je třeba používat automaty, které nejdou do extrému. Automat na lidi bude lidi bodovat, do každé lidské hlavy se dá bodovací GVKB čip, a on bude bodovat myšlení a konání člověka, od narození do smrti, a výsledky bodování bude každou hodinu odesílat co globálního kontrolního GVKB centra. 

Tak zde bude přehled o lidech, jak myslí a žijí, lidi co budou špatně obodovaní, skončí v GVKB masové konzervě, společně s drůbežím separátem, lidi co budou správně obodovaní, zde budou mít výhody a jistoty. Tím skončí problém s tím, že lidi dělají často amatérské chyby, na internetu bude dostupné aktuální veřejné bodování u každého člověka na světě, budete chtít vědět jaké bodování má ten, kdo zde chce dělat ve vysoké státní funkci, podíváte se na internet, a budete vědět co je to za člověka, takže dáte svůj hlas při volbách jenom tomu, kdo má z kandidátů nejlepší bodování. Skončí tak pokrytecké období, ve kterém si mediálně čerti hráli na to, že jsou andělé. 

Zaměstnavatel logicky bude neustále kontrolovat to, jak jsou bodovaní jeho zaměstnanci, a bude každý den vyhazovat zaměstnance se špatným bodováním, vyjdete ráno do zaměstnání a před domem na vás bude čekat GVKB tajná policie, a naloží vás do auta, a převeze vás do GVKB konzervárny, kde vás dají do masové konzervy, protože máte špatné bodování, nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita! Mami kde je tatínek? Tatínek měl špatné bodování tak skončil v masové konzervě, a pokud ty budeš mít taky špatné GVKB bodování, tak skončíš stejně špatně jako tatínek.

Protiklady vytvářejí napětí

IMG_3190

Podívejme se na život a smrt, jde o protiklady, se kterými se neustále setkáváme, v depresi často uvažujeme v rovině být nebo nebýt? Pokud je napětí nadbytek nebo nedostatek tak je zde problém, ideální je normální stav, kdy vše je v optimální normě a tak zde nejsou problémy, proto vznikají; pravidla, předpisy, zákony, normy, limity, výjimky, certifikace, regulace, dotace, programy, informace, symboly, rituály, hranice, tajemství, atd. 

Podívejme se na to, že krev v našem těle má stabilní teplotu a pokud dojde k tomu, že krev začne mít vysokou teplotu, tak to signalizuje nemoc, a jsme nucení nemoc léčit. Pomocí prevence můžeme zamezit vzniku mnoha nemocí a vzniku zbytečných problémů, pokud dáme potraviny do ledničky, tak pomocí prevence zamezíme tomu, aby se nám potraviny rychle zkazili. 

Mnohdy je zde snaha o to, abychom amatérsky chybovali, a tak zde jsou dezinformace a dogmata, ten kdo prodává, chválí to, co prodává a ten kdo kupuje skeptický zase je, vše je zde o ekonomice a politice. Ten kdo chce být úspěšný, musí závodit s konkurenty, aby zde získal výhody a jistoty.

Kariéristické závody, často těm co v nich neuspějí, způsobují psychické nemoci, a následkem je veliká konzumace léků na psychiku, nebo konzumace cigaret a slivovice. Sebeodcizení způsobuje syndrom vyhoření, pověz mi, jaké máš priority, a já ti povím, kdo jsi, moudrý se poučuje z chyb druhých, hlupák se nepoučí ani z vlastních chyb, o tom to tady je.

Kdy a kde bude využit robot místo prezidenta?

IMG_3187

Vše jde naprogramovat a optimalizovat, logicky dojde i na politiky a byrokraty, v kancelářích a obchodech za krátkou dobu už lidi nikde nenajdete, otázkou je logicky a co budou dělat lidi, co jsou díky robotizaci a automatizaci dlouhodobě nezaměstnaní? Lidi skončí v masových konzervách společně s drůbežím separátem, člověk to byla testovací verze a finální verzí je robot, je to jako se zánikem náboženství, žádný strom neroste do nebe, a najednou se narazí na evoluční limity, a tak se lidský prezident, nahradí za robota na baterky. Kdy a kde bude využit robot místo prezidenta? Nejspíše to bude v Japonsku, zde jsou nejvíce vyspělí v robotizaci, a rádi světu ukážou, že jejich Japonský robot prezident, je lepší než lidský prezident. Jediné možné zaměstnání pro lidi za několik let bude opravář robotů, opravování robotů bude podobné opravování automobilů.