Automat na lidi

Tak jako je zde velmi mnoho automatů na vše možné, tak je třeba vyrobit i automat na lidi, už jsme vyrobili automatickou zbraň, na zabíjení lidí, a říkáme jí samopal, zabíjet lidi samopalem, je extrémní použití automatu, je třeba používat automaty, které nejdou do extrému. Automat na lidi bude lidi bodovat, do každé lidské hlavy se dá bodovací GVKB čip, a on bude bodovat myšlení a konání člověka, od narození do smrti, a výsledky bodování bude každou hodinu odesílat co globálního kontrolního GVKB centra. 
 
Tak zde bude přehled o lidech, jak myslí a žijí, lidi co budou špatně obodovaní, skončí v GVKB masové konzervě, společně s drůbežím separátem, lidi co budou správně obodovaní, zde budou mít výhody a jistoty. Tím skončí problém s tím, že lidi dělají často amatérské chyby, na internetu bude dostupné aktuální veřejné bodování u každého člověka na světě, budete chtít vědět jaké bodování má ten, kdo zde chce dělat ve vysoké státní funkci, podíváte se na internet, a budete vědět co je to za člověka, takže dáte svůj hlas při volbách jenom tomu, kdo má z kandidátů nejlepší bodování. Skončí tak pokrytecké období, ve kterém si mediálně čerti hráli na to, že jsou andělé. 
 
Zaměstnavatel logicky bude neustále kontrolovat to, jak jsou bodovaní jeho zaměstnanci, a bude každý den vyhazovat zaměstnance se špatným bodováním, vyjdete ráno do zaměstnání a před domem na vás bude čekat GVKB tajná policie, a naloží vás do auta, a převeze vás do GVKB konzervárny, kde vás dají do masové konzervy, protože máte špatné bodování, nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita! Mami kde je tatínek? Tatínek měl špatné bodování tak skončil v masové konzervě, a pokud ty budeš mít taky špatné GVKB bodování, tak skončíš stejně špatně jako tatínek.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Protiklady vytvářejí napětí

Podívejme se na život a smrt, jde o protiklady, se kterými se neustále setkáváme, v depresi často uvažujeme v rovině být nebo nebýt? Pokud je napětí nadbytek nebo nedostatek tak je zde problém, ideální je normální stav, kdy vše je v optimální normě a tak zde nejsou problémy, proto vznikají; pravidla, předpisy, zákony, normy, limity, výjimky, certifikace, regulace, dotace, programy, informace, symboly, rituály, hranice, tajemství, atd. 
 
Podívejme se na to, že krev v našem těle má stabilní teplotu a pokud dojde k tomu, že krev začne mít vysokou teplotu, tak to signalizuje nemoc, a jsme nucení nemoc léčit. Pomocí prevence můžeme zamezit vzniku mnoha nemocí a vzniku zbytečných problémů, pokud dáme potraviny do ledničky, tak pomocí prevence zamezíme tomu, aby se nám potraviny rychle zkazili. 
 
Mnohdy je zde snaha o to, abychom amatérsky chybovali, a tak zde jsou dezinformace a dogmata, ten kdo prodává, chválí to, co prodává a ten kdo kupuje skeptický zase je, vše je zde o ekonomice a politice. Ten kdo chce být úspěšný, musí závodit s konkurenty, aby zde získal výhody a jistoty.
 
Kariéristické závody, často těm co v nich neuspějí, způsobují psychické nemoci, a následkem je veliká konzumace léků na psychiku, nebo konzumace cigaret a slivovice. Sebeodcizení způsobuje syndrom vyhoření, pověz mi, jaké máš priority, a já ti povím, kdo jsi, moudrý se poučuje z chyb druhých, hlupák se nepoučí ani z vlastních chyb, o tom to tady je.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Kdy a kde bude využit robot místo prezidenta?

Vše jde naprogramovat a optimalizovat, logicky dojde i na politiky a byrokraty, v kancelářích a obchodech za krátkou dobu už lidi nikde nenajdete, otázkou je logicky a co budou dělat lidi, co jsou díky robotizaci a automatizaci dlouhodobě nezaměstnaní? Lidi skončí v masových konzervách společně s drůbežím separátem, člověk to byla testovací verze a finální verzí je robot, je to jako se zánikem náboženství, žádný strom neroste do nebe, a najednou se narazí na evoluční limity, a tak se lidský prezident, nahradí za robota na baterky. Kdy a kde bude využit robot místo prezidenta? Nejspíše to bude v Japonsku, zde jsou nejvíce vyspělí v robotizaci, a rádi světu ukážou, že jejich Japonský robot prezident, je lepší než lidský prezident. Jediné možné zaměstnání pro lidi za několik let bude opravář robotů, opravování robotů bude podobné opravování automobilů.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Ano, stát je nezisková organizace

Stát nepodniká ani neobchoduje, on existuje jenom z příspěvků od těch, co pracují, proto taky stát neplatí daně a clo, mnoho těch co pracují, se snaží vyhnout tomu, aby stát ekonomicky podporovali, a někteří se snaží zase na státu parazitovat. Dalším problémem je to, že stát nefunguje optimálně a plýtvá mnoho penězi a časem lidí. 
 
Z díla poznáme tvůrce, a dílem státu je blbá nálada, protože stát nefunguje profesionálně a optimálně, je nutné od základů stát restartovat, místo lidí zde budou roboti, robot prezident bude vyznamenávat roboty a roboti budou vyrábět roboty, pro lidi už nebude žádné zaměstnání za mzdu, a tak se lidi v EU dají do masových konzerv společně s drůbežím separátem. 
 
Takto v EU zvítězí láska a pravda nad nenávistí a lží, člověk to byla evoluční testovací verze a GVKB robot to je evoluční finální verze která nelže a nekrade, co bylo to bylo, dneska zde místo lidí jsou roboti na baterky. Bůh dal, Bůh vzal, o tom to je, vše je zde dočasně, jenom evoluční změny, zde jsou trvale. Nejsou lidi, nejsou problémy, o tom je GVKB politika a ekonomika.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Parazit křičí, ty jsi parazit

Ano, vládnou nám nuly, co si hrají na velká čísla. Žijeme v očích druhých, následkem je sebeodcizení a tím i syndrom vyhoření, dobytek si zde hraje na svaté pastýře, a to nemůže logicky dlouho fungovat, a následkem musí být konzumní očistec! Adolf Hitler a jeho svatý Nacismus, nám nastavil psychické zrcadlo, a ukázal to, že jsme dobytek, co si hraje na svaté pastýře, a tak vznikly veliké plynové komory, kde se lidi vraždili průmyslově po milionech, jako dobytek na jatkách. 
 
Nelze sloužit mnoha pánům, není ten, co by se zavděčil všem, dobrota je žebrota, buď tím čím jsi, a nehraj si na to, co nejsi, jsi dobytek, který zde má nulovou hodnotu. Z díla spatříme to, že ten druhý je dobytek co zde má nulovou hodnotu, nemá smysl chodit k volbám, když na kandidátkách je jenom dobytek s nulovou hodnotou, nemá smysl vraždit ty, co nám zde špatně vládnou, protože na jejich výhodná a jistá místa, jistě zase nastoupí veliký dobytek. 
 
Nechápu lidi, proč chodí do divadla a kina, vždyť všude je to jenom divadlo a kino, proč ještě platit drahé vstupné? Jsi loutka, kterou ovládá to co je nad tebou, nejsi pánem ve svém domě, pánem je zde virulentní virus, to co je evolučně nejmenší, to je zde nejmocnější. Boj s viry nejde vyhrát, každý boj s viry skončí tak, že místo starých virů zde jsou nové viry! Člověk je obrazně virus, který invazně egoisticky napadl ekosystém, a řídí se heslem po mě potopa. Parazit křičí, ty jsi parazit, vyndejte si z oka trám, než začnete poukazovat na třísku v mém oku, o tom tento pokrytecký svět je!
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]