Idiote, neber si to osobně

Čiň idiotům dobře, a oni z tebe idiota udělají. Není zde člověk a lidi, jsou zde jenom idioti, a i ty jsi idiot, druhá světová válka spojená s plynovými komorami a atomovými bombami, v nahotě odhalila to, že zde nejsou lidi, ale jsou zde jenom idioti, z díla se pozná tvůrce, stvořitelem člověka byl božský svatý idiot, a proto myslíme a chováme se jako idioti. Je to zde jenom marnost, se snažit změnit sebe, nebo změnit druhé, z nuly číslo nikdo neudělá! 
 
Ano, bude líp, my na tom usilovně pracujeme, tak tomu dneska už věří jenom idioti, jak nám může být líp, když zde místo lidí, jsou jenom samí idioti? Výhody a jistoty udělali z lidí idioty, to co nebojuje, to degeneruje, milion milionářů zde vlastní většinu světového bohatství, a tak kraluje ekonomicky tomuto konzumnímu světu, díky tomu, že zde jsou samí idioti. 
 
Vybrali jsme na vysokou funkci ministra spravedlnosti podvodníka, který získal vysokoškolský titul pomocí opsané diplomové práce, předseda vlády je bývalý agent tajné policie, prezident je bývalý soudruh, politika to je dneska už jenom boj mezi kariéristickými idioty, o státní vysoké funkce. Prý stát nefunguje jako podnik, jak tedy náš stát vlastně funguje, když jsou státní zaměstnanci jenom idioti? Náš stát funguje jako hnutí Hare Krišna, v roce 1992 jsem byl ve Francii devět měsíců u tohoto hnutí Hare Krišna jako GVKB na jejich zámku, větší idioty na světě už nikde nenajdete! 
 
Idioti se stali invazním druhem, který napadl ekosystém a řídí se heslem po mě potopa, je třeba tento problém s idioty konečně vyřešit optimálně, nejsou idioti tak nejsou s idioty problémy, dáme všechny idioty do masových konzerv společně s drůbežím separátem, a v civilizaci zde místo idiotů budou jenom GVKB roboti na baterky, vše je zde dočasně, vše má zde svoje limity které nelze překročit, když idioti už nejdou zdokonalit, tak se nahradí za roboty, idiote, neber si to osobně, není to nic osobního, je to jenom evoluční proces, který nejde zastavit.

Podobné příspěvky

Ano, modernizace a optimalizace lidem vezme jejich výhody a jistoty
https://www.flickr.com/photos/gvkb/26688020809/ Podívejme se na to co je zde úspěšné, a zjistíme,...
Ano, co bylo, to bylo, teď jsem v pytli
https://www.flickr.com/photos/gvkb/38463982491/ Já už tomu nerozumím, sedím pořád u televize a př...
Civilizace bez krysích závodů
https://www.flickr.com/photos/gvkb/38227956175/ Tento svět je plný násilí a je třeba začít s tím ...
GVKB 052
https://www.flickr.com/photos/gvkb/27332230209/ Slovo "Bůh" je chybné toto slovo vzniklo ze slova...
Ano, jsi inteligentní opice
Mozek to je živý počítač, který se snaží spočítat vše tak, aby mohl člověk existenčně normálně fun...
Ano, kdo nejde s novou dobou, je nepřítel nové doby
V budoucnosti zde nebude extremismus, protože zde bude digitální a čipová preventivní kontrola, ta...
Školství je třeba od základů změnit
Základem digitální civilizace je digitální školství, současný analogový systém školství je zastara...
Ano, jenom mrtvý člověk je svatý
Svatým kultem se stávají jenom dlouho mrtví lháři a zloději, protože už nejde dokázat to, že to by...
Kontrolovat a recyklovat příživníky
Prioritním problémem jsou dneska příživníci, v EU svojí prací produkuje hodnoty jenom 10% lidí a 9...
Lidi dělají chyby a tak lidi nahradíme za roboty
Proč stát vyhazuje peníze z okna? Vše je o parazitování, nadbytek pro parazity vytváří nedostatek ...
Profesionální stránka s ubohou návštěvností
Mnoho naivních podnikatelů a obchodníků, investovalo mnoho času a peněz do profesionální stránky, ...
Digitální globalizace restartuje civilizaci
Díky politikům nám nebude lépe, jejich schopnosti a možnosti jsou evolučně velmi malé, vše mění je...