Slušnost je luxus, který si ubožáci nemohou dovolit

Ano, slušnost je jenom pokrytecké divadlo. V pekle přeci nejsou andělé a z čerta anděla neuděláš, myslíme a jednáme podle situace, když jsme dole tak nejsme slušní a když jsme nahoře tak jsme slušní. Proč nepožadujeme slušnost od klíšťat, co nám sají krev, a mohou nás nakazit zlou nemocí, je v přirozenosti klíšťat parazitovat na hostiteli, o tom to je, že dobrota žebrota je. 

Všechny pokusy o to, aby se chovali slušně, nepřizpůsobiví příživníci selhali, protože z parazita, hostitele neuděláš. Vše je zde o kariéristických závodech, a vítězové zde egoisticky rozhodují o těch, co neuspěli v těchto závodech. Z díla spatříme tvůrce, slova mohou klamat, ale dílo klamat nemůže, naše pravidla a limity jasně ukazují to, že všichni žijeme v neslušné egoistické kultuře, která si hraje na slušnou altruistickou kulturu.

Podobné příspěvky

Odvěký boj s invazí
Dneska se mnoho mediálně hovoří o invazi islámských migrantů, jenže s invazí má příroda problémy o...
Ano, v politice úspěšní jenom paraziti
https://www.flickr.com/photos/gvkb/37297377870/ Z díla se pozná tvůrce, podívejme se na to jaké d...
Ano, jsme všichni divoká zvířata
https://www.flickr.com/photos/gvkb/34464636861/ Tolik písmenek je v knihách a na internetu, a tak m...
Životní prioritou jsou výhody a jistoty
https://www.flickr.com/photos/gvkb/34617647243/ Vládnou nám nepřizpůsobiví paraziti, tam kde existu...
Ano, člověk je nejlakomější formou inteligentního života
https://www.flickr.com/photos/gvkb/37884129741/ Pokud se zamyslíme nad evolucí u člověka, tak zjist...
Politika to jsou kariéristické závody
https://www.flickr.com/photos/gvkb/25242944598/ Kariéristů je zde jako krys, a tak tyto kariérist...
Chceš informace, tak zaplať GVKB daň s informací
Vážení přítomní, sešli jsme se, protože máme problémy, nouze nás spojuje a úspěch nás rozděluje, n...
Jak poznat správné od chybného?
Zde jde o priority, priority určují to, jak budeme rozlišovat klady a zápory, abychom poznali sprá...
Ano, ve vašem oku je veliký trám
Nelíbí se ti zde tak odejdi jinam, vždy je možnost odejít jinam, problém je v tom, že to není výho...
Ano, místo dětí si pořiďte kočku
Nedostatek zdrojů k existenci vedl ke vzniku masožravých květin, a stejně to funguje i u lidí, ned...
Díky protekci je zde blbá nálada
Máte geniální nápady, ale pro jejich realizaci potřebujete protekci, a pokud protekci nemáte, tak ...
Dole jsou ovce a nahoře jsou vlci
Prezident se jmenuje alfa samec (alfa samice), ano politika je o kariérismu a každý úspěch je zde ...