Veliké daně fungují stejně jako rakovina

Tak jako mnoho lidí umírá na rakovinu, tak i mnoho lidí umírá na veliké daně, rakovina se stává problémem při selhání imunitního systému, tak jako selže imunitní systém, tak v naší společnosti selže systém kontroly, těch co jsou nahoře, a rozhodují o nás bez nás. Ryba smrdí od pyšné a lakomé hlavy (císař, král, šlechtic, papež, oligarcha, milionář, podnikatel, prezident, ministr, poslanec, senátor, diplomat, ředitel) ti co mají moc, chtějí i bohatství, a tak začnou zvyšovat; daně, clo, poplatky, atd. peníze těm nahoře nesmrdí, hloupý kdo platí a hloupější ten, kdo nebere. Je to jako s hnojením pole, pokud pole není pohnojené, tak nedá úrodu, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno. 
 
Rakovinu je potřeba zachytit na začátku, tehdy je možné s tím i něco ještě udělat, stejné je to i s daněmi, pokud zvyšování daní nezastavíme na začátku, tak potom už s tím nejde nic udělat. Tam kde je u obyvatel malá kupní síla tam jsou i vysoké daně, politici si kupují voliče tím, že jim rozdávají peníze vybrané na daních, jenže sociální politika a ekonomika je zde vždy dočasně! Najednou se stává dělnická práce trestem, a je snaha se stát nepřizpůsobivým příživníkem, který má mnoho dětí. Je možné žít v Praze z minimální mzdy? To není ekonomicky možné, protože vaše mzda nepokryje vaše základní náklady na život, a to i když žijete velmi skromně, mnozí to řeší tím, že dělají přesčasy, nebo mají dvě zaměstnání.

Ano, když se uzdravíme, tak nám bude líp

Jsme těžce psychicky nemocní, a proto máme už mnoho generací blbou náladu, příčinou naších psychických nemocí je situace, která nemá řešení, jsme chycení do konzumního bludiště, a tak zde od narození do smrti bloudíme, a máme z toho logicky blbou náladu. Poznali jsme, že chodit k ubohým volbám, je marnost, protože na kandidátkách jsou jenom staří volové, co mezi sebou kariéristky závodí, aby na nás mohli dlouho egoisticky parazitovat. Odpovědí na otázku vesmíru a života je, dobrota žebrota je, ano, zaléváme plevel a krmíme parazity, protože jsme psychicky nemocní. 
 
Krize a války v nahotě odhalují to, jak jsme psychicky těžce nemocní, už mnoho generací, ten kdo odvážně poukáže na to, že ti co jsou nahoře jako elita, dělají amatérské chyby, musí zde počítat s tím, že jej ti co jsou nahoře, za jeho drzost, uvězní nebo zabijí. Proč existenční situace ve které všichni mnoho generací jsme, nemá optimální řešení? Situace nemá řešení, protože každý člověk je ubohou loutkou, kterou ovládají ubohé závislosti, pověz mi, jaké máš ubohé závislosti, a já ti povím, kdo opravdu jsi. 
 
Jablko nepadne daleko od stromu, vše je zde o kopírování protože něco vzniká z něčeho, kopírujeme se geneticky, kopírujeme informace a programy, kopírujeme vědomosti a zkušenosti, atd. Problémem je že kopírujeme to co je zde ubohé, měli bychom kopírovat jenom to, co není ubohé! Podívejme se na nepřizpůsobivé příživníky, co se zde rychle rozmnožují jako invazní druh, proč tento veliký sociální problém okamžitě neřešíme radikálně a optimálně tak, abychom eliminovali ekonomicky nepřizpůsobivé příživníky optimálně. 
 
Je třeba odstřihnout ekonomické nepřizpůsobivé příživníky od státu, chudý stát není dojnou krávou pro nepřizpůsobivé příživníky, kdo nepracuje, ten ať taky nejí. Je třeba postavit veliké převýchovné oplocené tábory, ve kterých se nepřizpůsobivý příživníci, pod dozorem armády, naučí tomu, jak se optimálně začlenit do konzumní společnosti, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, jak si to uděláme, takové to zde i budeme mít. Léčit a vyléčit, pomáhat a chránit, učit se a vyučit se, pracovat a utrácet, vědět a nechybovat, atd. utáhneme zde šrouby ubožákům natolik, že ten kdo se rychle nepřizpůsobí nové době, ten dostane poukaz do krematoria.