Jak se práce stala zde trestem?

Neobchodní aktivita se musí dotovat, a obchodní aktivita, se musí zatížit; daněmi, clem, poplatky, atd. Neobchodní aktivita to je; sport, umění, učení, koníčky, rodina, atd. Obchodní aktivita vytváří zisk, jde o; podnikání, obchod, dopravu, stavebnictví, programování, atd. Je to ekonomické dotovat; sport, umění, učení, koníčky, rodiny, atd.? Dotování je jako pohnojení pole, bez pohnojení pole nedá pole úrodu. 
 
Už slyším pyšné kritiky, jak říkají, že jsem asi mimozemšťan, protože to co říkám, se zde přeci už dávno všude děje. Z dálky to tak skutečně vypadá, že se mnoho podporuje neobchodní aktivita, jenže jde jenom o pokrytecké divadlo! Paraziti si vždy najdou geniální způsoby jak parazitovat, stačí, když se čert převlékne za anděla. Nestačí mít správný sociální program, je třeba i tento program zabezpečit optimálně před parazity, sociální ideologie nedokázali realizovat zabezpečení před parazity a tak zkracovali! 
 
Nestačí dát do Windows programy na zabezpečení, je třeba použít jednoduchý systém, který nepotřebuje programy na zabezpečení, v jednoduchosti je dokonalost. Vše co je složité, to nejde zabezpečit před parazity, lidová moudrost je jednoduchá a dogmatické dočasné zákony naší egoistické konzumní kultury jsou složité. Rodina byla základem kultury, jakmile se rodina násilně pomocí vandalismu zničila, aby se stal egoistický centrální systém základem konzumní kultury, tak následkem bylo to, že s práce stala zde trestem, a dobře se zde měli jenom centrální paraziti.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Konzumní svět je bez lásky a pravdy

Každý je tím, co je mu blízké, a nechápe to co je mu vzdálené, když umělá inteligence vyhodnotila zdroj největších problémů tak dospěla k tomu, že jde o vzdálenost u toho, co mělo zde bít blízké. Je to jako když na vás mluví cizinec a vy mu nerozumíte, protože on mluví cizím jazykem, za neporozuměním a konflikty je nejvíce vzdálenost fyzická a psychická, máte blbou náladu, protože jste se zase srazili s blbcem, věřte tomu, že příčinou je veliká vzdálenost mezi vámi a tím blbcem. 
 
Moderní doba nám sice umožňuje se digitálně rychle a levně přiblížit k mnohému, ale toto přiblížení je nehodnotné a nekvalitní, osobní kontakt, nemůže nenahradit telefon nebo internet. Stejný problém je s tiskovinami a filmy, je to jenom jednostranný egoistický vztah, v obchodě vám prodají nábytek, který si musíte doma smontovat podle stručného návodu, někdo si doma i sám z dílů sestaví počítač, dále zde je mnoho potravin, co jsou polotovary. 
 
Dialog je luxus, který je zde jenom pro elitu, ten kdo je chudý, se musí smířit s tím, že na dialog nemá nárok! Z lidí se takto stávají obrazně jenom roboti na dobíjecí baterie, a už jenom zbývá dát lidem na čelo evidenční statistické číslo, a při poklesu pracovního výkonu zaměstnance ekologicky recyklovat. 
 
Války v nahotě nakonec odhalí to, že je nám ten druhý lhostejný a tak toho druhého zabijeme, hlavním posláním naší konzumní kultury je zabránit tomu, abychom se nepozabíjeli díky svému egoismu. Celé je to o prioritách, pokud je naší největší prioritou úspěch v tom co děláme tak následkem je svět bez lásky a pravdy, pro úspěch mnozí riskují svoje zdraví a svůj život. Komu není rady, tomu není ani pomoci, je to marnost říkat těm co jsou nahoře, nedělejte chyby, nebo dojde k tomu, že brzo budete dole.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Ano, prevence základem funkčnosti

Prevence je optimální aktualizovaná soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu systémovému jevu, například; chybám, lhaní, krádeži, znásilnění, vydírání, šikanování, nemocem, chybným závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu, konfliktům, násilí, katastrofám, válkám, přemnožení, degeneraci, dogmatismu, extremismu, rasismu, vandalismu, nezaměstnanosti, bídě, lenosti, pyšnosti, sebevraždě, depresi, atd. 
 
Vše zde jsou jenom příčiny a jejich následky, v mnohém už prevenci běžně používáme a tak jsme eliminovali mnoho nežádoucích jevů a tím máme méně problémů, je třeba jít ale do hloubky tohoto problému, abychom tak zabránili konečně tomu, co je zde nežádoucím systémovým jevem. Podle mě je třeba udělat prevenci na míru každému subjektu a objektu, zřídíme něco jako je OSN, ale posláním této organizace, bude jenom prevence v globálním měřítku. 
 
Základem pro novou organizaci bude nutno si ujasnit priority na které se prevence bude nejvíce zaměřovat, tyto priority se budou optimalizovat podle situace v různých částech světa. Jako prioritu číslo jedna u prevence bych doporučil kvalitu, u mnohého se už kvalita pečlivě kontroluje, ale u jiného je kontrola kvality velmi zanedbaná nebo žádná. Nedávno zde byl problém s nekvalitním tvrdým alkoholem a mnoho lidí zemřelo nebo těžce onemocnělo, proč zde selhala kontrola? 
 
Nebo zde nedávno spadl v Praze most po kterém šli lidi, zde naštěstí nikdo nezemřel. To jsou jenom drobnosti v porovnání s druhou světovou válkou, ve které zemřelo mnoho miliónů lidí zbytečně, dále je zde extremismus a vandalismus, a zde zase umírá zbytečně mnoho lidí. 
 
Lidi si zaslouží kvalitní život, nestačí slibovat že bude líp, je třeba pro to i něco udělat, představme si modelovou situaci, vyjdete ráno z domu do zaměstnání a před domem na vás čeká policie a odveze vás na preventivní kontrolu vašeho těla a vašeho mozku, v nemocnici rozhodnou, jestli dostanete certifikaci na to, že můžete chodit ven z domu na jeden rok. 
 
Léčit a vyléčit, pomáhat a chránit, učit a vyučit, vědět a nechybovat, atd. o tom bude nová doba, založená na dokonalé prevenci, pro nikoho zde nebudou výjimky a imunita, jsou věci na kterých nelze šetřit.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Ano, úspěšní egoisticky parazitují na neúspěšných

Nejde zde jenom o lidský problém, ale jde zde o problém veškerého života, život je o úspěchu, pokud jsi úspěšný, má tvůj život smysl, a když jsi neúspěšný, tak nemá tvůj život smysl. Je to jako na burze, něco stoupá a tak je to na burze úspěšné, jakmile se stoupání hodnoty zastaví, tak končí i úspěšnost, a začíná neúspěšnost. Každé stoupání hodnoty akcií jednou narazí na limity a potom nastane klesání, jisté investice nesou minimální zisk, a nejisté investice jsou spojené s velikým rizikem. Burza je jako počasí, nelze zde nic dlouhodobě předpovědět, je naivní toužit na burze po jistých investicích s velikým ziskem! 
 
Ano, úspěšní egoisticky parazitují na neúspěšných. O tom to zde bohužel je na; burze, politice, ekonomice, náboženství, filosofii, umění, podnikání, obchodě, zaměstnání, sportu, vědě, myšlení, atd. každý úspěch je zde ale dočasně, jednou jsi nahoře a potom jsi dole. Logicky je zde egoistická snaha parazitů o to, se udržet nahoře co nejdéle, pomocí; centralizace, dezinformací, demagogie, lží, podrazů, mafie, vydírání, kast, tříd, titulů, symbolů, ras, pověr, mytologie, dědictví, rodokmenu, rituálů, válek, atd. běžně logicky dochází k tomu, že je ten nahoře násilně eliminován konkurenty, v kruté konkurenční válce. 
 
Jak jde o veliké úspěchy, tak se ukazuje, že lze porušit všechna zavedená pravidla beztrestně, kdo maže ten i rychle jede! Není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, nacismus, atd. je zde jenom kariérismus! Z parazita hostitele neuděláš, o tom to zde je! Tvrzení, že je člověk člověku vlkem, bych vědecky optimalizoval, parazit na parazitech parazituje. Hostitel parazita, je neúspěšný parazit! Co je to život? Život to je doba mezi začátkem a koncem, na začátku života je stoupání nahoru, a na konci života je klesání dolů! Tak jako zde jsou dočasně paraziti, tak zde jsou dočasně i národy a kultury, vše je zde nejisté, a jenom smrt je zde jistá.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]