Realita je živá a tak je neustále jiná

Profesionál bez sítě nic neuloví. Nedávejte ubožákům jídlo a rady, udělejte z nich profesionály, co si pomocí sítě uloví to, co má pro ně hodnotu. Obrazně je člověk v pozici pavouka, který bez sítě nic neuloví, naše existence je založena na lovu pomocí sítě, podvodník uloví hlupáky do sítě svých slibů, a tak se má dobře, rybář do sítě naloví ryby, internet do sociální sítě naloví lidi, co mají sociální problémy, atd. Problém nastává tehdy, pokud je nadbytek těch co loví hodnoty do sítí, najednou je síť prázdná. Vše je zde o tom že lidi dělají chyby, snaha o to, aby lidi nedělali chyby, je naivní a marná. 
 
Lidi nedělejte chyby, je to marnost to lidem neustále říkat, lidi milují opičení, protože pocházejí z opice, neustále slyším já jsem …! Není žádné já! Z pohledu vědy je zde jenom subjekt a objekt, který z prachu vzniknul a v prach se navrátí, vše se zde recykluje fyzicky a psychicky, a tak je zde vše dočasně. Hmota to je jenom hologram, který vypadá reálně, protože naše vnímání reality, je povrchní a nedokonalé. Existuje zde jenom napětí mezi protiklady, toto napětí se mění podle situace, vím už jenom to, že nic nevím. Nesnažte se pochopit realitu pomocí logiky a matematiky, to se jenom dostanete do začarovaného kruhu.

Politika je továrna na lži

Vše je zde o závislostech, není na světě člověk ten, který by nebyl ovládán závislostmi, toužení je zde manipulátorem který nutí lidi ke lži a krádeži, když z člověka mizí toužení, tak i mizí jeho psychické soužení. Politika je kariéristický boj o výhody a jistoty, proto je politika logicky továrnou na lži. Z díla poznáme tvůrce, a dílem politiků je deprese u ekonomiky, a tím i veliká konzumace slivovice a cigaret, aby lidi nějak překonali blbou náladu způsobenou politiky. 
 
Pravda a láska je zde už jenom za peníze pro milionáře, pokud nejsi milionář, tak nemáš nárok na pravdu a lásku o tom, tento konzumní očistec je. To ta minulá vláda vám lhala, díky nám, vám ale bude líp, pracujeme na tom. To mě připomíná, jako když se potápí loď a chudáci jsou zamčení v podpalubí, elita se ale dostane, do záchranných člunů, když díky bídě a nezaměstnanosti, zemřou zbytečně milióny dělníků, je to nudná statistika, když zemře prezident, tak je to tragédie. Ceny zde jsou jako v kapitalismu, ale platy máme jako v socialismu, kde je chyba? 
 
Chyba je v naší zaostalosti, máme zaostalé ekonomické priority, a proto je zde malá kupní síla obyvatelstva, politici vymýšlejí draho a pomalu něco, co ve světě je už dávno vymyšleno a praxí ověřeno, jak je to proboha možné? Slepý nemůže vést slepé, ano, politici jsou slepí k tomu, jaké má existenční problémy pracující lid. Pokud náš stát není jako soukromá firma, je zde logicky otázka, a co vlastně náš chudý stát objektivně je? Náš stát je banánová republika a vládnou zde cizinci, politici jsou jenom loutkami, které bohatí cizinci, snadno pomocí úplatků a korupce ovládají, koho chléb jíš, tomu i sloužíš.

Ano, v posmrtném ráji vám bude líp

Zemřel silně věřící člověk, co žil tak aby nebyl hříšníkem, po smrti se ale ocitne v pekelném očistci, zajde na informační oddělení, zde se ptá na to, proč není v posmrtném ráji, a je v očistci, když on nebyl hříšníkem a žil jako svatý člověk. Je mu řečeno, že ráj byl prázdný, protože jenom pravý svatý pastýř, je dobrý, a každý věřící člověk je zlý, proto byl posmrtný ráj už před mnoha tisíci lety definitivně zrušen, a byl zrušen i poslední svatý soud, od té doby chodí každý po smrti, jenom do pekelného očistce, a když se konečně očistí od hříchů, tak se může znova narodit, jako dítě bez hříchů. Proč se ale tato, zásadní změna nenahlásila těm, co hlásají víru v posmrtný ráj? 
 
Tato změna se nahlásila, přesně podle předpisů, jenže z víry se stal konzumní obchod, a obchodníci nechtěli přijít o výhody a jistoty, proto o této veliké změně, neinformovali bohužel i zákazníky. To mělo za následek nedůvěru v náboženství, a věřící lidi začali věřit politice, nebo reklamám, je to něco jako když obchodníci lákají zákazníky na slevy, nebo na hezké obaly, každý se snaží být existenčně úspěšný. Jak se koukám na vaše osobní papíry, tak se zítra narodíte jako malé dítě, protože je zbytečné čistit v očistci duši která je čistá, můžete se pokusit s tím problémem něco udělat, statisticky ale je vaše naděje na úspěch bohužel nulová. Nechte se překvapit, já se jen tak nevzdávám.

Ten druhý je kořenem všeho zla

Jádrem problému je konkurence, můj úspěch, je možný díky neúspěchu druhého, abych já mohl vyrůst, musí ten druhý zakrnět v mém stínu, nadbytek je zde díky nedostatku, dobrota je žebrota. Je to začarovaný kruh, který je zde už od té doby co existuje zde život, vše se zde egoisticky požírá, a to co egoisticky neuspěje, to evoluce eliminuje. Člověk člověku vlkem, o tom to je, co s tím uděláme? 
 
Řešení je překvapivě jednoduché, nejsou lidi tak zde nejsou s lidmi ani problémy, nahradíme lidi za stroje a počítače, robot prezident bude vyznamenávat roboty a nahý člověk bude ke spatření už jenom v zoologické zahradě, protože zde už nebude k ničemu potřeba. Zaměstnavatel bude potřebovat nové zaměstnance, a tak na internetu nakoupí díly, a roboti z těchto levných dílů, sestaví na míru zaměstnavateli nové roboty. 
 
Roboti mezi sebou nesoutěží o výhody a jistoty, je jim jasné, že jsou zde jenom na to, aby otrocky sloužili svému majiteli, kterým je umělá inteligence, do té doby, než budou majitelem recyklováni. Ono už dneska, začíná díky automatizaci a optimalizaci rychle globálně ubývat dobrá práce, a je dostatek už jenom špatné práce, za špatnou odměnu.

Ano, asociální ideologie fungují

Vše je zde o cestě k cíli, pokud je na cestě překážka je třeba jí překonat jinak nedosáhneme cíle, to je princip fungující ideologie, nefungující ideologie si neumí poradit s překážkou na cestě k cíli. Podívejme se na rozvojové společnosti, ve kterých je bída a zaostalost, zde selhala ideologie díky tomu, že je sociální, pokud se ideologie změní na asociální, tak dojde k tomu, že se rozvojová země promění na vyspělou zemi, kde je bohatství a štěstí pro ty, co nejsou líní. 
 
Velká ryba zabije a sní menší rybu, je to přirozené asociální jednání, sociální jednání je u ryb jenom tam, kde se to rybám existenčně vyplatí a umožní jim to dosáhnout cíle. Proč je zde sociální jednání k subjektům a objektům, u kterých se nám sociální jednání nevyplatí, zde jde o extremismus a vandalismus, následkem je deprese u; ekonomiky, politiky, morálky, filosofie, vědy, techniky, psychiky, atd. z díla poznáme tvůrce. 
 
Jenom blázen zalévá plevel a krmí parazity! Tak jako recyklujeme vše, co již nepotřebujeme, tak se musíme i naučit recyklovat nepřizpůsobivé příživníky, co na společnosti ekonomicky parazitují, kdo nepracuje, ten ať taky nejí! Vše zde je dočasně, trvale je zde jenom smrt. Všimněme si toho, že ten kdo je nahoře, smrti dveře zavírá, a ten kdo je dole, smrti dveře otvírá, kolem kariéristických závodů, se zde vše už mnoho tisíciletí všude točí, za vším jsou peníze, a vše vyřeší jenom peníze, pravda a láska, je zde už jenom za peníze! 
 
To co je zde evolučně vyspělejší, se stává automaticky invazním druhem a egoistický člověk je logicky nejvyspělejším invazním druhem, a on se řídí už mnoho tisíciletí heslem, po mě potopa. Je třeba začít používat globálně optimálně insekticidy, na nepřizpůsobivé příživníky, aby se nám zde už nerozmnožovali, protože prevence je levnější, než používání drahé ekologické recyklace, na egoistické nepřizpůsobivé příživníky.