Proč tak rádi něco slavíme?

Jsme herci, a proto rádi něco slavíme, zvířata nejsou herci, a tak nemají potřebu něco slavit, jak došlo k tomu, že se z lidí stali herci? Herci se z nás stali díky rolím, které v lidské společnosti hrajeme, někdo si zde hraje na kazatele a jiný si zde hraje na milionáře, abychom mohli svoje role lépe hrát, jsou zde; kostýmy, kulisy, hry, pravidla, atd. lidi co žijí mnoho generací ve městě, se tomu psychicky přizpůsobili, a tak berou život ve městě, jako veliké divadlo. Co jsou to sociální sítě na internetu, nebo televize, je to jenom veliké divadlo, kdo chce v klidu s loutkami žít, ten zde i musí loutkou být. 
 
Loutky se rozdělují podle toho, jak jsou úspěšné na tomto divadle, nejúspěšnější loutky zde dělají; prezidenta, předsedu, ministra, senátora, poslance, soudce, profesora, diplomata, celebritu, ředitele, milionáře, atd. hovořme zde o kariéristických závodech mezi loutkami. Málo lidí ví to, že Ježíš Kristus je jenom divadelní postava z Římského divadla, tenkrát šlo o to zesměšnit Židy, co věřili na příchod svatého mesiáše, který je spasí. Nějak se to ale vymklo státní kontrole, a nakonec z toho vznikla Křesťanská svatá sekta, co má v Římě svoje svaté centrum ve Vatikánu
 
Na divadle se dějí zázraky, a tak je zde možné chodit po vodě, po ukřižování zase obživnout, uzdravovat snadno těžce nemocné, atd. všimněme si toho, že svatý je jenom ten, kdo je dlouho mrtvý, tím je zajištěno to, že nikdo už nemůže dokázat to, že šlo o hříšníka. V současnosti zde zase máme reklamu, která se taky snaží z nás udělat hlupáky, co si koupí něco drahého a zbytečného. Myslíme a konáme podle situace, pokud má zde hodnotu hrát divadlo, tak i hrajeme divadlo, pro zvířata nemá smysl hrát divadlo, a tak divadlo nehrají, a jsou taková, jaká opravdu jsou. 
 
Když se díváte na filmy, z velmi vzdálené kultury, tak i když je zde dobrý překlad slov u herců, tak nerozumíme smyslu toho divadla, protože zde jsou u divadla jiné priority. Není ten, co by se dokázal zavděčit všem, někdo se snaží zavděčit těm, co jsou dole, a jiný se zase snaží zavděčit těm, co jsou nahoře. Taky zde i máme klub skeptiků, co uděluje bludné balvany těm, co špatně hrají toto lidské divadlo, je zde ale mnoho lidí, co by si takový bludný balvan mnoho zasloužili, ale to by museli být bludné balvany tak veliké, že by byla manipulace s nimi velikým technickým problémem.

Podobné příspěvky>