Ano, pyšnost zabíjí pravdu a lásku

https://www.flickr.com/photos/gvkb/41649168851/

Morální člověk se nemá vůči cizím lidem chovat způsobem, který je mu samému nepříjemný. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Pyšnost zabíjí morálku, všimněme si toho, že každá svatá stará víra v zázraky, je spojená s hlásáním pokory, a tím logicky pyšnost odsuzuje jako smrtelný hřích. Věda s pomocí statistiky studovala to, jak dochází u lidí k jejich nemorálnosti a pyšnosti, vše zde jsou příčiny a jejich následky, pokud je někdo pyšný tak to má jistě nějakou příčinu. 
 
Příčinou pyšnosti jsou výhody a jistoty, jakmile někdo může egoisticky beztrestně parazitovat, tak on tím získává výhody a jistoty, na které je pyšný, a stává se tím nemorálním. Když zemře pyšný člověk, je to státní tragédie, a mediálně se o tom dlouho hovoří, když zemře pokorný člověk, nikdo o tom neví, a je to jenom statistika. Jak je možné to, že zde jenom někdo má výhody a jistoty? Příčinou je svatý dogmatismus, tím se logicky dostáváme k pokrytectví, ti co jsou pyšní hlásají aby byli lidi pokorní, ti co jsou bohatí, hlásají aby byli lidi chudí, ti co jsou mocní hlásají aby byli lidi bezmocní, atd. 
 
Války v nahotě ukazují naše morální pokrytectví, ve válce je vše lidem dovoleno, a tak se lidi chovají nemorálně jako divoká zvířata, ve válce mohou ti co jsou nahoře snadno skončit dole, proto je zde snaha o to, aby bylo válek co nejméně, mír zajišťuje pyšným pokrytcům výhody a jistoty. Myslíme a konáme podle situace, pokud jsme nahoře, jsme pyšní, a když jsme dole, jsme pokorní, následkem jsou kariéristické závody mezi egoisty, a ten kdo v nich díky veliké konkurenci neuspěje, má z toho deprese, a tak kouří cigarety a pije slivovici.

Podobné příspěvky>