Ano, pravda je zde nahrazená lží

Nejde o nový problém, používání lži zde existovalo už před evolučním vznikem člověka, člověk je vyspělejší po stránce geniality a inteligence, a tak logicky jeho lži jsou více geniální a inteligentní. Tento svět jsou jenom programy, které se snaží dělat to, na co jsou naprogramované, hmota je jenom iluze, realita to je jenom energie fyzická a programová. 
 
Evoluce používá konflikty k tomu, aby se eliminovali chybné informace a chybné programy, v konfliktech mezi programy se používá lež, aby se snadněji dosáhlo cíle, na který byl program naprogramován. Spatříte něco, co se vám líbí, ale neuvědomujete si, že pod krásným povrchem je něco ošklivého, takto jste pomocí lži oklamání a manipulováni, k chybnému rozhodnutí. 
 
Pravda je ve; fyzice, chemii, matematice, lidové moudrosti, atd. a lež je v politice a náboženství, pravda je zde trvale, a lež je zde dočasně. Pokud někdo chce v tomto konzumním světě udělat rychle kariéru, tak musí být dobrým lhářem, parazit se nebude přeci chlubit tím, že on je parazit. Podívejme se statisticky na to, kolik % lidí v Praze svojí prací vytváří skutečné hodnoty? 
 
V Praze skutečné hodnoty vytváří 20% obyvatel, paradoxem je že ti co svojí prací vytvářejí skutečné hodnoty pracují za velmi malé mzdy a tak mají samé dluhy, dobře se v Praze mají ti, co mají vysoké postavení, a tak většinou jenom reprezentují, a vůbec nepracují. Automatizace a optimalizace vede k tomu, že není už potřeba tolik lidí na špinavou práci, a tak vzniká příležitost, pro ekonomické parazity.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Bláznů je jako sraček

Ten druhý je blázen o tom to zde všude je, sebekritika je u bláznů velmi vzácná, bylo zde mnoho snah s tím něco udělat, že je všude bláznů jako sraček, ale byla to jenom marnost, protože problém je v tom, že zatím nemůžeme nahrát do mozku bláznů normální inteligentní operační systém. Většinou je zde léčení pomocí chemie, nebo pomocí specialistů na psychiku, jenže tyto metody mají svoje limity. 
 
Je třeba dát bláznům do hlavy GVKB čip a pomocí tohoto čipu nahrát do centrálního nervového systému GVKB operační systém, na myšlení zde budou globální počítače a na práci zde budou lidi, co mají v hlavě čip. 
 
Takto skončí mezi lidmi konflikty a tak pravda a láska vyhraje nad nenávistí a lží, bude to jako odstranění negramotnosti, evoluce probíhá jako na vysoké škole, složíte zkoušky a postoupíte dále. Polovina lidí na světě není perspektivní pro to, aby dostali drahý GVKB čip do hlavy, protože jsou nemocní nebo staří, tyto ubožáky budeme eliminovat na substrát.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Stop veškerému násilí

Proč je všude tolik násilí? Veškeré násilí vychází z hlavy, lidově řečeno ryba smrdí od hlavy, všechny snahy o to násilí eliminovat fyzicky nebo psychicky selhali, je to v lidské hlavě, a zde se to i musí opravit! Náš centrální nervový systém, nemá správný operační systém, a správnou databázi, následkem je násilí. 
 
Dáme všem lidem do hlavy GVKB čipy a čipy nahrají do mozku GVKB operační systém a GVKB databázi, tím už nebude moci docházet k násilí, je třeba; pomáhat a chránit, léčit a vyléčit, čistit a vyčistit, atd. co bylo, to bylo, žijeme v digitální době a ta si žádá digitální lidi, na které je ve všem spolehnutí, zájem celku, je logicky nad egoistickým zájem jedince. 
 
Na myšlení a řízení, zde budou centrální GVKB počítače, s umělou GVKB inteligencí, lidi zde budou na to, aby dělali to, co je správné dělat. Naším největším nepřítelem jsou chyby, které dělají lidi, řešíme vše povrchně, a proto to nemůžeme vyřešit, nejsou lidské chyby tak nejsou s lidmi ani problémy, vše za nás dělají dneska stroje a počítače je jenom logickým následkem že i v naší hlavě bude nový digitální systém díky spojení zde bude možná i spolupráce, tak konečně zvítězí láska a pravda nad nenávistí a lží.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Po svatbě v kostele bude sex

Bohužel v současnosti, se lidi berou teprve, když je žena těhotná, aby se dítě narodilo počestně v manželství, proč je zde sex před uzavřením manželství? Příčinou je bída v rovině fyzické a psychické, bída má za následek úpadek mravních hodnot. Za vším byli a budou peníze, o tom je konzumní kultura, bez peněz je člověk jenom ubožákem s nulovou hodnotou. 
 
Ano, bude líp, sliby se v politice neustále slibují a líp je jenom politikům co získali výhody a jistoty, politika to jsou kariéristické závody o výhody a jistoty, náboženství zaniklo díky politice, lidi chtěli, aby byla svatá ideologie spojená s módou, a tak ten kdo nabídne voličům to, co je ideologicky módní, ten získá v politice popularitu a tím i moc nad lidmi. 
 
Vše je spojeno se vším, když se změní priority tak se změní i svatá morálka. Vztahy lidí jsou dneska založené na ekonomice, a tak si chudé mladé ženy, hledají bohaté staré muže, co by je ekonomicky zajistili, a po jejich smrti zde bylo i veliké dědictví. Moderní doba je spojená s malou kupní silou většiny obyvatel to je způsobeno mnoha příčinami.
 
Vše jistě směřuje ke globálnímu čipovému přídělovému systému, který ze všech lidí udělá čísla ve statistice, začne skryté bodování lidí a ten kdo se dostane v bodování na dno ten skončí v krematoriu, ekonomika v čisté podobě vnímá lidi jako by to byli jenom stroje, co se recyklují, když jsou zastaralé.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Ano, orgasmus je příjemné zabíjení času

Orgasmus probíhá u každého jinak, vše zde jsou příčiny a následky, jsme tím, jaké máme priority, ženy mají jiné priority než muži, a proto je pro ně dosažení orgasmu často problémem, v mnohém platí přímé úměrnosti, třeba čím více je člověk sexuálně aktivní, tím snadněji dosahuje orgasmu, a ženy jsou v sexu spíše pasivní. 
 
Orgasmus je dosažení sexuálního vrcholu, je to jako obtížný výstup na vysokou horu, pasivní člověk místo výstupu na vysokou horu, bude sedět doma u televize nebo internetu. Sportovci mají často orgasmus.
 
Většina lidí nejsou sportovci, ale jsou to pasivní konzumenti a to je příčina jejich problémů s tím že nedosahují při sexu orgasmus. Dalším problémem zde jsou nemoci tělesné a psychické, nemoc zablokuje chuť na sex, a tím zablokuje i orgasmus. 
 
Některé ženy se naučili předstírat orgasmus, aby udělali mužům radost, pro ženy není problém zahrát divadlo, mají pro to veliký talent. Často je slyšet, že orgasmus není pro život vůbec prioritní, a že bychom se měli prioritně starat o to, co je pro nás prioritní, co je ale pro nás nejvíce prioritní? 
 
Priority určuje situace, ve které existujeme, jelikož každý existuje v jiné situaci tak je běžné že se v prioritách mnoho lišíme, pro někoho je prioritou kariéra v úzké specializaci a pro jiného je prioritou jeho koníček. 
 
Mluvit o intimních záležitostech je pro nás problémem, protože se stydíme před cizími lidmi, proto mluvíme o politice, nebo o tom co sledujeme v televizi. Orgasmus rychle skončil, a přichází únava, jak po sexu odpočíváme, tak je zde myšlenka, a co bude dále? 
 
Realita je o zabíjení času a nakonec čas zabije nás, zabíjení času lze rozdělit na příjemné a nepříjemné zabíjení času, sex, ve kterém je orgasmus je příjemné zabíjení času, jsme zde dočasně po smrti zde už nic není, je třeba prožít život svobodně a příjemně, pokud jsi zdravý a mladý neboj se zabíjet čas pomocí sexu spojeného s orgasmem.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Ano, pyšnost zabíjí pravdu a lásku

Morální člověk se nemá vůči cizím lidem chovat způsobem, který je mu samému nepříjemný. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Pyšnost zabíjí morálku, všimněme si toho, že každá svatá stará víra v zázraky, je spojená s hlásáním pokory, a tím logicky pyšnost odsuzuje jako smrtelný hřích. Věda s pomocí statistiky studovala to, jak dochází u lidí k jejich nemorálnosti a pyšnosti, vše zde jsou příčiny a jejich následky, pokud je někdo pyšný tak to má jistě nějakou příčinu. 
 
Příčinou pyšnosti jsou výhody a jistoty, jakmile někdo může egoisticky beztrestně parazitovat, tak on tím získává výhody a jistoty, na které je pyšný, a stává se tím nemorálním. Když zemře pyšný člověk, je to státní tragédie, a mediálně se o tom dlouho hovoří, když zemře pokorný člověk, nikdo o tom neví, a je to jenom statistika. Jak je možné to, že zde jenom někdo má výhody a jistoty? Příčinou je svatý dogmatismus, tím se logicky dostáváme k pokrytectví, ti co jsou pyšní hlásají aby byli lidi pokorní, ti co jsou bohatí, hlásají aby byli lidi chudí, ti co jsou mocní hlásají aby byli lidi bezmocní, atd. 
 
Války v nahotě ukazují naše morální pokrytectví, ve válce je vše lidem dovoleno, a tak se lidi chovají nemorálně jako divoká zvířata, ve válce mohou ti co jsou nahoře snadno skončit dole, proto je zde snaha o to, aby bylo válek co nejméně, mír zajišťuje pyšným pokrytcům výhody a jistoty. Myslíme a konáme podle situace, pokud jsme nahoře, jsme pyšní, a když jsme dole, jsme pokorní, následkem jsou kariéristické závody mezi egoisty, a ten kdo v nich díky veliké konkurenci neuspěje, má z toho deprese, a tak kouří cigarety a pije slivovici.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]