Ano, pravda je zde nahrazená lží

IMG_1465

Nejde o nový problém, používání lži zde existovalo už před evolučním vznikem člověka, člověk je vyspělejší po stránce geniality a inteligence, a tak logicky jeho lži jsou více geniální a inteligentní. Tento svět jsou jenom programy, které se snaží dělat to, na co jsou naprogramované, hmota je jenom iluze, realita to je jenom energie fyzická a programová. 

Evoluce používá konflikty k tomu, aby se eliminovali chybné informace a chybné programy, v konfliktech mezi programy se používá lež, aby se snadněji dosáhlo cíle, na který byl program naprogramován. Spatříte něco, co se vám líbí, ale neuvědomujete si, že pod krásným povrchem je něco ošklivého, takto jste pomocí lži oklamání a manipulováni, k chybnému rozhodnutí. 

Pravda je ve; fyzice, chemii, matematice, lidové moudrosti, atd. a lež je v politice a náboženství, pravda je zde trvale, a lež je zde dočasně. Pokud někdo chce v tomto konzumním světě udělat rychle kariéru, tak musí být dobrým lhářem, parazit se nebude přeci chlubit tím, že on je parazit. Podívejme se statisticky na to, kolik % lidí v Praze svojí prací vytváří skutečné hodnoty? 

V Praze skutečné hodnoty vytváří 20% obyvatel, paradoxem je že ti co svojí prací vytvářejí skutečné hodnoty pracují za velmi malé mzdy a tak mají samé dluhy, dobře se v Praze mají ti, co mají vysoké postavení, a tak většinou jenom reprezentují, a vůbec nepracují. Automatizace a optimalizace vede k tomu, že není už potřeba tolik lidí na špinavou práci, a tak vzniká příležitost, pro ekonomické parazity.

Bláznů je jako sraček

IMG_1495

Ten druhý je blázen o tom to zde všude je, sebekritika je u bláznů velmi vzácná, bylo zde mnoho snah s tím něco udělat, že je všude bláznů jako sraček, ale byla to jenom marnost, protože problém je v tom, že zatím nemůžeme nahrát do mozku bláznů normální inteligentní operační systém. Většinou je zde léčení pomocí chemie, nebo pomocí specialistů na psychiku, jenže tyto metody mají svoje limity. 

Je třeba dát bláznům do hlavy GVKB čip a pomocí tohoto čipu nahrát do centrálního nervového systému GVKB operační systém, na myšlení zde budou globální počítače a na práci zde budou lidi, co mají v hlavě čip. 

Takto skončí mezi lidmi konflikty a tak pravda a láska vyhraje nad nenávistí a lží, bude to jako odstranění negramotnosti, evoluce probíhá jako na vysoké škole, složíte zkoušky a postoupíte dále. Polovina lidí na světě není perspektivní pro to, aby dostali drahý GVKB čip do hlavy, protože jsou nemocní nebo staří, tyto ubožáky budeme eliminovat na substrát.

Stop veškerému násilí

IMG_1467

Proč je všude tolik násilí? Veškeré násilí vychází z hlavy, lidově řečeno ryba smrdí od hlavy, všechny snahy o to násilí eliminovat fyzicky nebo psychicky selhali, je to v lidské hlavě, a zde se to i musí opravit! Náš centrální nervový systém, nemá správný operační systém, a správnou databázi, následkem je násilí. 

Dáme všem lidem do hlavy GVKB čipy a čipy nahrají do mozku GVKB operační systém a GVKB databázi, tím už nebude moci docházet k násilí, je třeba; pomáhat a chránit, léčit a vyléčit, čistit a vyčistit, atd. co bylo, to bylo, žijeme v digitální době a ta si žádá digitální lidi, na které je ve všem spolehnutí, zájem celku, je logicky nad egoistickým zájem jedince. 

Na myšlení a řízení, zde budou centrální GVKB počítače, s umělou GVKB inteligencí, lidi zde budou na to, aby dělali to, co je správné dělat. Naším největším nepřítelem jsou chyby, které dělají lidi, řešíme vše povrchně, a proto to nemůžeme vyřešit, nejsou lidské chyby tak nejsou s lidmi ani problémy, vše za nás dělají dneska stroje a počítače je jenom logickým následkem že i v naší hlavě bude nový digitální systém díky spojení zde bude možná i spolupráce, tak konečně zvítězí láska a pravda nad nenávistí a lží.