Proč vytrvalost nevede k úspěchu?

Ano, ten kdo je nahoře, nemá čas na ty, co jsou dole, ale ti co jsou dole, musí mít čas na ty, co jsou nahoře, ti co jsou nahoře, ovládají egoisticky ty, co jsou dole, jako by to byli loutky. Vše je zde o egoistické manipulaci pomocí; strachu, lásky, pravdy, ideálů, peněz, vlastnictví, dluhů, smluv, strategie, pověr, rituálů, fetišů, symbolů, módy, dogmat, pohádek, reklamy, drog, sexu, atd. 
 
Následkem je deprese, a snaha zbaběle uniknout tomu že jsme mnohým manipulování, někdy to může vést až k sebevraždě. Ryba smrdí od egoistické hlavy, všechny změny naší kultury k lepšímu vždy narazili na lakomost a egoismus, a tak neuspěli! Pokud se dítě narodí těm, co jsou dole, je jeho osudem být dole, a je minimální naděje na to, že by zde byla možnost se dostat nahoru, bohužel ti co jsou dole, mají mnoho dětí, a ti co jsou nahoře, mají většinou jenom jedno dítě, které je rozmazlené. 
 
Nenávist je zábavou těch, co jsou nahoře, a láska je zábavou těch, co jsou dole, těžko se stoupá nahoru a lehko se padá dolů. Víte to, že 1% lidí na světě vlastní většinu bohatství, a 99% lidí na světě proto žije v bídě, nadbytek je postaven na nedostatku, v mnohém to připomíná sport, vyběhne sto běžců na dlouhý závod a ten kdo je první je slavný a dostane i velikou odměnu. Problémem je to, že každý má svoje genetické limity, které nelze překročit, tvrzení že vytrvalost vede k jistému úspěchu, je lež jako věž, když na to nemáš geneticky, tak první nikdy v ničem nebudeš. 
 
To ovšem neznamená si říci, takový je život, a smířit se s tím, že je tvým osudem být jenom dole, a nikdy nepoznat jaké je to být nahoře, naděje umírá poslední, velikou nadějí pro ty co jsou dole, je trpělivé hledání možnosti jak se dostat nahoru, jde o to zjistit, na co máme talent a ten optimálně rozvinout, je to dlouhá cesta a naděje je zde malá, jenže je to pořád lepší než podlehnout hříšnému konzumnímu životu, a upsat svoji duši pekelnému očistci. To že většina lidí na světě je konzumními hříšníky, neznamená to, že i ty musíš být hříšníkem. 
 
Pýcha je definována jako touha po vyšší atraktivitě a důležitosti než mají ostatní. Slovo pýcha se dá také vyjádřit jako: nadutost, domýšlivost, vyvýšenost, přehnaná sebeúcta, nerozumná nadřazenost kvůli kráse, bohatství, postavení ve společnosti nebo nadání. Pýcha se projevuje nadřazeným chováním. Jedná se o chorobný stav srdce. Opakem pýchy je pokora. Lakomství, též lakota, se vyznačuje neochotou se dělit s bližními nebo potřebnými. 
 
Závist je pocit nelibosti při úspěchu nebo štěstí jiného člověka. Vzniká tehdy, kdy určitá osoba vášnivě touží po majetku druhé osoby. Závist může vyústit v poškozování druhé osoby, ke krádeži, nebo k sabotáži. Hněv se projevuje nezvladatelnými pocity zlosti a nenávisti vůči jiné osobě. 
 
Smilstvo označuje nevěru, nestálost ve vztahu k jednomu jedinému partnerovi v manželství nebo v jiném podobném svazku. Nestřídmost, též obžerství, se vztahuje k přílišnému požívání nápojů i potravin. Lenost, též malomyslnost, duchovní znechucenost. Projevuje se jako absence víry v sebe, víry v Boha, snahy cokoliv zlepšit i jako nezájem uskutečnit svoje dobré úmysly.

Lež a nenávist všemu kraluje

Když nastoupil do funkce Václav Havel tak měl projev

 

Mnoho let jste slyšeli v různých obměnách jak naše malá země uprostřed veliké Evropy vzkvétá, kolik jsme toho vyrobili, jak jsme všichni šťastni, jak věříme své vládě a jaké krásné perspektivy se před námi otevírají. Předpokládám že jste mne nepřišli poslouchat proto, abych vám i já uboze lhal. Naše země nevzkvétá. Velký tvůrčí a duchovní potenciál není smysluplně využit. Celá odvětví průmyslu vyrábějí věci, o které není ve světě žádný zájem, zatímco toho, co nutně potřebujeme, se nám často nedostává. Stát, který se nazývá lidovým státem lid agresivně ponižuje a bezcitně ekonomicky vykořisťuje. 
 
Jedna věc je říci pravdu a druhá věc je najít řešení jak problémy eliminovat, všimněme si toho že státy jako je; Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, atd. jsou na tom stejně kde je chyba? Naše možnosti něco změnit jsou limitované lidmi co zde mají v Evropě moc a bohatství, došlo k rozdělení na chudé a bohaté národy, bylo to o nás bez nás, něco jako Mnichovská dohoda z 29. září 1938 v Mnichově. Tím jsem se stali občany druhé kategorie a Němci a Švýcaři se stali občany první kategorie, obrazně jde o klasickou mocenskou a ekonomickou pyramidu mezi státy. 
 
Koloniální politika není nic nového, armáda obsadí cizí teritorium a udělá z něj svojí kolonii, takto dlouho postupovala Itálie a Řím byl centrem Evropy po mnoho století, co je dovoleno vítězům to je zakázáno poraženým, bylo a bude! V současnosti se svět rychle mění, jde zde prioritně o; USA, EU, Rusko, Čínu, atd. za vším jsou dneska už jenom peníze, milion milionářů ovládá tento svět je to ekonomická globální mafie, Rockefellerové, Rothschildové, atd. vše jde podle hesla, na všem jde vydělat miliony, i na válce a léčení lidí.