Nahota je neslušná tam kde jsou peníze

O volech
 
Bez volů dobré vůle by život byl jen nákladné a nebezpečné dobrodružství. Bůh stvořil vola, ale nedal si to patentovat, a tak teď Boha může dělat kdejaký vůl. Čím víc vůl znamená, tím méně smí kiksnout. Vůl, který umí nasytit tělo a duši, není zlý vůl. Vůl má dělat to, co umí, co potřebuje ke štěstí. Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není Bůh, to je vůl. Když už vůl jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je. Nejenom očima a ušima vede cesta k volu, ale také srdcem a citem. Přirozeností vola je hledání radosti. Už vím, že chuť do života a radost z bytí může vůl načerpat snáz z počínání přírody než z počínání volů. Vůl, který nikdy neplakal, nežil opravdový život.
 
O intelektu
 
Arogance je parukou k zakrytí duševní pleše u vola. Vůl, který cestuje s touhou dozvědět se, co neví, směřuje přes všechny dálky hlavně k sobě samému. Vůl, který něco píše, aby se ujistil, že je umělec, je s odpuštěním vůl. Dětská lež u vola nemusí být vždycky vadou, může být také příznakem fantazie. Nebojujte jen proto, abyste vyhrál. Bojujte především proto, abyste nevypadal jako vůl.Neznat začátky her a domýšlet jejich konce zdá se mi větším dobrodružstvím, než třeba, že k cíli zbývá přesně tolik a tolik kilometrů. Za pravdu se vždycky platí násilím, to je mezinárodně uznávaná valuta. Jsi-li blbej vůl, nepij, projeví se to i na veřejnosti. Vůl nemůže nikdy dělat víc, než je mu dovoleno ostatními voly. Míň může dělat vždycky. A, jak jste si všimli, to s úspěchem probíhá. Ale přemýšlet, a to dá práci, umí jen část volů. Ona část, ona tenoučká vrstva, která válčí s hloupostí volů.
 
O hlouposti
 
Hloupost volů se fackováním nedá vyléčit. Kde vůl, tam nebezpečno. Kolikrát jsme se už přesvědčili, že kde svatý vůl, tam je vždy nebezpečno. A aktivní vůl ten je horší než cizí, případně i třídní nepřítel. Nad blbostí volů se nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat. Nejhorší srážka v životě, je srážka s velikým volem. Vola nikdy neusvědčíte z toho, že je vůl. Z takové srážky, vyjdete vždycky jako vůl. Proti volům i bohové bojují marně. Vždycky se najde někde balvan, nebo břeh, nebo pařez, který se nebojí brzdit povodeň kalné hlouposti.Zbabělci jsou nepochybně nebezpečný živel, ale co teprve odvážní volové?
 
O moudrosti a hlouposti
 
Na světě je rituály zavedeno, že spousta hloupých volů si hraje na chytré voly. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, si jen ti nejchytřejší hrají na hloupé.Ono je lepší mluvit s chytrým volem o něčem hloupém, než s hlupákem o něčem chytrém. Pakliže vůl zvítězí nad vlastními volovinami, je vítězem nebo poraženým? V každém případě je to pro vola dobré. Překonávat vědomě své sklony k blbnutí a blbostem je nejvlastnějším projevem volů. Výplod chorého mozku nemusí být vždycky nesmysl, protože víme ze zkušenosti, že výplod zdravého mozku se často projeví co neskonalá blbost.
 
Z chytrosti nelze nikoho žádným dekretem vystěhovat. 
 
Chytrost se nedá dekretem ani nastěhovat. Dokonalá paměť je výsadou blbých volů. Chytrý vůl nemá čas si pamatovat, chytrý vůl musí vymýšlet nové voloviny.No, blbí vědí, ty mají čas si pamatovat. Chytrý musejí vymýšlet nové. Teď jde o to, kdo je líp placený, jestli chytrý vůl, nebo blbý vůl? Vždycky bylo, je, a já se domnívám, že i bude, na světě víc lidí hloupých a nevzdělaných, než chytrých a vzdělaných, i když chytrost a vzdělanost nejsou na sobě přímo závislé. Já znám mnoho vzdělaných hlupáků.
 
O humoru a hlouposti
 
Humor je boj s hloupostí volů. V tomto boji nemůžeme nikdy vyhrát. Ale nikdy v něm nesmíme ustat. Ovšem pozor na zmýlenou. Ten, koho považujeme za blbce, považuje za blbce nás. Jde o to se nevyvraždit ve svatých válkách. Lučebním kamenem pro zjišťování pravosti daného blbce je humor: blbec skutečný nesnáší, když si někdo dělá z blbců legraci. V první řadě to nesnášejí blbí cenzoři. Pamatovat si je výsada blbých, poněvadž chytří musí vymýšlet. Smích chytré voly léčí a jen blbé voly uráží. Klauni nejsou, ale šašků je všude nadbytek.O hlouposti v mládí a stáří Jakmile se ze stáří u volů, začne dělat zásluha je to špatné. Protože každý vůl co je dneska starej, byl taky mladý vůl. Mládí biologické neosvobozuje od blbosti a hlouposti, stejně jako stáří nezaručuje moudrost.
 
O civilizaci a společnosti
 
Hej, křečkové, bařtipáni, volové, je čas, budeme s vámi účtovat, pánové, sami jste tím vinni, že bída z volů vrahy činí, že nás proti vám žene hlad. Celý svět už ví to dnes, že řetěz mravy u vola nenapraví. A přece každého dne byl svět o chlup lepší než včerejšek, i když volové dělají voloviny, aby tomu tak nebylo.Bylo by na světě mnohem méně práce a namáhání, kdyby volové věděli napřed, co se jim podaří a co ne. Epochy a staletí jsou ony mžiky na jevišti, kdy vlastní ucho se diví, co vlastní huba povídá. Já myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury. Vůl potřebuje ke štěstí a spokojenosti nejenom pohodlí tělesné, ale i duševní. 
 
Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce.
 
Jen kdyby volové nedělali pořád stejné a staré voloviny, a zvykli si, že jeden druhého vždy šidí, bylo by na světě o tolik míň hádání, jenže ti volové by nebyli voly, kdyby neměli chyby, a ti, kteří by tu bez chyby zbyli, na co by tu vlastně byli a k čemu by tu vlastně žili bez chybování? Místo šavlí máme dnes letadla a tanky, a volové si nedají pokoj. Antisemitismus je jednou z největších příčin neštěstí volů. A vůbec ne proto, že ubližuje svatým židům, ale proto, že dovoluje hlupákům, zlým blbcům, nečestným a špatným zbabělcům zbavovat se pocitu méněcennosti vola. Televize a internet není nepřítel konzumních volů, protože se dá snadno vypnout. Velká slova, patos, monumentalita maleb a pomníků se nenarodila v zeměpisné délce a šířce země. 
 
U nás velká slova vždycky budila u volů zdravou nedůvěru.
 
Vezměte si slovo vůl. To je v českém sprostém nadávání svatý chrám. Určitě znáte veliké voly, kteří bez slova vole, nedají dohromady jednu větu. A tou přemírou ztratilo nadávání smysl. Stalo se jenom bezvýznamným zvukem. Když dneska řeknete neandrtálec, volové se za vámi otočí. Když řeknete vole, ani se neotočí.
 
O čase, mládí a stáří
 
Čas má plné kapsy překvapení. Čas si vymysleli volové, aby věděli, od kdy do kdy a co za to. Je to smutné, ale mládí musí jednou odejít. I když si je vůl zachová v srdci, žel přírodě, nezachová si je v kolenou. Neříkej vole, že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzy dnové, kdy to bude daleko horší: budeš pro změnu chtít dělat voloviny, a pak už nebudeš moci dělat voloviny. Odčinit nemůže nikdo nic. Mrtvého nevzbudíš, ztracená léta nevrátíš a probdělé noci strachu neobrátíš v sladký spánek bezstarostnosti.
 
O životě, smrti, začátcích a koncích
 
Dokonalost vola je znamenitá věc, ale má jednu vadu. Věští rychlý konec vola.Vůl se přestal dívat do dálky a pravil: „Já byl líný vás volové poslouchat a teď jsem líný se ptát na voloviny, o čem tu byla řeč,“ a zůstal volem ještě dlouhá léta, protože byl líný umřít. Největší umění je být živ po svém. Nenávidím pohřby volů. Až na ten svůj, na který nebudu muset jako vůl jít. Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy. Všechno je konečné. Tak to říká rozum. I když cit mu do toho často rád kecá. Není šedivých dnů. To jsou jen unavené oči, které nechtějí vidět jejich svátečnost. Život vždycky stál, stojí a bude stát za to, aby ho vůl nějak jako vůl dožil. Ono se s ním popravdě ani nic víc u volů ani dělat nedá. On totiž každý den je dobrý den, protože ona podstata světa je v tomto konzumním světě, on vůl má být tím, co je, a ne se sobecky drápat po tom, být svatý Bůh.
 
O lásce a přátelství
 
Není-li tu ta, kterou mám tak rád, tak mám rád tu, která je tu. Mít rád voly a milovat voly, to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí. Kdo myslí jako vůl jenom na sebe, ochudí jiné voly o sebe, ochudí sebe o jiné, zakrní a zahyne jako vůl. Někdo má to štěstí jako vůl, že má schopnost být přítelem jinému volu. Přátelství je součást lidského štěstí. Takové manželství, to není nějaká rovná dálnice. A právě to je celý ten kumšt a celý ten vtip, že v manželství, když si dva volové rozumějí a mají se rádi, dovedou si odpustit a můžou se i milovat. Vydařené manželství mezi voly je div světa. Tisíce let se vzpomíná na neznámé voly jen proto, že se jim vydařilo manželství.
 
O ženách
 
Každá emancipace má tvář prostředí, ve kterém probíhá. A z mého hlediska je dobrá a prospěšná jen ta emancipace, která zvýší úctu ženy ve vašich očích, aniž by snížila její přitažlivost pro jiné vaše orgány. Ženská, o kterou nikdo nestojí, přece nemůže mít z emancipace žádnou radost. Příroda dala ženám pěknou postavu, aby se jí chlubily. Jinak v tom shonu za živobytím by se mohlo stát, že by si jich mužští nevšimli nebo by si jich všimli až pozdě, a množení volů by došlo úhony. Takže to ženské chlubení má význam jenže ono je to jiné chlubení, když si pěkná ženská vykračuje jakoby nic, nekouká po nikom, ale vidí všechno. A jiné, když pěkná ženská jde, co krok, to bok sem, bok tam, když upustí klíče, aby se mohla pro ně sehnout, a dělá, že neví, že má výstřih. Ženské nemají smysl pro nesmysl.
 
O mužích
 
Nic nesnižuje mužovo sebevědomí tolik, jako nejistota co do počtu vlastních dětí. Skoro každý stárnoucí mužský začne psát paměti, ale málokterý je dopíše.Víte, chlap nesmí být volem ve třech případech. Za volantem, v posteli, u stolu. Všude jinde se to snese. O ženách a mužích Jedna ženská vidí někdy dál než pět mužských s dalekohledem. Kde je nouze o ženské, tam stoupají chtíče na úkor estetických požadavků. Když chodíte na ryby, přiroste vám řeka k srdci, jako ta nejlepší ženská. Je věrná a vzrušující, konejšivá a přitom nevyzpytatelná. Když muž nemá rozum, musí být žena vynalézavá. Když žena není vynalézavá, musí mít muž rozum. O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak.
 
O smíchu
 
Chytrost, ne směšnost, musí vyvolávat smích. Kdo se umí smát sám sobě, má právo se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá. Normální vůl musí mít důvod, směje se něčemu. Směšný může být každý. Vtipným jen bystrý. Smích nikdy není pronic a zanic, snad jen u šílených lidí. Smích tu ozvěnu našeho pláče to křídlo úsměvu, co tluče za oknem nočního strachu, nikdy mít v hrsti nebudeme. Kdyby volové smích někdy polapili, bylo by na světě po srandě.Smích je svátkem obličeje. Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy. O umění Říká ředitel klaunovi: „Klaune, proč ten kůň nezpívá?“ A klaun odpoví: „Není mu dáno.“ A ředitel řekne: „Tak mu dejte!“ A v tom je celý vtip umění: komu není od osudu dáno, tomu se dát nový osud nedá. Umění je jako slunce, které se taky nikomu nevtírá. Když zatáhne záclony a zavřete okenice, tak vám slunce do bytu neleze, jenomže je to vaše chyba, pane, že chcete žít potmě. Vědy je hloupým zapotřebí, a umění je o tom, potřebné vědět.
 
O drobnostech
 
Když nejde o život nebo o úspěch, tak nejde o nic. Volům, kteří prožívali revoluce nebo války, připadal život stejně těžkej jako nám, když s nasazením všech sil sháníme peníze a výhody. Velikost napětí je přece relativní. Štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí, čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je to jejich štěstí větší. Nadbytek volů v politice neznamená automaticky bohatství po národ. U nás se vždy platilo více za hospodu, než za školu, a proto je nejvíce zde oblíbený ten, kdo mnoho kouří a mnoho pije alkohol. Pokud bychom při každé změně zákonů a regulací, na oslavu popravovali mocné politické voly, tak by zde byla konečně demokracie. Televize není nepřítel, televize se dá vypnout. Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod.
 
Z filosofie
 
Každé divadlo začíná a končí s herci a diváky. Když rozum nad něčím zůstane stát, o to rychleji se pak rozběhne. Rozum, který zůstane stát, je v pořádku. Nesmí ale usnout u naší vlády na mnoho let. Malí volové se vždycky bojí velkých volů, ale stojí za úvahu, že velice velcí se skoro vždycky bojí nepatrných.Mnohdy jsem seděl u stolu pokrytého ubrusem, na kterém včerejší a předvčerejší omáčky nakreslily mapy neznámých světů, a přemýšlel, proč je zde tolik špíny? Sentimentalita je vulgarizace smutku. Spokojenost a pocit bezpečí jsou ještě lepší kuchař, než hlad, příjemné okolí, světlo, pohled na květiny, útulnost a čistota pomáhají jedlíkovi vylučovat větší množství žaludečních šťáv. Tím se zlepší trávení, čili lépe využije suroviny. Vy co jste dneska nahoře, přece jen toho víte víc, než mi co jsme dole, protože máte z vrchu větší rozhled, trpaslík stojící na vysoké hoře, si myslí, že je obr, do té doby, než mu jiný sobecký trpaslík podrazí nohy, a on zase spadne rychle dolů mezi hloupé trpaslíky.
 
Ostatní
 
Za všechno co má hodnotu nakonec musíme zaplatit. Osud je vůl, to jsem si všimnul. Ten si dělá věci podle sebe, a nebere na voly ohled. Mějte volové dobrou náladu. Dobrá nálada sice vaše problémy nevyřeší, ale naštve tolik volů kolem, že stojí za to si ji užít. V této chvíli po celém světě je roztroušeno nadbytek starých volů, který tady už nemuseli být, asi je zde globální nedostatek řezníků, co by je konečně porazili.

Podobné příspěvky

Proč dospělí věří na pohádky?
https://www.flickr.com/photos/gvkb/37524272372/ Když moje matka seděla se svým dítětem na klíně, ...
Ano, já jsem svatý anděl
https://www.flickr.com/photos/gvkb/37884165841/ Inteligence je o nastavení a kontrole práce s infor...
Svatá válka eliminuje neznabohy
https://www.flickr.com/photos/gvkb/37776439071/ Bohem je zde jenom ekonomika, vše co neuznává...
Komáři eliminují jinověrce
https://www.flickr.com/photos/gvkb/37534996634/ Včera jsme se díval v televizi na pořad, ve které...
Ano, je třeba se vrátit k svatým tradicím
https://www.flickr.com/photos/gvkb/24073584047/ Vše co naše smysly vnímají, to jsou jenom odrazy ...
Proč Ježíš Kristus neuměl lhát
https://www.flickr.com/photos/gvkb/24248778557/ Pokud by se Ježíš Kristus naučil umění lži, tak by ...
Ano, politika nahradila náboženství
https://www.flickr.com/photos/gvkb/24248779617/ Každý inteligentní tvor na této planetě něčemu vě...
Svatý dogmatismus
https://www.flickr.com/photos/gvkb/25242947328/ Není zde demokratický kapitalismus, je zde svatý ...
Ano, lhář nemůže kázat morálku
Morálka je tam, kde se nelže. Ano, základním kulturním pravidlem je nelhat, pravda je skála, na kt...
Vše zde pomine jenom pravda a láska zůstane
Z díla je spatřen tvůrce, vše zde pomine, jenom pravda a láska zůstane. Naše konzumní civilizace j...
Náboženství to jsou svaté lži pro naivní hlupáky
Klasická otázka na náboženství, je náboženství v souladu s lidovou moudrostí? Každé náboženství hl...
Svatá pravda o náboženství a filosofii
Lidi měli problémy se zdravím a strachem tak vzniknul kouzelník, který lidem pomáhal, když skončil...
Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené se štítky a jeho autorem je administrator. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.